Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng 6 tháng đầu năm 2020 12/06/2020 In trang

Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-UNND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong năm 2020 và Quyết định số 07/QĐ-SKHCN ngày 10/01/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt danh sách doanh nghiệp thanh tra, kiểm tra thường xuyên năm 2020, trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Cục thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản, Phòng Kinh tế thành phố và Kinh tế hạ tầng các huyện thực hiện thanh tra, kiểm tra 06 đợt tại 62 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, vàng trang sức mỹ nghệ, dầu nhờn, khí dầu mỏ hóa lỏng, tắc xi mét, hàng đóng gói sẵn, X-Quang và phương tiện đo trong y tế. Qua kiểm tra phát hiện 03 đơn vị vi phạm về đo lường và ghi nhãn, đã được xử phạt với tổng số tiền là 16.000.000 đồng và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp là 27.660 đồng. Lấy 04 mẫu (dầu nhờn, vàng trang sức) để kiểm tra đánh giá chất lượng, kết quả 02 mẫu dầu nhờn đạt yêu cầu, còn 02 mẫu vàng chưa có kết quả.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Chi cục tiếp tục chủ trì và phối hợp thực hiện thanh, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về kinh doanh xăng dầu, vàng trang sức mỹ nghệ, LPG, hàng đóng gói sẵn, thiết bị điện, điện tử, tắc xi mét và tổ chức kiểm định./.

Hồ Quốc Thanh

Lượt xem: 516