Tin tức sự kiện

Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đo lường năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 16/02/2022 In trang

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực đo lường tại địa phương, năm 2021 trước tình hình dịch Covid phức tạp, Chi cục đã thực hiện một số công tác phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đo lường như sau:

Về công tác tuyên truyền, Chi cục đã thực hiện tuyên truyền các nội dung hỗ trợ theo kế hoạch qua việc niêm yết áp phích tại các cửa hàng xăng dầu, Công ty Điện lực Lâm Đồng, Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng, Phòng kinh tế, Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện, thành phố, thực hiện phóng sự, viết bài thông tin đăng trên trang wedsite của Sở; thực hiện khảo sát năng lực hoạt động đo lường tại 60 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, qua khảo sát có khoảng 75% doanh nghiệp thường xuyên thực hiện kiểm soát, quản lý phương tiện đo tại đơn vị, có danh mục theo dõi các phương tiện đo phục vụ sản xuất, kinh doanh, chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm sử dụng các phương tiện đo để nghiên cứu, cân đo, đong đếm phục vụ sản xuất và kinh doanh các mặt hàng đóng gói sẵn, 84% doanh nghiệp có lập hồ sơ theo dõi phương tiện đo về tình trạng hoạt động, hiệu lực kiểm định, hiệu chuẩn của phương tiện đo. Ngoài ra Chi cục đã tổ chức 01 lớp tập huấn và 24 hội nghị phổ biến văn bản pháp quy, hướng dẫn liên quan đến hoạt động đo lường theo hình thức trực tuyến và trực tiếp cho hơn 900 lượt người tham dự.

Về công tác tham mưu, Chi cục đã chủ động tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư trang thiết bị, mở rộng khả năng kiểm định hiệu chuẩn cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong năm 2021-2022, thường xuyên đôn đốc giám sát hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn của Trung tâm với số lượng phương tiện đo được Kiểm định, hiệu chuẩn là 18.537/18.000 phương tiện đo, đạt 102,9% so với kế hoạch năm.

Về công tác thanh kiểm tra, đã thực hiện 16 đợt thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại 97 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, vàng trang sức mỹ nghệ, hàng đóng gói sẵn, taximet, LPG, điện lực... Qua đó đã xử lý 03 doanh nghiệp vi phạm về đo lường và chất lượng với số tiền là 107.850.000 đồng.

Ngoài ra Chi cục đã gửi văn bản đôn đốc UBND các huyện và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc về việc trang bị quả cân đối chứng tại các chợ. Đến nay có 02/12 huyện đã trang bị quả cân đối chứng tại các chợ là huyện Bảo Lâm và Đạ Tẻh; hỗ trợ Công ty Điện lực Lâm Đồng giám sát dữ liệu sản lượng điện năng lượng mặt trời của công tơ điện; thực hiện khảo sát 60 doanh nghiệp và tổng hợp báo cáo theo Kế hoạch số 5267/KH-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

          Tính đến nay Chi cục đã chủ trì, phối hợp các đơn vị để thực hiện dán tem, niêm phong kẹp chì 1.449 đồng hồ tổng cột đo xăng dầu của 325 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh theo Đề án tăng cường công tác phòng, chống gian lận thương mại, chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025.

          Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác quản lý đo lường trên địa bàn tỉnh lâm Đồng, trong năm 2022 Chi cục sẽ thực hiện một số nội dung sau: Triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong đó tổ chức thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp; thực hiện thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực quản lý đo lường; theo dõi hoạt động kiểm định đối chứng, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trên địa bàn tỉnh; thực hiện khảo sát và thanh kiểm tra về đo lường./.

Lượt xem: 90

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.