Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đã có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển của nền kinh tế; góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chống gian lận thương mại; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trật tự trong sản xuất, kinh doanh. Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được thực hiện hiệu quả thông qua công tác quản lý nhà nước và cung cấp các dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh ng Xem thêm

Thông báo mới

Liên kết website