Bộ KHCN vừa ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 Quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam Xem thêm
Ngày 21/01/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký Quyết định số 108/QĐ-TĐC và Quyết định số 109/QĐ-TĐC về việc kiểm định đối chứng công tơ điện và đồng hồ đo nước lạnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Xem thêm
Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đã có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển của nền kinh tế; góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chống gian lận thương mại; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trật tự trong sản xuất, kinh doanh. Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được thực hiện hiệu quả thông qua công tác quản lý nhà nước và cung cấp các dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh ng Xem thêm
Liên kết website