Ngày 14/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn cho công chức, viên chức là Đại diện lãnh đạo, trưởng phó các phòng ban, bộ phận, cán bộ có liên quan, thư ký ISO của các Sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Sở về chuyển đổi và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 Xem thêm
Lâm Đồng đã xây dựng thành công thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Với những kết quả bước đầu, để nâng cao giá trị thương hiệu trong xu thế hội nhập và cạnh tranh mới, tỉnh Lâm Đồng cần có những giải pháp gì trong điều kiện ấy để phát triển mạnh thương hiệu? Phóng viên đã có cuộc trao đổi với TS Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về vấn đề này. Xem thêm
Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-UNND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong năm 2020 và Quyết định số 07/QĐ-SKHCN ngày 10/01/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Xem thêm
Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong năm 2020 Xem thêm
Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong năm 2020; thực hiện Quyết định số 53/QĐ-SKHCN ngày 18/5/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng về việc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử và đo lường Xem thêm
Theo Tổng cục Thống kê, năng suất lao động của Việt Nam thời gian qua tuy có sự cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm và là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong khu vực ASEAN nhưng năng suất của Việt Nam hiện vẫn còn thấp so với nhiều nước trong khu vực Xem thêm
Liên kết website