Tập huấn hướng dẫn chuyển đổi và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 15/07/2020 In trang

        Ngày 14/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn cho công chức, viên chức là Đại diện lãnh đạo, trưởng phó các phòng ban, bộ phận, cán bộ có liên quan, thư ký ISO của các Sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Sở về chuyển đổi và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Toàn cảnh lớp tập huấn
Toàn cảnh lớp tập huấn

          Hội nghị đã tuyên dương các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019: 2 HTX đạt cờ UBND tỉnh; 12 bằng khen UBND tỉnh, 08 bằng khen Liên minh HTX Việt Nam và19 giấy khen của Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Phạm Thị Nhâm - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng phát biểu khai mạc lớp tập huấn 01
Đồng chí Phạm Thị Nhâm - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng phát biểu khai mạc lớp tập huấn 01

{image id=3}

       Tại buổi tập huấn các học viên được báo cáo viên chia sẻ các nội dung như tổng quan về chất lượng, quản lý chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước; giới thiệu các nguyên tắc quản lý chất lượng; giới thiệu các văn bản liên quan đến việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN 9000 tại các cơ quan hành chính nhà nước; giới thiệu tiêu chuẩn TCVN 9001:2015; các bước cập nhật và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc qia TCVN 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015; hoạt động đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;… Qua buổi tập huấn, các học viên sẽ được nhận thức đầy đủ ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho hoạt động chuyển đổi tại cơ quan, đơn vị mình.

 

Được biết, TCVN ISO 9001:2015 là phiên bản tiêu chuẩn mới thay thế TCVN ISO 9001:2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Ngày 25/9/2018, Bộ có văn bản hướng dẫn việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. 

Đồng chí Phạm Thị Nhâm - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng phát biểu khai mạc lớp tập huấn 01
Đồng chí Phạm Thị Nhâm - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng phát biểu khai mạc lớp tập huấn 01

Phòng Thông tin KH&CN (TTUDKHCNLĐ)

Lượt xem: 18

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.

Thông báo mới

Liên kết website