Tin cảnh báo TBT

BẢN TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 3/2021 (104 tin) 02/04/2021 In trang

BẢN TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 3/2021 (104 tin)

Quốc gia: Nhật Bản

Sản phẩm điều chỉnh: Máy nước nóng điện

1. Thông báo số: G/TBT/N/JPN/691, ngày 05 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI)

3. Mô tả nội dung: Bản sửa đổi này của tiêu chuẩn theo Đạo luật Sử dụng hợp lý năng lượng bao gồm tiêu chuẩn về hiệu quả tiêu thụ năng lượng cho năm tài chính mục tiêu (FY2025), phương pháp đo lường, v.v. của các sản phẩm được liệt kê trong cột 4.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thúc đẩy hợp lý hóa việc sử dụng năng lượng liên quan đến máy nước nóng chạy điện ở Nhật Bản, nhằm đối phó với sự gia tăng tiêu thụ năng lượng trong khu vực hộ gia đình, biến đổi khí hậu, v.v. ra; Bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Khoảng tháng 5 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Khoảng tháng 5 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Phương tiện vận tải đường bộ

1. Thông báo số: G/TBT/N/JPN/692, ngày 05 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch (MLIT)

3. Mô tả nội dung: Bắt buộc lắp đặt OBFCM (Thiết bị giám sát mức tiêu thụ nhiên liệu và / hoặc năng lượng trên tàu), yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho OBFCM, dựa trên Quy định của EU ((EU) 2017/1151).

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu ghi lại / cung cấp giá trị tiêu thụ nhiên liệu lâu dài và tức thời, tình trạng hoạt động của ắc quy, v.v.; Bảo vệ môi trường

5. Ngày đề xuất thông qua: Khoảng tháng 6 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Các mẫu xe mới sau tháng 10 năm 2023 và tất cả các loại xe mới sau tháng 9 năm 2025

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Tanzania

Sản phẩm điều chỉnh: Đánh bóng gạo làm thức ăn chăn nuôi

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/519, ngày 05 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Quy định yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và kiểm nghiệm chất đánh bóng gạo làm thức ăn chăn nuôi.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 3 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 60 ngày kể từ ngày đề nghị.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thức ăn cho tôm sú nước ngọt

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/520, ngày 05 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và kiểm nghiệm thức ăn cho tôm biển (Penaeus monodon và Litopenaeus vannamei) để nuôi thương phẩm.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 3 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 60 ngày kể từ ngày đề nghị.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thức ăn cho tôm sú nước ngọt

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/521, ngày 05 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và kiểm nghiệm thức ăn tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) để nuôi thương phẩm.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 3 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 60 ngày kể từ ngày đề nghị.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Uganda

Sản phẩm điều chỉnh: An toàn thực phẩm

1. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/1288, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn quốc gia Uganda

- Địa chỉ: Plot 2-12 ByPass Link, Bweyogerere Industrial and Business Park P.O. Box 6329 Kampala, Uganda

- Điện thoại: + (256) 4 1733 3250/1/2

- Số fax: + (256) 4 1428 6123

- E-mail: info@unbs.go.ug

- Trang web: https://www.unbs.go.ug

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu chung về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm dùng cho người hoặc chế biến thêm nói riêng ở những nơi không có tiêu chuẩn sản phẩm cụ thể nào của Uganda. Nó cung cấp các yêu cầu cơ bản cần được đáp ứng để thực phẩm được thông qua là an toàn.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 6 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Khi được Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Hợp tác xã tuyên bố là bắt buộc.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Dầu hạt chia (Salvia hispanica L.)

1. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/1287, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn quốc gia Uganda

- Địa chỉ: Plot 2-12 ByPass Link, Bweyogerere Industrial and Business Park P.O. Box 6329 Kampala, Uganda

- Điện thoại: + (256) 4 1733 3250/1/2

- Số fax: + (256) 4 1428 6123

- E-mail: info@unbs.go.ug

- Trang web: https://www.unbs.go.ug

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với dầu hạt chia nguyên chất (Salvia hispanica L.) dùng cho người.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 6 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Khi được Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Hợp tác xã tuyên bố là bắt buộc.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Gian hàng vệ sinh

1. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/1286, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn quốc gia Uganda

- Địa chỉ: Plot 2-12 ByPass Link, Bweyogerere Industrial and Business Park P.O. Box 6329 Kampala, Uganda

- Điện thoại: + (256) 4 1733 3250/1/2

- Số fax: + (256) 4 1428 6123

- E-mail: info@unbs.go.ug

- Trang web: https://www.unbs.go.ug

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu tối thiểu, việc xây dựng và sử dụng quầy khử trùng để khử trùng toàn bộ cơ thể trong thời kỳ đại dịch / đại dịch.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 6 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Khi được Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Hợp tác xã tuyên bố là bắt buộc.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Vật liệu bón vôi nông nghiệp

1. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/1285, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn quốc gia Uganda

- Địa chỉ: Plot 2-12 ByPass Link, Bweyogerere Industrial and Business Park P.O. Box 6329 Kampala, Uganda

- Điện thoại: + (256) 4 1733 3250/1/2

- Số fax: + (256) 4 1428 6123

- E-mail: info@unbs.go.ug

- Trang web: https://www.unbs.go.ug

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu và phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với vật liệu bón vôi nông nghiệp.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Sự hài hòa

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 6 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Khi được Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Hợp tác xã tuyên bố là bắt buộc.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Phân superphotphat dạng hạt

1. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/1284, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn quốc gia Uganda

- Địa chỉ: Plot 2-12 ByPass Link, Bweyogerere Industrial and Business Park P.O. Box 6329 Kampala, Uganda

- Điện thoại: + (256) 4 1733 3250/1/2

- Số fax: + (256) 4 1428 6123

- E-mail: info@unbs.go.ug

- Trang web: https://www.unbs.go.ug

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử đối với phân superphotphat dạng hạt.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Sự hài hòa

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 6 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Khi được Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Hợp tác xã tuyên bố là bắt buộc.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Tanzania

Sản phẩm điều chỉnh: Bộ đồ ăn bằng thủy tinh

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/534, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn Tanzania này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với bộ đồ ăn bằng thủy tinh.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 4 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 60 ngày kể từ ngày đề nghị.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Màng bọc thực phẩm

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/533, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn Tanzania này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với màng bọc thực phẩm được sử dụng để bao thực phẩm để giữ cho thực phẩm tươi ngon, hộp và các sản phẩm xếp gọn, chẳng hạn như trà, hóa chất, máy móc và các ứng dụng tương tự khác để bảo quản và vận chuyển an toàn. Nó bao gồm các màng không được hỗ trợ linh hoạt được làm từ các hợp chất tự nhiên hoặc tổng hợp của polyethylene mật độ tuyến tính thấp hoặc bất kỳ vật liệu hoặc hỗn hợp polyme nào khác.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 4 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 60 ngày kể từ ngày đề nghị.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Bộ đồ ăn: đồ gốm

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/532, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn Tanzania này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với đồ gốm sứ.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 4 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 60 ngày kể từ ngày đề nghị.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Bộ đồ ăn: đồ nhựa melamine

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/531, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn Tanzania này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với bộ đồ ăn bằng nhựa melamine thích hợp để sử dụng trong gia đình, bên ngoài, bệnh viện và các dịch vụ tương tự khác.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 4 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 60 ngày kể từ ngày đề nghị.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Động vật thân mềm hai mảnh vỏ sống và sống

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/530, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn Tanzania này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và kiểm tra đối với nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống và sống đã được cắt nhỏ và / hoặc đông lạnh, và / hoặc chế biến.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 4 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 60 ngày kể từ ngày đề nghị.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Vây cá đóng hộp

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/529, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này của Tanzania quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với cá đóng hộp được đóng gói trong nước, dầu hoặc các phương tiện đóng gói thích hợp khác. Điều này không áp dụng cho các sản phẩm đặc sản mà cá đóng hộp chiếm ít hơn 50% m / m khối lượng thực của hộp.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 4 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 60 ngày kể từ ngày đề nghị.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Cá hồi đóng hộp

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/528, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn Tanzania này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với cá hồi đóng hộp dùng cho người.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 4 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 60 ngày kể từ ngày đề nghị.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Cá mòi chiên

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/527, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn Tanzania này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với cá mòi chiên dùng làm thức ăn cho người.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 4 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 60 ngày kể từ ngày đề nghị.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Cá mòi khô

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/526, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn Tanzania này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với cá mòi khô trừ cá mòi bạc (Rastrineobola argentea) dùng cho người.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 4 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 60 ngày kể từ ngày đề nghị.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Chất thay thế sữa bê

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/525, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Nêu yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và kiểm tra đối với chất thay thế sữa bê.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 4 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 60 ngày kể từ ngày đề nghị.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Cám gạo làm thức ăn chăn nuôi

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/524, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Quy định yêu cầu, phương pháp lấy mẫu, kiểm nghiệm cám gạo làm thức ăn chăn nuôi.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 3 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 60 ngày kể từ ngày đề nghị.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Muối thông thường và muối làm thức ăn cho gia súc

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/524, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Nêu yêu cầu, phương pháp lấy mẫu, kiểm nghiệm đối với muối thông thường và muối làm thức ăn cho gia súc.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 3 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 60 ngày kể từ ngày đề nghị.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thức ăn hỗn hợp cho ngựa

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/523, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với thức ăn hỗn hợp cho ngựa.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 3 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 60 ngày kể từ ngày đề nghị.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Lãnh thổ hải quan riêng biệt của Đài Loan, Penghu, Kinmen và Matsu

Sản phẩm điều chỉnh: Bộ đồ ăn bằng thủy tinh

1. Thông báo số: G/TBT/N/TPKM/454, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm - Bộ Y tế và Phúc lợi

- Địa chỉ: Số 161-2, Kunyang St., Nangang Dist., Taipei City 11561, Taiwan

- Điện thoại: + (886-2) 2787-8285

- Số fax: + (886-2) 2653-2006

- E-mail: sherrycty@fda.gov.tw

3. Mô tả nội dung: Để đảm bảo an toàn của thành phần mỹ phẩm đối với sức khỏe con người và phù hợp với xu hướng mỹ phẩm toàn cầu, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Bộ Y tế và Phúc lợi đề xuất sửa đổi các yêu cầu quy định đối với giới hạn vi sinh vật đối với mỹ phẩm.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 01 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Bộ đồ ăn bằng thủy tinh

1. Thông báo số: G/TBT/N/TPKM/454, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm - Bộ Y tế và Phúc lợi

- Địa chỉ: Số 161-2, Kunyang St., Nangang Dist., Taipei City 11561, Taiwan

- Điện thoại: + (886-2) 2787-8285

- Số fax: + (886-2) 2653-2006

- E-mail: sherrycty@fda.gov.tw

3. Mô tả nội dung: Để đảm bảo an toàn của thành phần mỹ phẩm đối với sức khỏe con người và phù hợp với xu hướng mỹ phẩm toàn cầu, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Bộ Y tế và Phúc lợi đề xuất sửa đổi các yêu cầu quy định đối với giới hạn vi sinh vật đối với mỹ phẩm.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 01 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Rwanda

Sản phẩm điều chỉnh: Quốc kỳ

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/451, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn Rwanda này bao gồm các yêu cầu về vật liệu, thiết kế và cấu tạo, phương pháp thử nghiệm và lấy mẫu đối với tất cả các loại Quốc kỳ của Cộng hòa Rwanda.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu về an ninh quốc gia; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Hàng dệt: các yêu cầu về khả năng chịu đựng

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/450, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn Rwanda này quy định dung sai cho các loại hàng dệt sau:

a) sợi dệt kim bông, chải kỹ và chải thô;

b) hàng hóa mảnh liên kết bằng bông;

c) chỉ khâu bông;

d) giày dép có dây buộc;

e) sợi đan bằng tay (dệt kim);

f) vải hessian;

g) vịt bông dệt thoi;

h) các sản phẩm hoàn thiện (từ bông dệt thoi và các sản phẩm tương tự);

i) dây thừng sắn, sisal, xơ dừa và sợi bông;

j) dây thừng sợi nhân tạo;

k) ống nửa phần tư và ống ba phần tư của nam;

l) các loại vải hẹp (co giãn và không co giãn);

m) băng polypropylene (trên suốt chỉ);

n) băng phẫu thuật;

o) các tấm bạt;

p) hàng dệt kim sợi dọc;

q) chăn dệt (len, len pha len và acrylic);

r) bông dệt thoi và các sản phẩm dạng mảnh tương tự (ví dụ hỗn hợp polyester và bông và hỗn hợp polyester và rayon);

s) vải đàn hồi dệt thoi;

t) các loại vải băng polypropylene dệt thoi;

u) hàng dệt thoi dệt thoi và hàng mảnh tương tự (ví dụ hỗn hợp len và polyester);

v) hàng hóa len dệt thoi); và

w) sợi và sợi xe.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Đường may, đường khâu và đường khâu: danh pháp và phân loại

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/449, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn Rwanda này bao gồm các tên và loại mũi may, đường nối và đường khâu khác nhau được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm bằng cách may. Nó cũng quy định các ký hiệu tiêu chuẩn cho việc chỉ định của họ.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Cửa sổ và cửa ra vào làm từ thép hình nhẹ cán

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/448, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu liên quan đến vật liệu, chế tạo và hoàn thiện của cửa thép, cửa sổ, quạt thông gió và đèn chiếu sáng cố định (đèn bên và đèn quạt) được sản xuất từ ​​thép cuộn và phụ kiện của chúng.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Bếp gas trong nước để sử dụng với khí dầu mỏ hóa lỏng

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/447, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu về cấu tạo, vận hành, an toàn và các phương pháp thử nghiệm đối với bếp gas gia đình có thân bằng kim loại được sử dụng với khí dầu mỏ hóa lỏng ở áp suất khí đầu vào 3000 kN / m2 (30 gf / cm2).

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Xác định hiệu quả diệt khuẩn của các chất khử trùng

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/446, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Dự thảo làm việc này quy định một phương pháp xác định hiệu quả diệt khuẩn của các chất khử trùng bằng cách sử dụng thử nghiệm Kelsey Sykes (đã được sửa đổi). Phương pháp này cũng có thể áp dụng cho chất tẩy rửa-khử trùng.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Chất khử trùng bề mặt: chất khử trùng dựa trên glutaraldehyde

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/445, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Rwanda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với hai loại chất khử trùng / chất làm vệ sinh dựa trên glutaraldehyde và được thiết kế để sử dụng chung trên các bề mặt vô tri.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Chất khử trùng bề mặt: chất khử trùng dựa trên iodophors

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/444, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Rwanda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với các chất khử trùng có chứa iodophor là thành phần hoạt tính và được thiết kế để sử dụng trên các bề mặt vô tri. Nó có thể áp dụng cho tất cả các chất khử trùng có iốt.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Chất khử trùng bề mặt

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/443, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Rwanda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với các chất khử trùng được sử dụng chung trên các bề mặt vô tri bao gồm bề mặt tiếp xúc với thực phẩm và không tiếp xúc với thực phẩm. Nó có thể áp dụng cho các chất khử trùng được sử dụng trên các thiết bị y tế không quan trọng, bề mặt môi trường và các vật vô tri khác. Nó không áp dụng cho các chất khử trùng có chứa (các) iodophor và aldehyde như các thành phần hoạt tính.

CHÚ THÍCH 1: Sử dụng tiêu chuẩn này, không thể xác định hoạt tính diệt khuẩn của sản phẩm chưa pha loãng. Một số dung dịch pha loãng luôn được tạo ra bằng cách bổ sung chất cấy, nước cứng tiêu chuẩn và sữa tách béo vô trùng.

CHÚ THÍCH 2: Nếu một sản phẩm phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm, nó có thể được coi là diệt khuẩn, nhưng không nhất thiết phải suy ra rằng sản phẩm đó là chất khử trùng / chất làm vệ sinh phù hợp cho một mục đích xác định.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Nước rửa tay không chứa cồn

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/442, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Rwanda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với chất khử trùng tay không chứa cồn.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Nước rửa tay có chứa cồn

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/441, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Rwanda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với chất khử trùng tay gốc cồn.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Nước súc miệng dạng lỏng

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/440, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn Dự thảo Rwanda này quy định các yêu cầu vật lý và hóa học, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với nước súc miệng dạng lỏng. Tiêu chuẩn Dự thảo Rwanda này không áp dụng cho các hệ thống phân phối khác (ví dụ: thuốc xịt miệng, bọt, bột). Nó không được áp dụng cho nước súc miệng chỉ theo đơn thuốc.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Tẩy trắng bằng sáp ong

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/439, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Rwanda này mô tả các yêu cầu và phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với sáp ong, chất tẩy trắng cho ngành mỹ phẩm.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Bảo tồn di sản văn hóa: các yêu cầu đối với việc vận chuyển các sản phẩm di sản văn hóa có thể chuyển được

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/438, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Dự thảo của Ủy ban này đưa ra các yêu cầu phải thực hiện khi vận chuyển các di sản văn hóa có thể di chuyển được.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Rác thải điện và điện tử: xử lý, thu gom, vận chuyển và lưu giữ

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/437, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Dự thảo của Ủy ban này quy định các phương thức xử lý, thu gom, vận chuyển và lưu giữ chất thải điện và điện tử tiêu dùng và công nghiệp (chất thải điện tử), được liệt kê trong phụ lục A, nhằm đảm bảo môi trường và sức khỏe con người được bảo vệ khỏi các tác động tiêu cực tiềm ẩn của chất thải điện tử. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại chất thải điện tử được cung cấp trong Phụ lục B.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Rác thải điện và điện tử: xử lý và tiêu hủy

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/436, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Dự thảo của Ủy ban này quy định việc xử lý và tiêu hủy các loại rác thải Điện và Điện tử (rác thải điện tử) được liệt kê trong Phụ lục A để đảm bảo môi trường và sức khỏe con người được bảo vệ trước các tác động tiêu cực tiềm ẩn của rác thải điện tử ở Rwanda.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Chất đánh bóng: Xi đánh giày dạng lỏng

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/435, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Rwanda này mô tả các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với xi đánh giày dạng lỏng thích hợp để áp dụng chung cho giày dép da nguyên chất hoặc có tráng phủ.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Chất đánh bóng: Kem đánh giày dạng sáp nhũ

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/434, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Rwanda này mô tả các yêu cầu, cách lấy mẫu và phương pháp thử đối với kem đánh giày dạng sáp nhũ tương thích hợp cho ứng dụng chung cho giày da.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Chất lượng nước: hóa chất được sử dụng để xử lý nước dùng cho con người (vôi ngậm nước)

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/433, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn Dự thảo này đưa ra các yêu cầu và phương pháp thử đối với vôi ngậm nước được sử dụng để xử lý nước dùng cho người

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Xà phòng vệ sinh dành cho trẻ em

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/432, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Rwanda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với xà phòng vệ sinh dành cho trẻ em.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thanh rửa

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/431, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Rwanda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với thanh rửa.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Mozambique

Sản phẩm điều chỉnh: Phân bón

1. Thông báo số: G/TBT/N/MOZ/16, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

3. Mô tả nội dung: Mục đích của Quy chế này là thiết lập một chế độ pháp lý để đảm bảo rằng tất cả các quá trình liên quan đến hoạt động sản xuất, sử dụng, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, xử lý và sử dụng phân bón được thực hiện mà không ảnh hưởng đến công cộng, động vật và môi trường. Sức khỏe.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 08 tháng 5 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 02 tháng 3 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Mozambique

Sản phẩm điều chỉnh: Chè

1. Thông báo số: G/TBT/N/KEN/1066, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Kenya

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn Kenya này quy định các yêu cầu và quy định phương pháp lấy mẫu và phân tích chè của loài Camellia sinensis (Linneaus) O. Kuntze, nhằm mục đích chế biến tiếp thành chiết xuất chè.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 6 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Khi được Thư ký Nội các liên quan tuyên bố là bắt buộc.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 9 tháng 5 năm 2021.

Quốc gia: Canada

Sản phẩm điều chỉnh: Vitamin D

1. Thông báo số: G/TBT/N/CAN/635, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Y tế Canada

3. Mô tả nội dung: Thông báo sửa đổi này thông báo về việc sửa đổi Danh mục thuốc kê đơn (PDL) đủ điều kiện cho Vitamin D để cho phép tình trạng không kê đơn đối với các sản phẩm có chứa tới 62,5 µg hoặc 2.500 Đơn vị quốc tế (IU) / ngày để sử dụng bằng đường uống. Chỉ có phần Con người của PDL đã được sửa đổi.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Sự phát triển bằng chứng khoa học; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 19 tháng 8 năm 2020.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 24 tháng 2 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Quốc gia: Braxin 

Sản phẩm điều chỉnh: Sử dụng dải tần số vô tuyến từ 24,25 GHz đến 27,90 GHz

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1146, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cơ quan Viễn thông Quốc gia - ANATEL

3. Mô tả nội dung: Nghị quyết số 742 sửa đổi Nghị quyết số 711 ngày 28 tháng 5 năm 2019 và Quy định về Điều kiện sử dụng dải tần số vô tuyến điện 3,5 GHz, cũng như phê duyệt Quy định về Điều kiện sử dụng dải tần số vô tuyến điện từ 24,25 GHz đến 27,90 GHz.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Cơ quan Viễn thông Quốc gia (ANATEL) chịu trách nhiệm quản lý phổ tần vô tuyến tại Brazil, đang chạy các tiêu chuẩn tương ứng, ngoài việc điều chỉnh việc sử dụng hiệu quả và đầy đủ phổ , hạn chế việc sử dụng hoặc sửa đổi đích của một số tần số hoặc dải tần vô tuyến điện; Hội nghị Truyền thông Vô tuyến Thế giới năm 2019 đã xác định dải tần số vô tuyến từ 24,25 GHz đến 27,5 GHz cho các hệ thống Viễn thông Di động Quốc tế một cách hài hòa trên toàn thế giới và việc sử dụng hài hòa các dải tần số vô tuyến của các hệ thống thông tin di động trên toàn thế giới mang lại lợi ích về kết nối và kinh tế Quy mô; Sự cần thiết phải điều chỉnh việc sử dụng các dải tần số vô tuyến này với sự phát triển công nghệ của các hệ thống thông tin di động; Các hệ thống thông tin di động đã phát triển để cung cấp các tình huống và ứng dụng sử dụng khác nhau như băng thông rộng di động nâng cao, liên lạc giữa máy và máy lớn và thông tin liên lạc có độ trễ thấp, độ tin cậy cao; Các ứng dụng có độ trễ thấp và tốc độ truyền cao yêu cầu các khối dải tần số vô tuyến lớn liền kề nhau; Các đặc tính nội tại của dải tần số vô tuyến tính bằng sóng milimet tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các hệ thống ăng ten tiên tiến, bao gồm nhiều ăng ten và kỹ thuật tạo chùm, hỗ trợ việc cung cấp truy cập băng thông rộng di động; Quy trình SEI số 53500.004083 / 2018-79.; Khác

5. Ngày đề xuất thông qua: Vào ngày ban hành.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Vào ngày ban hành.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Sản phẩm điều chỉnh: Đồ uống

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1146, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung cấp Thực phẩm - MAPA

3. Mô tả nội dung: Tham vấn cộng đồng về việc sửa đổi Nghị định 6.871 ngày 4 tháng 6 năm 2009, quy định Luật 8.918 ngày 14 tháng 7 năm 1994, Đạo luật về đồ uống

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Theo Chương trình Quy định 2020-2021 của Ban Thư ký Quốc phòng Nông nghiệp - SDA, bắt đầu công nhận trợ cấp cho quá trình tiêu chuẩn sửa đổi Nghị định số 6.871, 4 Tháng 6 năm 2009, điều chỉnh Luật 8,918, ngày 14 tháng 7 năm 1994, quy định về tiêu chuẩn hóa, phân loại, đăng ký, kiểm tra, sản xuất và giám sát đồ uống. Công chúng Nhận trợ cấp theo đuổi sự thỏa đáng của việc bối cảnh hóa các vấn đề và cơ hội, với các giải pháp kỹ thuật thích hợp liên quan đến sản xuất và tiếp thị đồ uống; Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng

5. Ngày đề xuất thông qua: Không áp dụng.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Không áp dụng.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 24 tháng 4 năm 2021.

Quốc gia: Việt Nam 

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị vô tuyến được sử dụng trong dải tần từ 40 GHz đến 246 GHz

1. Thông báo số: G/TBT/N/VNM/190, ngày 09 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Thông tin và Truyền thông

Sở Khoa học và Công nghệ

- Địa chị: 18 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại (84-24) 38226580

- Fax: (84-24) 39437328

- Email: dxbinh@mic.gov.vn; ngochai@mic.gov.vn

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Thiết bị Tầm ngắn (SRD) - Thiết bị vô tuyến được sử dụng trong dải tần từ 40 GHz đến 246 GHz dựa trên EN 305 550-2 V1.2.1 (2014-10) của Viễn thông Châu Âu Viện Tiêu chuẩn (ETSI). Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu về vô tuyến điện đối với SRDs hoạt động trong dải tần từ 40 GHz đến 246 GHz.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu An toàn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: 31 tháng 5 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 01 tháng 01 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 15 tháng 5 năm 2021.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị radar hoạt động trong dải tần từ 76 GHz đến 77 GHz cho phương tiện trên mặt đất

1. Thông báo số: G/TBT/N/VNM/189, ngày 09 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Thông tin và Truyền thông

Sở Khoa học và Công nghệ

- Địa chị: 18 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại (84-24) 38226580

- Fax: (84-24) 39437328

- Email: dxbinh@mic.gov.vn; ngochai@mic.gov.vn

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị Radar hoạt động trong dải tần từ 76 GHz đến 77 GHz cho phương tiện mặt đất dựa trên tiêu chuẩn ETSI EN 301 091-1 V2.1.1 (2017-01) và ETSI EN 303 396 V1. 1.1 (2016-12) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI).

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu về vô tuyến điện đối với thiết bị Radar hoạt động trong dải tần từ 76 GHz đến 77 GHz đối với phương tiện trên mặt đất. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu đối với thiết bị vô tuyến tầm ngắn cho phương tiện trên mặt đất, ví dụ: hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hệ thống cảnh báo va chạm, hệ thống truyền tín hiệu, phát hiện điểm mù, hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ dự phòng và các ứng dụng khác trong tương lai.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu an toàn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: 31 tháng 5 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 01 tháng 01 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 15 tháng 5 năm 2021.

Sản phẩm điều chỉnh: Truy cập vô tuyến của thiết bị người dùng 5G

1. Thông báo số: G/TBT/N/VNM/188, ngày 09 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Thông tin và Truyền thông

Sở Khoa học và Công nghệ

- Địa chị: 18 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại (84-24) 38226580

- Fax: (84-24) 39437328

- Email: dxbinh@mic.gov.vn; ngochai@mic.gov.vn

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với khả năng truy nhập vô tuyến của thiết bị người dùng 5G hoạt động trên tất cả hoặc một trong các dải tần quy định từ Bảng 1 đến Bảng 3 và tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam.

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị Người dùng Di động Mặt đất 5G - Truy cập vô tuyến dựa trên ETSI TS 138 101-1 V16.4.0 (2020-07) và ETSI TS 38.521-1 v16.5.0p (2020-12) cho các UE hoạt động trên FR1; ETSI TS 138 101-2 V16.4.0 (2020-07) và ETSI TS 38.521-2 v16.5.0p (2020-11) cho UE hoạt động trên FR2.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu an toàn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: 31 tháng 5 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 01 tháng 01 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 15 tháng 5 năm 2021.

Sản phẩm điều chỉnh: Băng tần hoạt động của các trạm gốc 5G

1. Thông báo số: G/TBT/N/VNM/187, ngày 09 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Thông tin và Truyền thông

Sở Khoa học và Công nghệ

- Địa chị: 18 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại (84-24) 38226580

- Fax: (84-24) 39437328

- Email: dxbinh@mic.gov.vn; ngochai@mic.gov.vn

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với trạm gốc 5G, băng tần hoạt động của trạm gốc 5G quy định tại Bảng 1 và phù hợp với quy hoạch tần số của Việt Nam.

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm gốc 5G này dựa trên ETSI TS 138 104 V15.12.0 (01-2021), ETSI TS 138 141-1 V16.6.0 (01-2021) và ETSI TS 138 141-2 V16.6.0 ( 01-2021) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI).

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu an toàn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: 31 tháng 5 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 01 tháng 01 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 15 tháng 5 năm 2021.

Quốc gia: Thái Lan 

Sản phẩm điều chỉnh: Khẩu trang vệ sinh dùng một lần

1. Thông báo số: G/TBT/N/THA/603, ngày 09 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI), Bộ Công nghiệp

3. Mô tả nội dung: Dự thảo này quy định khẩu trang vệ sinh dùng một lần phải phù hợp với tiêu chuẩn về khẩu trang hợp vệ sinh dùng một lần (TIS 2424: 2562 (2019)). Tiêu chuẩn áp dụng cho khẩu trang hợp vệ sinh sử dụng một lần được sử dụng để lọc hạt nhằm giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp giữa người với người. Tiêu chuẩn này không đề cập đến các thiết bị bảo vệ đường hô hấp: lọc không khí dạng hạt (TIS2199).

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 120 ngày sau ngày đăng Công báo Chính phủ.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Máy làm mát nước uống

1. Thông báo số: G/TBT/N/THA/602, ngày 09 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI), Bộ Công nghiệp

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định cấp bộ bắt buộc máy làm mát nước uống phải phù hợp với tiêu chuẩn về Máy làm mát nước uống: Yêu cầu an toàn (TIS 2461: 2552 (2009)). Tiêu chuẩn áp dụng cho máy làm mát nước uống có điện áp danh định không quá 250V đối với loại một pha và 480V đối với các loại khác. Tiêu chuẩn đã được phát triển liên quan đến các mối nguy hiểm của việc sử dụng máy làm mát nước uống. Nó không bao gồm việc sử dụng người khuyết tật không có người chăm sóc và trẻ em, bao gồm cả việc vui chơi của trẻ em.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 120 ngày sau ngày đăng Công báo Chính phủ.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị sân chơi cho mục đích công cộng: thiết bị bập bênh

1. Thông báo số: G/TBT/N/THA/601, ngày 09 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI), Bộ Công nghiệp

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định cấp Bộ quy định thiết bị bập bênh phải phù hợp với tiêu chuẩn thiết bị sân chơi sử dụng công cộng - Phần 4: Thiết bị bập bênh (TIS 3000-4: 2563 (2020)). Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến các yêu cầu an toàn đối với thiết bị bập bênh, bao gồm bập bênh, ngựa bập bênh, và các loại lò xo dùng để lắp đặt cố định.

Tiêu chuẩn không áp dụng cho những điều sau:

- thiết bị bập bênh điều khiển bằng động cơ

- thiết bị bập bênh dùng để lắp đặt tạm thời

- thiết bị bập bênh gắn với các thiết bị sân chơi khác

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 270 ngày sau ngày đăng Công báo Chính phủ.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị sân chơi cho mục đích công cộng: băng chuyền

1. Thông báo số: G/TBT/N/THA/600, ngày 09 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI), Bộ Công nghiệp

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định của bộ bắt buộc băng chuyền phải tuân theo tiêu chuẩn đối với thiết bị Sân chơi cho mục đích sử dụng công cộng - Phần 3: Băng chuyền (TIS 3000-3: 2563 (2020)).

Tiêu chuẩn áp dụng cho các băng chuyền có đường kính lớn hơn 500 mm được thiết kế để lắp đặt cố định không gắn với các thiết bị sân chơi khác.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho băng chuyền điều khiển bằng động cơ và băng chuyền dùng để lắp đặt tạm thời.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 270 ngày sau ngày đăng Công báo Chính phủ.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị sân chơi cho mục đích công cộng: slide

1. Thông báo số: G/TBT/N/THA/599, ngày 09 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI), Bộ Công nghiệp

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định của Bộ yêu cầu các slide phải tuân thủ tiêu chuẩn cho thiết bị Sân chơi sử dụng công cộng - Phần 2: Các yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử cho các Slide (TIS 3000-2: 2562 (2019)).

Tiêu chuẩn áp dụng cho các đường trượt có chiều cao tối đa của bệ cách mặt đất không quá 2m và không gắn với các thiết bị sân chơi khác.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các đường trượt con lăn.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 270 ngày sau ngày đăng Công báo Chính phủ.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị sân chơi cho mục đích công cộng: xích đu

1. Thông báo số: G/TBT/N/THA/598, ngày 09 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI), Bộ Công nghiệp

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định cấp bộ bắt buộc xích đu phải tuân thủ tiêu chuẩn cho thiết bị Sân chơi cho mục đích sử dụng công cộng - Phần 1: Các yêu cầu an toàn cụ thể bổ sung và phương pháp thử nghiệm đối với Xích đu (TIS 3000-1: 2562 (2019)). Tiêu chuẩn này không bao gồm xích đu gắn với các thiết bị sân chơi khác.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 270 ngày sau ngày đăng Công báo Chính phủ.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Găng tay khám sức khỏe dùng một lần: găng tay làm từ mủ cao su hoặc dung dịch cao su

1. Thông báo số: G/TBT/N/THA/597, ngày 09 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI), Bộ Công nghiệp

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định của Bộ quy định găng tay khám bệnh dùng một lần phải phù hợp với tiêu chuẩn găng tay khám bệnh dùng một lần - Phần 1: Quy cách găng tay làm từ mủ cao su hoặc dung dịch cao su (TIS 1056 Phần 1 - 2556 (2013 )).

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với găng tay cao su vô trùng hoặc có phồng, được đóng gói để sử dụng trong kiểm tra y tế và các quy trình chẩn đoán hoặc điều trị để bảo vệ bệnh nhân và người sử dụng khỏi nhiễm bẩn chéo. Nó cũng bao gồm găng tay cao su dùng để xử lý các vật liệu y tế bị ô nhiễm và găng tay có bề mặt nhẵn hoặc có bề mặt kết cấu trên toàn bộ hoặc một phần của găng tay. Nội dung và cấu trúc của tiêu chuẩn giống với ISO11193-1: 2008 / Amd.1: 2012 (E)4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe con người hoặc két sắt

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 270 ngày sau ngày đăng Công báo Chính phủ.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Găng tay khám sức khỏe dùng một lần: găng tay làm từ mủ cao su hoặc dung dịch cao su

1. Thông báo số: G/TBT/N/THA/597, ngày 09 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI), Bộ Công nghiệp

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định của Bộ quy định găng tay khám bệnh dùng một lần phải phù hợp với tiêu chuẩn găng tay khám bệnh dùng một lần - Phần 1: Quy cách găng tay làm từ mủ cao su hoặc dung dịch cao su (TIS 1056 Phần 1 - 2556 (2013 )).

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với găng tay cao su vô trùng hoặc có phồng, được đóng gói để sử dụng trong kiểm tra y tế và các quy trình chẩn đoán hoặc điều trị để bảo vệ bệnh nhân và người sử dụng khỏi nhiễm bẩn chéo. Nó cũng bao gồm găng tay cao su dùng để xử lý các vật liệu y tế bị ô nhiễm và găng tay có bề mặt nhẵn hoặc có bề mặt kết cấu trên toàn bộ hoặc một phần của găng tay. Nội dung và cấu trúc của tiêu chuẩn giống với ISO11193-1: 2008 / Amd.1: 2012 (E)4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe con người hoặc két sắt

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 270 ngày sau ngày đăng Công báo Chính phủ.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Mexico 

Sản phẩm điều chỉnh: Quạt

1. Thông báo số: G/TBT/N/MEX/493, ngày 09 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ủy ban tư vấn quốc gia về tiêu chuẩn hóa bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên năng lượng

3. Mô tả nội dung: Dự thảo được công bố Tiêu chuẩn chính thức của Mexico thiết lập hiệu suất năng lượng tối thiểu của quạt trần, có hoặc không có thiết bị chiếu sáng, quạt treo tường, quạt sàn và quạt bàn, cũng như các phương pháp thử nghiệm, yêu cầu an toàn, yêu cầu ghi nhãn và quy trình đánh giá sự phù hợp. Dự thảo Tiêu chuẩn chính thức Mexico được thông báo áp dụng cho:

1. Quạt treo tường, quạt sàn và quạt bàn nguồn điện chính có đường kính cánh quét từ 0,1016m (4 ") đến 1,52m (60").

2. Quạt trần sử dụng chung với đường kính cánh quét từ 0,9144m (36 ") đến 2,13 m (84").

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Brazil 

Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm thú y 

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1147, ngày 09 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ủy ban tư vấn quốc gia về tiêu chuẩn hóa bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên năng lượng

3. Mô tả nội dung: Tham vấn cộng đồng về việc sửa đổi Nghị định 5.053, ngày 22 tháng 4 năm 2004, phê duyệt quy chế kiểm tra các sản phẩm thú y và các cơ sở sản xuất hoặc buôn bán chúng, cùng các biện pháp khác.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Việc đóng góp của cộng đồng để hướng dẫn các cuộc thảo luận sơ bộ để xem xét Nghị định 5.053, ngày 22 tháng 4 năm 2004, phê duyệt quy chế kiểm tra sản phẩm thú y và sản xuất và buôn bán cơ sở vật chất trong số các biện pháp khác.; Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 22 tháng 4 năm 2021.

Quốc gia: Liên ban Nga 

Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm thuốc

1. Thông báo số: G/TBT/N/RUS/111, ngày 10 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ủy ban kinh tế Á-Âu

- Cục Quy chuẩn kỹ thuật và Công nhận

          - Điện thoại: +7 (495) 669-24-00

- Số fax: +7 (495) 669-24-15

- E-mail: dept_techregulation@eurasiancommission.org

3. Mô tả nội dung: Sự hài hòa với phiên bản hiện hành của Quy định Cảnh giác Dược Châu Âu 2014-2019, khái quát và sử dụng kinh nghiệm trong việc đánh giá các vấn đề thực tế về an toàn và hiệu quả của các sản phẩm thuốc đang lưu hành trên thị trường dược phẩm từ năm 2005 đến năm 2019. Làm rõ các phương pháp tiếp cận việc chuẩn bị các kế hoạch quản lý rủi ro và các báo cáo cập nhật định kỳ về tính an toàn của thuốc.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 24 tháng 4 năm 2021.

Quốc gia: Peru

Sản phẩm điều chỉnh: Túi nhựa có thể phân hủy sinh học

1. Thông báo số: G/TBT/N/PER/129, ngày 11 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ministerio de la Producción, PRODUCE (Bộ sản xuất)

- Địa chỉ: Calle Uno Oeste Nº 60 - Urb. Corpac - Lima 27 - Peru

- Điện thoại: (+ 51-1) 616-2222, Máy lẻ 3130 và 3132

- Email: dn@produce.gob.pe

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật được thông báo thiết lập các yêu cầu kỹ thuật và ghi nhãn đối với túi ni lông phân hủy sinh học để đảm bảo rằng, là một phần của mô hình kinh tế tròn, không có ô nhiễm vi nhựa hoặc các chất độc hại được tạo ra do sự phân hủy của chúng. Nó cũng giảm thiểu rủi ro và tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe, ngoài việc giảm sự bất cân xứng thông tin trong chuỗi tiêu thụ, do đó tạo ra phúc lợi xã hội.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Sáu tháng sau khi ban hành.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Vương quốc Anh  

Sản phẩm điều chỉnh: Xe điện: điểm sạc thông minh

1. Thông báo số: G/TBT/N/GBR/38, ngày 11 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục Năng lượng Kinh doanh và Chiến lược Công nghiệp, và Văn phòng Phương tiện Không phát thải

3. Mô tả nội dung: Đây là ấn phẩm thông báo sớm về các quy định được đưa ra theo 'Đạo luật xe điện và xe tự động (AEV) 2018'. Đạo luật AEV trao cho Chính phủ Vương quốc Anh quyền thông qua luật thứ cấp để bắt buộc các điểm sạc xe điện tư nhân (EV) được bán hoặc lắp đặt ở Vương quốc Anh phải có chức năng thông minh và đáp ứng các yêu cầu tối thiểu ở cấp thiết bị. Vương quốc Anh sẽ cung cấp một thông báo tiếp theo kèm theo văn bản dự thảo, được thông báo theo Điều 2.9.2 với thời gian bình luận thích hợp, đăng công bố phản hồi tham vấn của Chính phủ, dự kiến ​​vào tháng 6 / tháng 7 năm 2021 trước khi ban hành luật vào cuối năm nay.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Vận tải khử cacbon là một bước quan trọng để Vương quốc Anh đạt được mục tiêu đưa tất cả khí thải nhà kính về 0 thuần vào năm 2050. Năm 2020, Chính phủ Vương quốc Anh đã công bố một cách tiếp cận tăng tốc, 2 giai đoạn để chấm dứt việc bán ô tô chạy xăng và động cơ diesel mới, với ngày loại bỏ được đưa đến năm 2030, và tất cả xe ô tô và xe tải mới sẽ hoàn toàn không phát thải ở ống xả từ năm 2035. Để điều này xảy ra, hệ thống điện của chúng ta cần có khả năng đáp ứng nhu cầu bổ sung do xe điện tạo ra. Xe điện mang đến cơ hội mới cho người tiêu dùng để trở thành một phần của hệ thống điện thông minh hơn và linh hoạt hơn. Sạc thông minh, chẳng hạn như trong thời gian thấp điểm khi nhu cầu điện thấp, có nghĩa là người tiêu dùng có thể hưởng lợi từ điện rẻ hơn và tránh kích hoạt tăng cường mạng không cần thiết. Việc tính phí xe điện cũng có thể được chuyển sang các giai đoạn có lượng điện tái tạo dồi dào và vận hành hệ thống hỗ trợ bằng cách cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu. Để đảm bảo Vương quốc Anh có sẵn cơ sở hạ tầng để hỗ trợ hệ thống năng lượng thông minh hơn, các quy định này nhằm mục đích nhúng chức năng thông minh vào các điểm phụ trách trên các cơ sở "riêng tư" như nhà riêng và nơi làm việc. Thứ hai, các quy định này đảm bảo rằng các điểm sạc thông minh đáp ứng các yêu cầu cấp thiết bị tối thiểu để giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn do sạc thông minh gây ra, chẳng hạn như an ninh mạng; Bảo vệ môi trường

5. Ngày đề xuất thông qua: Quy định sẽ được đưa ra vào cuối năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: TBA.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 31 tháng 3 năm 2021.

Quốc gia: Liên minh Châu Âu  

Sản phẩm điều chỉnh: Thuốc trừ sâu - Famoxadone

1. Thông báo số: G/TBT/N/EU/783, ngày 11 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ủy ban châu Âu

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Quy định Thực hiện của Ủy ban này quy định rằng việc phê duyệt hoạt chất famoxadone không được gia hạn theo Quy định (EC) số 1107/2009. Các Quốc gia Thành viên EU sẽ rút lại giấy phép đối với các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất famoxadone. Việc không gia hạn phê duyệt dựa trên đánh giá đầu tiên về chất được sử dụng làm hoạt chất thuốc trừ sâu ở EU theo Quy định (EC) số 1107/2009. Chất này trước đây đã được đánh giá và phê duyệt theo Chỉ thị 91/414 / EEC. Quyết định này chỉ liên quan đến việc đưa chất này vào thị trường và các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa chất này. Sau khi không được phê duyệt và hết thời gian gia hạn đối với các kho sản phẩm có chứa chất này, hành động riêng biệt có thể sẽ được thực hiện đối với MRLs và một thông báo riêng sẽ được thực hiện theo quy trình SPS.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Để một hoạt chất được phê duyệt theo Quy định (EC) số 1107/2009 (liên quan đến việc đưa sản phẩm bảo vệ thực vật ra thị trường), nó phải được chứng minh rằng chất không gây hại cho sức khoẻ con người, sức khoẻ động vật hoặc môi trường. Các tiêu chí được liệt kê trong Điều 4 của Quy định (và cũng được nêu chi tiết trong Phụ lục II kèm theo đó) phải được đáp ứng để cho phép phê duyệt. Trong quá trình đánh giá và bình duyệt famoxadone, một số vấn đề và lĩnh vực chưa thể hoàn thiện đã được xác định. Những điều này được nêu chi tiết trong kết luận của Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) và được báo cáo sau đây:

• mức độ phơi nhiễm ước tính của công nhân trong quá trình thu hoạch thủ công cây trồng vượt quá AOEL (112% AOEL) ngay cả khi việc sử dụng PPE (quần tây, áo sơ mi dài tay và găng tay) được xem xét;

• rủi ro dài hạn cao đối với động vật có vú;

• rủi ro cao đối với các sinh vật dưới nước.

Hơn nữa, thông tin sẵn có không đủ để đáp ứng các yêu cầu quy định từ Điều 4 (1) đến (3) của Quy định (EC) số 1107/2009 liên quan đến đánh giá rủi ro dài hạn đối với chim. Những mối quan tâm và khu vực không thể hoàn thành này có nghĩa là famoxadone không đáp ứng các tiêu chí phê duyệt như được nêu trong Quy định (EC) số 1107/2009 và hiện tại không thể được phê duyệt. Các ủy quyền hiện tại sẽ cần phải được thu hồi; Các nước thành viên EU phải thu hồi các sản phẩm bảo vệ thực vật hiện có chứa famoxadone chậm nhất là 6 tháng kể từ ngày có hiệu lực. Cho phép một khoảng thời gian gia hạn theo Điều 46 của Quy định 1107/2009 và sẽ hết hạn sau 12 tháng kể từ khi có hiệu lực (cho phép sử dụng vào mùa cuối cùng); Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Bảo vệ môi trường

5. Ngày đề xuất thông qua: Quý 2 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 3 ngày sau khi xuất bản trên Tạp chí chính thức của EU.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Vương quốc Bahrain, Bang Kuwait, Oman, Qatar, Vương quốc Ả Rập Xê Út [...] 

Sản phẩm điều chỉnh: việc ghi nhãn các sản phẩm thực phẩm

1. Thông báo số: G/TBT/N/ARE/496, G/TBT/N/BHR/594, G/TBT/N/KWT/565 G/TBT/N/OMN/430, G/TBT/N/QAT/586, G/TBT/N/SAU/1180, G/TBT/N/YEM/192, ngày 11 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Tổ chức Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng Ả Rập Xê Út

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho các yêu cầu sử dụng các thuật ngữ như "Tươi, Tự nhiên, Nguyên chất và các cách diễn đạt khác" trong ghi nhãn Sản phẩm Thực phẩm ".

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ khi thông qua.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: động vật giáp xác đông lạnh, ướp lạnh

1. Thông báo số: G/TBT/N/ARE/495, G/TBT/N/BHR/593, G/TBT/N/KWT/564 G/TBT/N/OMN/429, G/TBT/N/QAT/585, G/TBT/N/SAU/1179, G/TBT/N/YEM/191, ngày 11 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Tổ chức Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng Ả Rập Xê Út

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với việc ghi nhãn cá đông lạnh, sản phẩm philê cá đông lạnh và giáp xác đông lạnh, ướp lạnh.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ khi thông qua.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Ai Cập

Sản phẩm điều chỉnh: Bộ đồ ăn: dao kéo bằng thép không gỉ và đồ dùng mạ bạc 

1. Thông báo số: G/TBT/N/EGY/281, ngày 15 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Tổ chức Tiêu chuẩn hóa và Chất lượng Ai Cập

- Địa chỉ: 16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, Cairo - Ai Cập

- E-mail: eos@idsc.net.eg / eos.tbt@eos.org.eg

- Trang web: http://www.eos.org.eg

- Điện thoại: + (202) 22845528

- Fax: + (202) 22845504

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn ES 494-2 của Ai Cập này quy định chất liệu, yêu cầu về tính năng và phương pháp thử đối với dao kéo để bàn (dao, nĩa, thìa, bộ chạm khắc, muôi, dao kéo trẻ em và các đồ dùng khác). Tiêu chuẩn này áp dụng cho dao kéo bằng thép không gỉ và dao kéo mạ bạc niken hoặc thép không gỉ mạ bạc. Nó không bao gồm dao kéo được làm hoàn toàn bằng kim loại quý, nhôm, thép không gỉ hoặc được làm hoàn toàn bằng bạc niken, cũng không bao gồm dao kéo mạ vàng hoặc mạ crom. Ba độ dày tối thiểu của bạc được chỉ định cho dao kéo mạ bạc. Đáng nói là tiêu chuẩn dự thảo này giống về mặt kỹ thuật với ISO 8442-2 / 1997 (được xác nhận vào năm 2019).

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Các yêu cầu về an toàn; Bảo vệ sức khỏe con người; Khác

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Liên minh Châu Âu

Sản phẩm điều chỉnh: Thuốc trừ sâu - Abamectin

1. Thông báo số: G/TBT/N/EU/784, ngày 15 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ủy ban châu Âu

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Quy định thực hiện của Ủy ban này quy định rằng việc phê duyệt hoạt chất abamectin được gia hạn với hạn chế sử dụng trong nhà kính vĩnh viễn, như được định nghĩa bởi Điều 3 (27) của Quy định (EC) số 1107/2009. Các Quốc gia Thành viên EU sẽ sửa đổi / rút lại giấy phép cho các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất abamectin. Việc gia hạn phê duyệt có giới hạn dựa trên đánh giá đầu tiên về chất được sử dụng làm hoạt chất thuốc trừ sâu ở EU theo Quy định (EC) số 1107/2009. Chất này trước đây đã được đánh giá và phê duyệt theo Chỉ thị 91/414 / EEC. Quyết định này chỉ liên quan đến việc đưa chất này vào thị trường và các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa chất này. Hành động riêng biệt có thể được thực hiện trên MRLs và một thông báo riêng sẽ được thực hiện theo quy trình SPS.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Để một hoạt chất được phê duyệt theo Quy định (EC) số 1107/2009 (liên quan đến việc đưa sản phẩm bảo vệ thực vật ra thị trường), nó phải được chứng minh rằng chất không gây hại cho sức khoẻ con người, sức khoẻ động vật hoặc môi trường. Các tiêu chí được liệt kê trong Điều 4 của Quy định (và cũng được nêu chi tiết trong Phụ lục II kèm theo đó) phải được đáp ứng để cho phép phê duyệt. Trong quá trình đánh giá và bình duyệt abamectin, một số vấn đề và lĩnh vực chưa thể hoàn thiện đã được xác định. Những điều này được nêu chi tiết trong kết luận của Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) và được báo cáo tại đây sau:

• Rủi ro đối với động vật có xương sống trên cạn không phải mục tiêu hoang dã

• Rủi ro đối với các sinh vật sống trên cạn hoang dã không phải là mục tiêu ngoài động vật có xương sống

• Rủi ro đối với các sinh vật sống dưới nước

Những mối quan tâm và các lĩnh vực không thể hoàn thành này có nghĩa là không phải tất cả việc sử dụng abamectin đều đáp ứng các tiêu chí phê duyệt như được nêu trong Quy định (EC) số 1107/2009 và chỉ sử dụng hạn chế cho nhà kính như được định nghĩa trong Điều 3 (27) của Quy định (EC) Không 1107/2009 hiện có thể được phê duyệt. Các ủy quyền hiện tại sẽ cần được sửa đổi hoặc thu hồi; Các nước thành viên EU phải thu hồi các sản phẩm bảo vệ thực vật hiện có chứa abamectin để sử dụng trên thực địa chậm nhất là 6 tháng kể từ ngày dự thảo biện pháp này có hiệu lực. Phù hợp với Điều 46 của Quy định 1107/2009, có một khoảng thời gian gia hạn, sẽ hết hạn chậm nhất là 12 tháng kể từ ngày dự thảo biện pháp có hiệu lực (cho phép sử dụng vào mùa cuối cùng); Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Bảo vệ môi trường

5. Ngày đề xuất thông qua: 01 tháng 7 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 01 tháng 7 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Methyl-N-methylanthranilate trong các sản phẩm mỹ phẩm

1. Thông báo số: G/TBT/N/EU/785, ngày 15 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ủy ban châu Âu

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Quy định của Ủy ban này sẽ hạn chế việc sử dụng chất Methyl-N-methylanthranilate (MN-MA) theo những cách sau: Hàm lượng MN-MA nên được giới hạn ở mức tối đa 0,1% đối với sản phẩm mỹ phẩm rửa mặt và 0,2% ; Việc sử dụng M-N-MA với các chất nitro hóa nên bị cấm; hàm lượng nitrosamine tối đa nên được giới hạn ở mức 50 μg / kg cho cả sản phẩm để lại và rửa sạch; Không nên sử dụng M-N-MA trong các sản phẩm kem chống nắng còn sót lại và các sản phẩm được bán trên thị trường khi tiếp xúc với tia UV tự nhiên / nhân tạo; các sản phẩm có chứa M-N-MA nên được giữ trong các thùng chứa không có nitrit.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

5. Ngày đề xuất thông qua: Quý 3 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 20 ngày kể từ ngày xuất bản trên Tạp chí chính thức của EU ('Các điều khoản sẽ được áp dụng từ')

Kể từ 6 tháng sau ngày có hiệu lực, các sản phẩm mỹ phẩm có chứa một hoặc nhiều chất bị hạn chế bởi Quy định này và không tuân thủ các hạn chế quy định trong Quy định này sẽ không được đưa vào thị trường Liên minh.

Kể từ 9 tháng sau ngày có hiệu lực, các sản phẩm mỹ phẩm có chứa một hoặc nhiều chất bị hạn chế bởi Quy định này và không tuân thủ các hạn chế quy định trong Quy định này sẽ không được cung cấp trên thị trường Liên minh

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm hữu cơ

1. Thông báo số: G/TBT/N/EU/786, ngày 15 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ủy ban châu Âu

3. Mô tả nội dung: Do đại dịch COVID-19 đang diễn ra, quy định này kéo dài đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, các biện pháp tạm thời đã được Ủy ban Thực hiện Quy định (EU) 2020/977 và được sửa đổi bởi Quy định Thực hiện của Ủy ban (EU) 2020/1667.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Quy định này kéo dài các biện pháp tạm thời liên quan đến các yêu cầu kiểm soát đối với yêu cầu sản xuất và dán nhãn của các sản phẩm hữu cơ và một số thủ tục được quy định trong Hệ thống Kiểm soát Thương mại và Chuyên gia (TRACES) . Việc kéo dài này là cần thiết vì tình hình hiện tại của đại dịch COVID-19 gây ra những gián đoạn nghiêm trọng nhất định trong hoạt động của các hệ thống kiểm soát trong lĩnh vực hữu cơ sẽ tiếp tục sau ngày 1 tháng 2 năm 2021. Việc áp dụng Quy định này sẽ được áp dụng hồi tố kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Khác

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 4 năm 2021

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Một ngày sau ngày xuất bản trên Tạp chí chính thức của EU. Các quy định của quy chế này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 30 ngày kể từ ngày thông báo; Do hồ sơ gấp

Quốc gia: Israel

Sản phẩm điều chỉnh: Nghị định xuất nhập khẩu

1. Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1184, ngày 15 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Điểm hỏi đáp WTO-TBT Israel

Bộ Kinh tế và Công nghiệp

- Điện thoại: + (972) 74 750 2236

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

3. Mô tả nội dung: Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp đã ký Nghị định Xuất nhập khẩu (Nhóm nhập khẩu) của Israel. Nghị định này cập nhật Chế độ Nhóm Nhập khẩu của Israel và nới lỏng các yêu cầu đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm nhập khẩu tuân theo Tiêu chuẩn Bắt buộc của Israel.

Hiện có khoảng 500 Tiêu chuẩn Bắt buộc ở Israel (không bao gồm thực phẩm) phải tuân theo chế độ nhập khẩu quy định này. Các tiêu chuẩn này được chia thành bốn nhóm nhập khẩu theo rủi ro tiềm ẩn của sản phẩm:

• Nhóm 1 - Mức độ rủi ro cao nhất: Yêu cầu phê duyệt loại; Kiểm tra từng phần cho mỗi lô hàng (hiện có khoảng 240 tiêu chuẩn);

• Nhóm 2 - Mức độ rủi ro trung gian: Yêu cầu phê duyệt loại; Bản công bố hợp quy của nhà nhập khẩu đối với từng lô hàng (hiện có khoảng 170 tiêu chuẩn);

• Nhóm 3 - Mức độ nguy hiểm thấp: Chỉ yêu cầu nhà nhập khẩu công bố sự phù hợp cho mỗi lô hàng;

• Nhóm 4 - Hàng hóa chỉ dành cho mục đích sử dụng trong công nghiệp: Không yêu cầu kiểm tra trước khi xuất xưởng. Là một phần của cuộc cải cách, chỉ 150 tiêu chuẩn sẽ được giữ nguyên trong Nhóm 1, và những tiêu chuẩn còn lại sẽ được chuyển và phân loại thành Nhóm 2 và 3; Như vậy, chế độ nhập khẩu sẽ được nới lỏng, kéo theo đó là tăng cường giám sát thị trường.

Cải cách này sẽ không áp dụng cho các sản phẩm có mức độ ưu tiên cao, chẳng hạn như các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, thiết bị sử dụng khí đốt, v.v., sẽ vẫn nằm trong Nhóm nhập khẩu 1. Cải cách sẽ có hiệu lực sau ba bước:

• Bước đầu tiên - ngày 1 tháng 5 năm 2021: Các tiêu chuẩn được nêu chi tiết là "Bước đầu tiên" trong Phụ lục 5 (trang 43-49) sẽ được chuyển vào ngày 1 tháng 5 năm 2021 sang Nhóm nhập khẩu mới như được nêu chi tiết trong cột thứ 4 và theo các điều kiện, nơi áp dụng;

• Bước thứ hai - ngày 2 tháng 3 năm 2022: Các tiêu chuẩn được nêu chi tiết như "Bước thứ hai" trong Phụ lục 5 (trang 50-57) sẽ được chuyển vào ngày 2 tháng 3 năm 2022 sang Nhóm nhập khẩu mới như được nêu chi tiết trong cột thứ 4 và theo các điều kiện, nơi áp dụng;

• Bước thứ ba - ngày 2 tháng 3 năm 2023: Các tiêu chuẩn được nêu chi tiết là "Bước thứ ba" trong Phụ lục 5 (trang 58-68) sẽ được chuyển vào ngày 2 tháng 3 năm 2023 sang Nhóm nhập khẩu mới như được nêu chi tiết trong cột thứ 4 và theo các điều kiện, nơi áp dụng.

Ủy viên tiêu chuẩn hóa có thẩm quyền hoãn việc bắt đầu có hiệu lực của từng bước trừ khi các thỏa thuận để tăng cường giám sát thị trường được thực hiện.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại

5. Ngày đề xuất thông qua: 02 tháng 3 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 01 tháng 5 năm 2021;

Bước đầu tiên - ngày 01 tháng 5 năm 2021;

Bước thứ hai - ngày 02 tháng 3 năm 2022;

Bước thứ ba - ngày 02 tháng 3 năm 2023..

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 30 tháng 4 năm 2021.

Quốc gia: Jamaica 

Sản phẩm điều chỉnh: Chai chứa khí có thể vận chuyển

1. Thông báo số: G/TBT/N/JAM/97, ngày 15 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Jamaica

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc kiểm tra và thử nghiệm định kỳ đối với chai khí vận chuyển bằng composite được bọc và bọc hoàn toàn bằng nhôm, thép hoặc phi kim loại hoặc kết cấu không có lớp lót, dùng cho khí nén, hóa lỏng hoặc hòa tan dưới áp suất, có khả năng chứa nước từ 0,5 l đến 450 l.

GHI CHÚ. Trong chừng mực có thể, tiêu chuẩn này cũng có thể được áp dụng cho các chai có dung tích nước nhỏ hơn 0,5 l. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc kiểm tra và thử nghiệm định kỳ để xác minh tính nguyên vẹn của các chai chứa khí đó để phục vụ thêm

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Dự thảo tiêu chuẩn này là bản sửa đổi và thay thế cho JS 323: 2012. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc kiểm tra và thử nghiệm định kỳ đối với các chai khí vận chuyển bằng vật liệu composite được bọc và bọc hoàn toàn, với các lớp lót bằng nhôm, thép hoặc phi kim loại hoặc bằng kết cấu không lót, dự định dùng cho khí nén, hóa lỏng hoặc khí hòa tan dưới áp suất, dung tích nước từ 0,5 l đến 450 l. Nó nhằm cung cấp các điều kiện ổn định để kiểm tra và tái xác nhận chất lượng chai, người sử dụng và cơ quan quản lý với các yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm định kỳ đối với các bình chứa khí composite; và để cung cấp sự đảm bảo rằng sự bảo vệ sức khỏe và an toàn thích hợp tồn tại cho những người sử dụng dự định. Mục tiêu và lý do là tiêu chuẩn đã có bảy (7) năm tuổi và cần được sửa đổi có hệ thống. Những chiếc trụ composite này sẽ được chào bán trên thị trường địa phương trong thời gian tới. Tiêu chuẩn sửa đổi dự kiến ​​là bắt buộc và nhằm cung cấp sự đảm bảo rằng sự bảo vệ an toàn và sức khỏe thích hợp tồn tại cho những người sử dụng dự kiến ​​của chai. ; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 14 tháng 11 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 14 tháng 5 năm 2022;

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 14 tháng 5 năm 2021.

Quốc gia: Hoa Kỳ   

Sản phẩm điều chỉnh: Dưa hấu

1. Thông báo số: G/TBT/N/USA/1704, ngày 15 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Dịch vụ Tiếp thị Nông nghiệp (AMS), Bộ Nông nghiệp (USDA)

3. Mô tả nội dung: Thông báo và yêu cầu bình luận - Dịch vụ Tiếp thị Nông nghiệp (AMS) của Bộ Nông nghiệp (USDA) đề xuất sửa đổi Tiêu chuẩn Hoa Kỳ về Phân loại Dưa hấu. Những thay đổi được đề xuất sẽ cung cấp một ngôn ngữ chung cho việc buôn bán dưa hấu.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Sự hài hòa

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 10 tháng 5 năm 2021.

(83 tin)

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Vương quốc Bahrain, Bang Kuwait, Oman, Qatar, Vương quốc Ả Rập Saudi [...]     

Sản phẩm điều chỉnh: Các ứng dụng đóng gói thực phẩm

1. Thông báo số: G/TBT/N/ARE/497, G/TBT/N/BHR/595, G/TBT/N/KWT/566 G/TBT/N/OMN/431, G/TBT/N/QAT/587, G/TBT/N/SAU/1184, G/TBT/N/YEM/193, ngày 16 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cơ quan Tiêu chuẩn hóa và Đo lường của Emirates (ESMA)

3. Mô tả nội dung: Dự thảo cập nhật quy chuẩn kỹ thuật GCC này liên quan đến Túi (HDPE) và (LDPE) được sử dụng cho các ứng dụng đóng gói thực phẩm.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại

5. Ngày đề xuất thông qua: NA.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: NA.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Brazil      

Sản phẩm điều chỉnh: Quy trình sản xuất da

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1148, ngày 16 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Đo lường Chất lượng và Công nghệ Quốc gia (INMETRO)

3. Mô tả nội dung: Đề xuất sửa đổi Yêu cầu đánh giá sự phù hợp về tính bền vững của quy trình sản xuất da, được phê duyệt bởi Pháp lệnh Inmetro số 314, ngày 30 tháng 6 năm 2015.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Theo đoạn "f" của mục 4.2 của Điều khoản tham chiếu của đánh giá sự phù hợp Đánh giá của Brazil, được thông qua bởi Nghị quyết Conmetro số 4 ngày 2 tháng 12 năm 2002, giao cho Inmetro thẩm quyền thiết lập các hướng dẫn và tiêu chí cho hoạt động đánh giá của đánh giá sự phù hợp. Xem xét sự cần thiết phải giữ cho cơ sở quy phạm của Pháp lệnh được cập nhật và kết quả là tạo điều kiện cho những tiến bộ có thể áp dụng cho tính bền vững của quy trình sản xuất da; Khác

5. Ngày đề xuất thông qua: Vào ngày ban hành.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Vào ngày ban hành.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 28 tháng 4 năm 2021.

Quốc gia: Hàn Quốc

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị điện và sản phẩm tiêu dùng      

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/950, ngày 17 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cơ quan Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS)

3. Mô tả nội dung: KATS đề xuất sửa đổi Quy tắc Thực thi và Bản tin Hoạt động của Đạo luật Kiểm soát An toàn Thiết bị Điện và Sản phẩm Tiêu dùng cho các vấn đề sau:

1. Hệ thống rãnh cung cấp điện cho đèn điện phải đạt chứng nhận KC là thiết bị điện phải được kiểm định an toàn. (Phụ lục 1 của Quy tắc thực thi, Phụ lục 2, Phụ lục 10, Phụ lục 20, Phụ lục 25 của Bản tin Hoạt động)

2. Giới thiệu phương pháp sàng lọc không trực tiếp để cấp chứng chỉ KC. (Điều 30,40,41,70,76,77 của Bản tin hoạt động)

3. Các sản phẩm bộ xử lý âm thanh và bộ xử lý video hiện đang được kiểm tra độ an toàn sẽ bị hạ cấp trở thành đối tượng của tuyên bố về sự phù hợp của nhà cung cấp. (Phụ lục 4, Phụ lục 5 của Quy tắc thực thi, Phụ lục 2, Phụ lục 3 của Bản tin hoạt động)

4. Thêm chi tiết của các thiết bị điện để chứng nhận an toàn. (Phụ lục 1 của bản tin Hoạt động)

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Tanzania

Sản phẩm điều chỉnh: Lanolin khan cho ngành mỹ phẩm     

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/535, ngày 17 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn Dự thảo này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với lanolin khan dùng trong ngành mỹ phẩm

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 6 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ khi thông qua.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Sữa ong chúa     

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/536, ngày 17 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Tanzania này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với sữa ong chúa

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 6 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ khi thông qua.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Dung môi sáp đánh giày     

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/537, ngày 17 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Tanzania này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với xi đánh giày loại dung môi sáp phù hợp để áp dụng cho giày dép và hàng da.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 6 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ khi thông qua.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Chất pha loãng dùng cho sơn và vecni tổng hợp     

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/538, ngày 17 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Tanzania này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với chất pha loãng dùng cho sơn và vecni tổng hợp

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 6 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ khi thông qua.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Hoa kỳ

Sản phẩm điều chỉnh: Hóa chất độc hại, tích lũy sinh học và tồn tại lâu dài - Bản sửa đổi     

1. Thông báo số: G/TBT/N/USA/1512/Rev.1, ngày 17 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA)

3. Mô tả nội dung: Quy tắc đề xuất - Theo Sắc lệnh ngày 21 tháng 1 năm 2021, Lệnh hành pháp có tên "Bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường và phục hồi khoa học để giải quyết khủng hoảng khí hậu" và các lệnh khác của Cơ quan điều hành chính quyền Biden-Harris và chỉ đạo khác, Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) là yêu cầu thêm ý kiến ​​của công chúng về năm quy tắc cuối cùng được ban hành gần đây theo Đạo luật Kiểm soát Chất độc hại (TSCA). Vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, EPA đã ban hành các quy tắc cuối cùng để giải quyết các nghĩa vụ của mình theo TSCA đối với năm hóa chất khó phân hủy, tích lũy sinh học và độc hại (PBT) mà EPA xác định là đáp ứng các tiêu chí cho hành động nhanh theo TSCA. Các hóa chất này là 2,4,6-tris (tert-butyl) phenol (2,4,6-TTBP) (CASRN 732-26-3); decabromodiphenyl ete (decaBDE) (CASRN 1163-19-5); phenol, isopropyl hóa photphat (3: 1) (PIP (3: 1)) (CASRN 68937-41-7); pentachlorothiophenol (PCTP) (CASRN 133-49-3); và hexachlorobutadiene (HCBD) (CASRN 87-68-3). Hóa chất PBT được Cơ quan đặc biệt quan tâm trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe con người và môi trường vì chúng độc hại và tồn tại trong môi trường lâu dài và có thể tích tụ hoặc tích tụ trong cơ thể. Bước đầu tiên trong nỗ lực xem xét ngay lập tức các quy tắc này để xác định xem chúng có phù hợp với chính sách của Cục quản lý để hạn chế tiếp xúc với các hóa chất nguy hiểm hay không (và để xác định xem các quy tắc này có nên được sửa đổi hay không), EPA mời công chúng bình luận về các quy tắc cuối cùng. , bao gồm cả việc liệu có thể đạt được các mức giảm phơi nhiễm tiếp theo hay không, bao gồm cả việc giảm mức độ phơi nhiễm đối với các quần thể phụ có khả năng bị phơi nhiễm hoặc nhạy cảm và môi trường; các vấn đề thực hiện liên quan đến các quy tắc cuối cùng này; và xem xét các biện pháp hoặc cách tiếp cận bổ sung hoặc thay thế. Đặc biệt, EPA đang tìm kiếm bình luận về các chi tiết cụ thể của các vấn đề được nêu ra gần đây liên quan đến ngày tuân thủ quy định cấm xử lý và phân phối PIP (3: 1) để sử dụng trong các bài báo và PIP (3: 1) - các bài báo còn lại.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 17 tháng 3 năm 2021.

Quốc gia: Vương quốc Ả Rập Xê Út

Sản phẩm điều chỉnh: Giấy và bìa     

1. Thông báo số: G/TBT/N/SAU/1185, ngày 18 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Tổ chức Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng Ả Rập Xê Út (SASO)

3. Mô tả nội dung: Quy định này nêu rõ những điều sau: Điều khoản và Định nghĩa, Phạm vi, Mục tiêu, Nghĩa vụ của Nhà cung cấp, Ghi nhãn, Quy trình đánh giá sự phù hợp, Trách nhiệm của Cơ quan quản lý, Trách nhiệm của Cơ quan giám sát thị trường, Vi phạm và Hình phạt, Quy định chung, Điều khoản chuyển tiếp, Phụ lục (danh sách, loại, yêu cầu về an toàn và sức khỏe)

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường

5. Ngày đề xuất thông qua: 8 tháng 7 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Sau sáu tháng kể từ ngày đăng công báo.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Brazil

Sản phẩm điều chỉnh: Thuốc và vắc xin cho Covid-19     

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1149, ngày 19 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cơ quan quản lý y tế Brazil (ANVISA)

3. Mô tả nội dung: Nghị quyết này thiết lập quy trình và các yêu cầu kỹ thuật đối với đơn xin cấp phép lưu hành trên thị trường tạm thời trên cơ sở khẩn cấp thuốc và vắc xin cho Covid-19 ở dạng thử nghiệm để giải quyết tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc gia liên quan đến sự bùng phát của vi rút coronavirus mới (SARS-CoV- 2)

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Anvisa đã chuẩn bị RDC số 444/20, cũng như Hướng dẫn số 42/2020, cả hai đều đề cập đến việc điều chỉnh Giấy phép tạm thời cho việc sử dụng vắc xin trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, Quốc hội đã ban hành Dự luật Tạm thời số 1.026 / 2021, bổ sung các khía cạnh cho khung pháp lý của Brazil, với tác động trực tiếp đến khung pháp lý khi đó có hiệu lực tại nước này. Với việc áp dụng hình phạt của Dự luật chuyển đổi số 1/2021, xuất phát từ Biện pháp tạm thời, cần phải tiến bộ trong quy định của vấn đề để không có khoảng trống quy chuẩn đặt ra những thách thức bổ sung đối với cuộc đối đầu của Đại dịch . Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

5. Ngày đề xuất thông qua: Vào ngày ban hành.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Vào ngày ban hành.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Sản phẩm điều chỉnh: Nhập khẩu và phân phối thuốc và vắc xin cho COVID-19     

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1150, ngày 19 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cơ quan quản lý y tế Brazil (ANVISA)

3. Mô tả nội dung: Nghị quyết này thiết lập quy trình và các yêu cầu kỹ thuật đối với việc nộp đơn xin cấp phép thị trường tạm thời và ngoại lệ để nhập khẩu và phân phối thuốc và vắc xin cho Covid-19 nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc gia liên quan đến sự bùng phát của vi rút coronavirus mới (SARS-CoV -2) theo Luật số 14.124, ngày 10 tháng 3 năm 2021.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

5. Ngày đề xuất thông qua: Vào ngày ban hành.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Vào ngày ban hành.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Quốc gia: Nhật Bản

Sản phẩm điều chỉnh: Shitei Yakubutsu      

1. Thông báo số: G/TBT/N/JPN/693, ngày 19 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (MHLW)

3. Mô tả nội dung: Đề xuất bổ sung chỉ định 4 chất là Shitei Yakubutsu, và cách sử dụng hợp lý của chúng theo Đạo luật.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Để ngăn chặn việc lạm dụng các chất có khả năng ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương và để làm rõ các quy định theo Đạo luật, MHLW chỉ định các chất như Shitei Yakubutsu. Sản xuất, nhập khẩu, bán, sở hữu đơn giản và sử dụng Shitei Yakubutsu đều bị cấm ngoại trừ các mục đích sử dụng thích hợp được chỉ định theo Đạo luật .; Khác

5. Ngày đề xuất thông qua: 15 tháng 3 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 25 tháng 3 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng

Quốc gia: Liên minh Châu Âu

Sản phẩm điều chỉnh: Điểm nạp tiền cho xe buýt điện      

1. Thông báo số: G/TBT/N/EU/787, ngày 22 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ủy ban châu Âu

3. Mô tả nội dung: Mục đích của Quy định được Ủy ban của Ủy ban là bổ sung các thông số kỹ thuật cho các điểm sạc lại cho xe buýt điện được đề cập tại điểm 1.6 của Phụ lục II của Chỉ thị 2014/94 / EU.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: EU cần thiết lập các tiêu chuẩn chung cho các điểm sạc cho xe buýt điện để tạo điều kiện phát triển một thị trường duy nhất và thị trường liên kết trong lĩnh vực này. Các tiêu chuẩn đề xuất đảm bảo khả năng tương tác cho việc cung cấp xe buýt điện; Sự hài hòa; Khác

5. Ngày đề xuất thông qua: 19 tháng 5 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Quy chế này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 20 sau ngày được công bố trên Tạp chí chính thức của Liên minh Châu Âu. Nó sẽ được áp dụng từ 24 tháng sau ngày có hiệu lực.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Quốc gia: Kenya

Sản phẩm điều chỉnh: Nội thất: bộ ghế sofa (đi văng hoặc trường kỷ)      

1. Thông báo số: G/TBT/N/KEN/1068, ngày 22 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Ủy ban châu Âu

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn Kenya này quy định các yêu cầu và phương pháp thử đối với Bộ ghế sofa (còn được gọi là trường kỷ hoặc trường kỷ).

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu chất lượng

5. Ngày đề xuất thông qua: 19 tháng 5 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Khi được Thư ký Nội các liên quan tuyên bố là bắt buộc.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 17 tháng 5 năm 2021

Quốc gia: Hàn Quốc

Sản phẩm điều chỉnh: Ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm       

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/951, ngày 22 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm

3. Mô tả nội dung:

1. Cần bổ sung các cảnh báo phòng ngừa vào phần mô tả thực phẩm cho người tiêu dùng khi chứa Natri Nitrat.

2. Sửa đổi "Thực phẩm cho mục đích ăn kiêng đặc biệt" thành "Thực phẩm cho mục đích y tế đặc biệt" hoặc "Thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt".

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

5. Ngày đề xuất thông qua: Không xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Không xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Quốc gia: Vương quốc Ả Rập Xê-út

Sản phẩm điều chỉnh: Khẩu trang không dùng cho mục đích y tế       

1. Thông báo số: G/TBT/N/SAU/1186, ngày 22 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Tổ chức Tiêu chuẩn và Chất lượng Ả Rập Xê Út (SASO)

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này của Ả-rập Xê-út quy định các yêu cầu tối thiểu đối với khẩu trang cho mục đích phi y tế, được sử dụng để bảo vệ chống lại các hạt và ô nhiễm trong cuộc sống hàng ngày.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

5. Ngày đề xuất thông qua: 8 tháng 4 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ khi thông qua.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Quốc gia: Yemen

Sản phẩm điều chỉnh: Khăn phủ bàn dùng một lần làm từ polyetylen       

1. Thông báo số: G/TBT/N/YEM/194, ngày 22 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Tổ chức đo lường và kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn hóa Yemen

- Địa chỉ: P.O.BOX: 15261, Khu phức hợp công nghiệp, đường Al-zubairy 

- Điện thoại: + (967-1-) 402636

- Fax: + 967-1-219976

- Email: info@ysmo.org

- Trang web: www.ysmo.org

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn Yemen này liên quan đến các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm của các loại khăn phủ bàn dùng một lần khác nhau, có in hoặc không in, có độ dày danh nghĩa không nhỏ hơn 5 micron và được sản xuất từ ​​màng polyetylen.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

5. Ngày đề xuất thông qua: 13 tháng 3 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 13 tháng 6 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Quốc gia: Brazil  

Sản phẩm điều chỉnh: Đồ trang sức       

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1151, ngày 23 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Đo lường Chất lượng và Công nghệ Quốc gia

(INMETRO)

3. Mô tả nội dung: Phê duyệt Quy chuẩn kỹ thuật cho Đồ trang sức - Hợp nhất.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: An toàn sản phẩm; Các yêu cầu đánh giá sự phù hợp. Việc hợp nhất các hành vi quy phạm thấp hơn nghị định bao gồm việc cải thiện đạo luật, với việc sử dụng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu, cung cấp các hướng dẫn rõ ràng và chính xác, để có thể hiểu đầy đủ về nội dung và kiến ​​thức về các quyền và các nghĩa vụ trong toàn xã hội, như được thiết lập trong § 3 của Nghệ thuật. 2 của Pháp lệnh Inmetro số 244 năm 2020; Không được chỉ định.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 1 tháng 4 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 1 tháng 4 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Sản phẩm điều chỉnh: Ghi nhãn rượu etylic       

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1152, ngày 23 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Đo lường Chất lượng và Công nghệ Quốc gia

(INMETRO)

3. Mô tả nội dung: Đề xuất sửa đổi Quy chuẩn chất lượng kỹ thuật và Đánh giá sự phù hợp đối với việc ghi nhãn Rượu etylic. Các ý kiến và đề xuất thực hiện trực tiếp tại website http://www.inmetro.gov.br/legislacao/ hoặc gửi vào E-mail: dconf.consultapublica@inmetro.gov.br

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Công cụ pháp lý này đề xuất những điều chỉnh có tính chất bổ sung cho RTQ và RAC được đề cập, được thiết lập bởi các Sắc lệnh Inmetro 269 và 270, ngày 6 tháng 8 năm 2008, không được đặc trưng bởi một quá trình cải tiến toàn diện các biện pháp quy định này.

Mục đích của Sắc lệnh bổ sung này xuất phát từ nhu cầu của Ngành công nghiệp mỹ phẩm Brazil. Các đối tượng được giải quyết:

• Cải tiến công nghệ trong quá trình đóng gói rượu etylic (dạng bao bì).

• Phương pháp thử

• Ghi nhãn Tần suất thử nghiệm; Không được chỉ định

5. Ngày đề xuất thông qua: Vào ngày ban hành.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Vào ngày ban hành.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 20 tháng 5 năm 2021.

Quốc gia: Nhật Bản

Sản phẩm điều chỉnh: Việc thực thi đạo luật vô tuyến cần được sửa đổi để cung cấp hệ thống cảm biến / radar sóng milimet được điều chế xung       

1. Thông báo số: G/TBT/N/JPN/694, ngày 23 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Nội vụ và Truyền thông

3. Mô tả nội dung: Để sửa đổi các quy định cho hệ thống trên.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Pháp lệnh Thi hành Đạo luật Vô tuyến điện cần được sửa đổi để cung cấp hệ thống cảm biến / radar sóng milimet điều biến xung; Khác

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 7 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Tháng 7 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Hàn Quốc

Sản phẩm điều chỉnh: Ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm       

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/952, ngày 23 tháng 03 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Nội vụ và Truyền thông

3. Mô tả nội dung: Thực phẩm, v.v. sẽ được dán nhãn với cả "ngày bán" và "ngày sử dụng".

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Lượt xem: 336