Tin tức sự kiện

Hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo ISO 56000:2019 22/04/2022 In trang

Hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo ISO 56000:2019

Triển khai Kế hoạch số 8206/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhằm trang bị kiến thức về các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, giúp cán bộ các Sở, ngành, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh trong hội nhập kinh tế, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng dự kiến tổ chức 05 lớp tập huấn năm 2022, cụ thể các lớp như sau: Nhận thức chung các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; Hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo theo tiêu chuẩn ISO 56000; Tiêu chuẩn Halal; Hệ thống truy xuất nguồn gốc; các công cụ cải tiến năng suất chất lượng (5S, Kaizen, Lean, Six Sigma, TPM, KPI, MFCA, BSC…).

Trong đó điểm mới trong chương trình đào tạo tập huấn năm 2022 là nâng cao nhận thức đối với Hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo theo tiêu chuẩn ISO 56000 giúp doanh nghiệp có được cái nhìn tổng thể nhất về ISO 56000 và Hệ thống quản lý đổi mới, sáng tạo. Đặc biệt trong bối cảnh sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những định hướng cải thiện năng suất, khả năng cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp đã chuyển từ sản xuất, kinh doanh hiệu quả, chất lượng sang đổi mới và tinh thần sáng tạo. Ngoài ra thúc đẩy đổi mới sáng tạo giúp doanh nghiệp phát huy được những lợi thế và tận dụng tốt các cơ hội phát triển, hoạt động đổi mới sáng tạo chính là quá trình nghiên cứu, phát triển, làm mới sản phẩm, thay đổi quy trình, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh, nhằm tạo ra nhiều lợi ích hơn, đóng góp cho xã hội những giá trị cao hơn. Đổi mới sáng tạo thể hiện tính mới hoặc sự thay đổi cơ bản, qua đó tạo ra giá trị mới hoặc thay đổi các giá trị hiện có.

(Nguồn Internet)

Nhằm hỗ trợ các tổ chức thúc đẩy đổi mới một cách có hệ thống, từ năm 2019, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã ban hành một số tiêu chuẩn liên quan đến quản lý đổi mới như thuật ngữ, công cụ và phương pháp. Bộ tiêu chuẩn ISO 56000 cho quản lý đổi mới sáng tạo bao gồm: ISO 56000:2020 Quản lý đổi mới sáng tạo - Nguyên tắc cơ bản và từ vựng; ISO 56002:2019 Hệ thống quản lý đổi mới sáng tạoISO 56003:2019 Quản lý đổi mới sáng tạo - Công cụ và phương pháp đối với quan hệ đối tác đổi mới sáng tạo; ISO/TR 56004:2019 Đánh giá quản lý đổi mới sáng tạo…

Bộ tiêu chuẩn ISO 56000 hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo tập hợp các quy trình vận hành tiêu chuẩn được thiết kế để cung cấp một khuôn khổ chung cho tất cả các tổ chức, bất kể loại hình, ngành nghề hoặc quy mô, để thực hiện thành công, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý đổi mới. Bộ tiêu chuẩn đưa ra hướng dẫn chung đối với tất cả các loại hình đổi mới, như đổi mới sản phẩm, dịch vụ, quá trình, mô hình kinh doanh và phương pháp từ cải tiến nhỏ đến đổi mới triệt để, cũng như tất cả các phương pháp tiếp cận, như đổi mới nội bộ và đổi mới mở cho người dùng, thị trường, công nghệ, các hoạt động đổi mới dựa trên thiết kế, quản lý quan hệ đối tác trong đổi mới... ISO 56000 cho phép kết hợp với các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO khác nhau, như bộ tiêu chuẩn ISO 9000 về hệ thống quản lý chất lượng hay ISO 14000 về hệ thống quản lý môi trường,…

Bộ tiêu chuẩn quản lý đổi mới sáng tạo mang lại những lợi ích tiềm năng cho doanh nghiệp như: tăng doanh thu, lợi nhuận và khả năng cạnh tranh;tăng năng suất và hiệu quả sử dụng các nguồn lực; tăng sự hài lòng của người tiêu dùng, khách hàng, công dân và các lợi ích xã hội.... Việc tiếp cận sớm với tiêu chuẩn ISO 56000 là cơ hội để doanh nghiệp tạo ra lợi thế người dẫn đầu để vận hành quản lý đổi mới như là năng lực cốt lõi của tổ chức. Các tổ chức có thể áp dụng một cách linh hoạt để có thể hỗ trợ các sáng kiến và mục tiêu đổi mới của tổ chức trong khi vẫn có thể cải tiến các hệ thống quản lý của mình.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia Chương trình năng suất chất lượng xin liên hệ với Phòng Nghiệp vụ - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng, điện thoại: 02633.532247, email: pqltccl@lamdong.gov.vn.

                                Hà Minh Lương, Phòng Nghiệp vụ - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng.

 

 

 

 
Lượt xem: 67

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.