- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng xăng dầu theo quy định. - Phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thực hiện hành vi vi phạm hành chính. Xem thêm
Ngày 26/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định này bao gồm 4 Chương, 91 Điều. Nội dung Nghị định có các ý điểm lưu ý sau: Xem thêm
Tổng cục TCĐLCL vừa ra văn bản số 2932/TĐC-QLCL gửi các doanh nghiệp nhập khẩu dầu nhờn động cơ đốt trong để cảnh báo về tình trạng sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 14:2018/BKHCN). Xem thêm
Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-UNND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong năm 2020 và Quyết định số 07/QĐ-SKHCN ngày 10/01/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt danh sách doanh nghiệp thanh tra, kiểm tra thường xuyên năm 2020 Xem thêm
1. Thông Tư 08/2019/TT-BKHCN –Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ Led (QCVN 19:2019/BKHCN) Ngày 25 tháng 9 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 08/2019/TT-BKHCN vể Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED (QCVN 19:2019/BKHCN) Xem thêm