Tin tức sự kiện

Tin TBT (23 tin) 07/04/2022 In trang

BẢN TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 3 (23 tin)

Quốc gia: ANH (01 tin)

Sản phẩm: Các chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử

1. Thông báo số: G / TBT / N / GBR / 46, ngày 16 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn (Defra)

- TBTEnquiriesUK@trade.gov.uk

3. Mô tả nội dung: Các biện pháp sửa đổi việc hạn chế sử dụng một số các chất nguy hiểm trong quy định về thiết bị điện và điện tử. Quy định sẽ cung cấp các miễn trừ cụ thể và tạm thời mới sẽ được bổ sung áp dụng:

- Các điện cực chọn lọc ion được áp dụng phân tích các chất ion có trong dịch cơ thể người.

- Các thành phần nhựa trong cuộn dây máy dò MRI.

- Các phụ tùng thay thế được phục hồi và sử dụng cho sửa chữa hoặc tân trang thiết bị y tế, bao gồm cả thiết bị y tế chẩn đoán và các phụ kiện.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thích ứng với pháp luật hiện hành và với tiến bộ khoa học và kỹ thuật; loại bỏ các chất cần quan tâm trong thiết bị điện để tạo điều kiện tái chế và giảm các tác động tiêu cực có thể có đối với sức khỏe con người và môi trường, đồng thời cung cấp cho các nhà điều hành kinh tế thời gian chuyển đổi thích hợp để tuân thủ nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 6 năm 2022.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày 01 tháng 7 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: ẤN ĐỘ (01 tin)

Sản phẩm: Hệ thống viễn thông

1. Thông báo số: G / TBT / N / IND / 229, ngày 17 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Viễn thông (DoT), Ấn Độ.

- Đt: - + (91 11) 23736344

- Email: pawan.gupta.dot@gov.in

- Trang web- https://www.tec.gov.in/ và https://www.mtcte.tec.gov.in/

3. Mô tả nội dung: Các yêu cầu về kiểm tra và chứng nhận theo Quy tắc điện báo của Ấn Độ.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Đảm bảo an toàn cho người sử dụng và an ninh mạng viễn thông; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 31 tháng 4 năm 2022.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày 01 tháng 7 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: BRAZIL (01 tin)

Sản phẩm: Thành phần dược phẩm hoạt tính

1. Thông báo số: G / TBT / N / BRA / 1312, ngày 15 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý y tế Brazil (ANVISA)

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Telefax: + (55) 21 2563.5637

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Quy định xác định các tiêu chí bất thường, tạm thời và các thủ tục để chứng nhận thực hành sản xuất tốt.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 05 năm 2022.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Tháng 05 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Quốc gia: CANADA (01 tin)

Sản phẩm: Thuốc và thiết bị y tế

1. Thông báo số: G / TBT / N / CAN / 665, ngày 07 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Y tế Canada

- Điện thoại: (343)203-4273

- Fax: (613)943-0346

- Email: enquirypoint@international.gc.ca

3. Mô tả nội dung: Nhằm giải quyết vấn đề sức khỏe cộng đồng tức thời, khẩn cấp, tạm thời tôn trọng các thử nghiệm lâm sàng đối với thiết bị và thuốc y tế liên quan đến bệnh COVID-19 để đưa ra một lộ trình thử nghiệm lâm sàng linh hoạt hơn cho các loại thuốc và thiết bị y tế COVID-19. Các quy định đối với Giấy chứng nhận các quy định bảo vệ bổ sung để đảm bảo rằng việc cho phép thử nghiệm lâm sàng hoặc sửa đổi theo Quy định không ảnh hưởng đến việc cấp chứng chỉ của Bộ Y tế Canada bảo vệ bổ sung.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Mục tiêu của quy định là duy trì các quy định của lệnh tạm thời để đảm bảo rằng các thử nghiệm lâm sàng cho thuốc COVID-19 và thiết bị y tế.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 12 năm 2022.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Tháng 12 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Quốc gia: HÀN QUỐC (03 tin)

Sản phẩm: Dược phẩm

1. Thông báo số: G / TBT / N / KOR / 1062, ngày 10 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm.

- ĐT: (+82) 43 719-1564

- Fax: (+82) 43-719-1550

- Email: intmfds@korea.kr

3. Mô tả nội dung: Mục đích của việc sửa đổi là đảm bảo chất lượng dược phẩm kiểm soát dựa trên sự hài hòa quốc tế đạt được các tiêu chí, đặc điểm kỹ thuật bằng tiếng Hàn, để cải thiện một số tiêu chí, thông số kỹ thuật và các xét nghiệm chung mới nhất để nâng cao và lưu thông dược phẩm có chất lượng cao.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Để bù đắp những bất cập của hệ điều hành hiện tại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm: Sản phẩm sinh học

1. Thông báo số: G / TBT / N / KOR / 1063, ngày 15 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm.

- ĐT: (+82) 43 719-1564

- Fax: (+82) 43-719-1550

- Email: intmfds@korea.kr

4. Mô tả nội dung: Sửa đổi quy tắc về quản lý sản xuất, mua bán sản phẩm sinh học,  quy định liên quan phù hợp với các thủ tục và phương pháp cần thiết để lưu trữ và vận chuyển các sản phẩm sinh học.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Để bù đắp những bất cập của hệ điều hành hiện tại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm: Sản phẩm tái sản xuất

1. Thông báo số: G / TBT / N / KOR / 1064, ngày 17 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng.

- ĐT: (+82) 44-203-4246

- Fax: (+82) 44-203-4722

- Email: mseo20@korea.kr

3. Mô tả nội dung: Đề xuất sửa đổi là: Sản phẩm tái sản xuất sẽ được dán nhãn rõ ràng "Sản phẩm tái sản xuất" trên bề mặt và hộp đựng hoặc bên ngoài bao bì của sản phẩm.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng và ghi nhãn.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: HOA KỲ (02 tin)

Sản phẩm: Máy điều hòa không khí đa chia dòng và máy bơm nhiệt có thể thay đổi dòng chất làm lạnh

1. Thông báo số: G / TBT / N / USA / 1841, ngày 02 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Năng lượng

- Email: usatbtep@nist.gov

3. Mô tả nội dung: Quy tắc được đề xuất sửa đổi tiêu chuẩn bảo tồn năng lượng cho luồng không khí đa phân chia dòng chất làm lạnh thay đổi điều hòa nhiệt độ và máy bơm nhiệt hệ thống đa phân tách dựa trên chỉ số hiệu quả làm mát mới và tương đương đến các mức được quy định trong tiêu chuẩn.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: Ngày 02 tháng 5 năm 2022.

Sản phẩm: Quạt và máy thổi thương mại và công nghiệp

1. Thông báo số: G / TBT / N / USA / 1842, ngày 07 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Năng lượng

3. Mô tả nội dung: Quy tắc đề xuất kiểm tra các yêu cầu về thủ tục, báo cáo và ghi nhãn đối với một số quạt và máy thổi.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường,  yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: Ngày 11 tháng 4 năm 2022.

Quốc gia: ISRAEL (01 tin)

Sản phẩm: Thiết bị công nghệ âm thanh, video, thông tin và truyền thông

1. Thông báo số: G / TBT / N / ISR / 1245, ngày 01 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ kinh tế và công nghiệp

- ĐT: + (972) 74 750 2236

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

3. Mô tả nội dung: Sửa đổi tiêu chuẩn bắt buộc và tiêu chuẩn tự nguyện về xử lý âm thanh, video, thông tin và thiết bị công nghệ truyền thông được sửa đổi mới như sau:

- Bổ sung các yêu cầu mới đối với bức xạ quang học;

- Bổ sung các yêu cầu đối với chất lỏng cách điện;

- Thêm yêu cầu cho các ô công việc;

- Thêm yêu cầu cho bộ phát điện không dây;

- Bổ sung các yêu cầu đối với dây quấn cách điện hoàn toàn;

- Thêm phương pháp thay thế để xác định các lỗ trên, dưới và bên cho thùng chữa cháy;

- Bổ sung các yêu cầu thay thế cho áp suất âm thanh.

Trong thời gian tiêu chuẩn mới chưa được ban hành, các sản phẩm có thể được kiểm tra theo tiêu chuẩn cũ.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 60 ngày sau khi công báo của Chính phủ Israel.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: MALAWI (04 tin)

Sản phẩm: Ống và phụ tùng bằng polyethylene

1. Thông báo số: G / TBT / N / MWI / 59, ngày 17 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn Malawi

- ĐT: +265 887 376 444/445/446/447

- Số fax: +265 1 870 756

- Email: mbs@mbsmw.org

- Trang web: www.mbsmw.org

3. Mô tả nội dung: Quy định các yêu cầu chỉ rõ các khía cạnh chung của polyethylene (PE) các hợp chất để sản xuất ống áp lực và phụ kiện (nguồn điện và dịch vụ ống) cho các ứng dụng chôn hoặc trên mặt đất.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến có hiệu lực: Sáu tháng kể từ ngày thông qua.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm: Hạt mắc ca rang

1. Thông báo số: G / TBT / N / MWI / 69, ngày 18 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn Malawi

- ĐT: +265 887 376 444/445/446/447

- Số fax: +265 1 870 756

- Email: mbs@mbsmw.org

- Trang web: www.mbsmw.org

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với hạt Mắc ca rang của các giống trồng từ Macadamia Integrarifolia, Macadamia tetraphylla và Macadamia ternifolia, và các giống lai dành cho người.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm: Mật ong

1. Thông báo số: G / TBT / N / MWI / 70, ngày 18 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn Malawi

- ĐT: +265 887 376 444/445/446/447

- Số fax: +265 1 870 756

- Email: mbs@mbsmw.org

- Trang web: www.mbsmw.org

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các sản phẩm mật ong do ong mật tạo ra, được xử lý và cuối cùng nhằm mục đích tiêu thụ trực tiếp. Mật ong cũng được sử dụng như một thành phần trong các loại thực phẩm khác và mật ong, được đóng gói để bán trong các thùng chứa số lượng lớn, có thể được đóng gói lại thành các gói bán lẻ.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm: Bột mì tăng cường

1. Thông báo số: G / TBT / N / MWI / 71, ngày 18 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn Malawi

- ĐT: +265 887 376 444/445/446/447

- Số fax: +265 1 870 756

- Email: mbs@mbsmw.org

- Trang web: www.mbsmw.org

3. Mô tả nội dung: Dự thảo đề xuất chỉ rõ các yêu cầu và phương pháp lấy mẫu và phân tích đối với bột mì tăng cường được chế biến từ lúa mì thông thường hoặc hỗn hợp dùng cho người.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: NHẬT BẢN (03 tin)

Sản phẩm: Sản phẩm sinh học

1. Thông báo số: G / TBT / N / JPN / 728, ngày 02 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

            - Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

- Fax: (+81 3) 5501 8343

- E-mail: enquiry@mofa.go.jp

3. Mô tả nội dung: Yêu cầu tối thiểu đối với các sản phẩm sinh học sẽ sửa đổi một phần tiêu chuẩn cho một sản phẩm vắc xin mới được phê duyệt; phí, tiêu chí và số lượng mẫu thử nghiệm sẽ là một phần được sửa đổi để cung cấp cho sản phẩm vắc xin.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Để thiết lập tiêu chuẩn cho quá trình sản xuất, đặc tính, chất lượng, bảo quản và các loại dược phẩm khác mà phải chú ý đặc biệt đến sức khỏe cộng đồng và vệ sinh. Quy định các sản phẩm sinh học phải được kiểm tra, cũng như phí, tiêu chí và số lượng cho thử nghiệm.

5. Ngày đề xuất thông qua: Cùng ngày với việc phê duyệt sản phẩm vắc xin.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Cùng ngày với ngày phê duyệt sản phẩm vắc xin.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm: Rượu Sake

1. Thông báo số: G / TBT / N / JPN / 731, ngày 10 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan thuế quốc gia.

- Fax: + (81 31) 5501 8343

- E-mail: enquiry@mofa.go.jp

3. Mô tả nội dung:

- Ghi nhãn ngày sản xuất sẽ được thay đổi so với yêu cầu thông tin tự nguyện, phù hợp với tiêu chuẩn Codex,  quốc tế tiêu chuẩn đến và tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm của Nhật Bản.

- Cho phép trưng bày các giải thưởng được cấp không chỉ bởi các tổ chức công cộng mà còn bởi tư nhân các tổ chức.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Để góp phần nâng cao giá trị thương hiệu rượu sake và lợi ích của người tiêu dùng; thông tin đến người tiêu dùng và ghi nhãn.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Công bố trên công báo.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm: Đồ uống có cồn hữu cơ

1. Thông báo số: G / TBT / N / JPN / 732, ngày 15 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF)

- Fax: (+81 3) 5501 8343

- E-mail: enquiry@mofa.go.jp

3. Mô tả nội dung: Đồ uống có cồn hữu cơ sẽ nằm trong phạm vi của JAS hệ thống.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Mở rộng xuất khẩu đồ uống có cồn hữu cơ bằng cách tận dụng sự công nhận tương đương; thông tin đến người tiêu dùng, nhãn mác; yêu cầu chất lượng; sự hài hòa; giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: PHILIPPINES (01 tin)

Sản phẩm: Sản phẩm dược phẩm

1. Thông báo số: G / TBT / N / PHL / 282, ngày 17 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Thực phẩm và Dược

- Email: odg@fda.gov.ph; Odgfroo@fda.gov.ph

- www.fda.gov.ph

3. Mô tả nội dung: Thông tư này nhằm đưa ra các hướng dẫn về giấy phép hoạt động ứng dụng của các cơ sở thuốc tham gia vào hiệu thuốc trực tuyến, qua đó đảm bảo sự an toàn, sức khỏe và bảo vệ phúc lợi của người dân. Các hướng dẫn này sẽ bao gồm việc cấp phép cho các cơ sở, bao gồm cả các cửa hàng thuốc và các tổ chức khác sẽ tham gia vào việc bán lẻ trực tuyến các sản phẩm thuốc không kê đơn hoặc không kê đơn dưới dạng hoạt động bổ sung hoặc dưới dạng hiệu thuốc điện tử thuần túy.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; giảm các rào cản thương mại và tạo điều kiện buôn bán.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 15 tháng 7 năm 2022.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 8 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: Ngày 02 tháng 5 năm 2022.

Quốc gia: THÁI LAN (02 tin)

Sản phẩm: Sản phẩm bổ trợ và sản xuất chất điều hòa đất

1. Thông báo số: G / TBT / N / THA / 656, ngày 03 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm và Hàng hóa Nông nghiệp Quốc gia (ACFS)

- ĐT: + (662) 561 4024

- Fax: + (662) 561 4034

- E-mail: spsthailand@gmail.com

- Các trang web: http://www.acfs.go.th;

- http://www.spsthailand.net/

3. Mô tả nội dung: Vì lý do sản phẩm bổ trợ và chất điều hòa đất các sản phẩm không được bao gồm trong Đạo luật về phân bón cũng như Đạo luật về các chất độc hại, cũng như để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Ủy ban về Nhãn, vì Người tiêu dùng. Các chất cải tạo thực vật và chất điều hòa đất là sản phẩm được kiểm soát nhãn. Do đó, việc sử dụng các câu lệnh, hình, nhân tạo đánh dấu hoặc hình ảnh trên nhãn sản phẩm có thuộc tính hoặc có các thành phần tích cực để cải thiện chất lượng đất hoặc thúc đẩy sự phát triển của thực vật, chẳng hạn như chất hoạt động bề mặt, phụ gia, chất tăng cường thực vật, chitosan, chiết xuất rong biển và các axit amin cho cây trồng, đất chất điều hòa và chất tăng cường đất.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Sau 120 ngày kể từ ngày Công báo Chính phủ.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm: Thép dẹt tráng kẽm, nhôm nhúng nóng

1. Thông báo số: G / TBT / N / THA / 657, ngày 09 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp

- Điện thoại: (662) 430 6831 máy lẻ. 2130

- Fax: (662) 354 3041

- E-mail: thaitbt@tisi.mail.go.th

- Trang web: http://www.tisi.go.th

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định bắt buộc phải nhúng nóng 55% nhôm, thép phẳng tráng kẽm để phù hợp với tiêu chuẩn nhúng nóng 55% nhôm và thép phẳng tráng kẽm. Tiêu chuẩn này đề cập đến thép phẳng nhúng nóng với khối lượng lớp phủ nhôm, kẽm không lớn hơn chiều dày 4,0 mm và chiều rộng 500 mm.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: TRUNG QUỐC (01 tin)

Sản phẩm: Sản phẩm ô tô

1. Thông báo số: G / TBT / N / CHN / 1661, ngày 08 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Quản lý Công nhận

- ĐT: +86 10 57954633/57954627

- Email: tbt@customs.gov.cn

3. Mô tả nội dung: Quy định này liệt kê số lượng và tiêu đề của các tiêu chuẩn được bao gồm trong chứng nhận bắt buộc và các yêu cầu của Trung Quốc.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: ÚC (01 tin)

Sản phẩm: Sản phẩm hữu cơ

1. Thông báo số: G / TBT / N / AUS / 139, ngày 15 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường

- Email: tbt.enquiry@dfat.gov.au

3. Mô tả nội dung: Bộ Nông nghiệp Khối thịnh vượng chung Úc, Nước và Môi trường đang thực hiện một quá trình tham vấn cộng đồng về những cải tiến tiềm năng đối với khuôn khổ quy định hữu cơ trong nước của Úc. Một trong những lựa chọn quy định được xác định trong tài liệu là việc đưa ra quy định bắt buộc tiêu chuẩn hữu cơ nội địa sẽ áp dụng cho các sản phẩm được bán dưới dạng hữu cơ ở Úc, kể cả hàng nhập khẩu.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Mục tiêu của quá trình tham vấn là tìm kiếm ý kiến ​​về cách Úc điều chỉnh các sản phẩm hữu cơ trong nước và có thể hỗ trợ tăng trưởng ngành và niềm tin của người tiêu dùng. Thông tin đến người tiêu dùng, nhãn mác; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và người tiêu dùng sự bảo vệ.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: VIỆT NAM (01 tin)

Sản phẩm: Sản phẩm và hàng hóa trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

1. Thông báo số: G / TBT / N / VNM / 218, ngày 07 tháng 3 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Thông tin và Truyền thông

- ĐT (84-24) 38226580

- Fax: (84-24) 39437328

- Email: dxbinh@mic.gov.vn

- http://www.mic.gov.vn/pages/duthaovanban

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, viết tắt là "Danh mục sản phẩm, hàng hóa Nhóm 2".

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Để đảm bảo an toàn và hoạt động bình thường của mạng ICT, thiết bị và môi trường làm việc; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 14 tháng 5 năm 2022.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 7 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: Ngày 15 tháng 4 năm 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 72

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.