Tin tức sự kiện

Tin TBT tháng 4 (44 tin) 05/05/2022 In trang

BẢN TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 4 (44 tin)

Quốc gia: ANH (01 tin)

Sản phẩm: Sản phẩm đồ chơi và mỹ phẩm

1. Thông báo số: G / TBT / N / GBR / 47, ngày 13 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Văn phòng An toàn Sản phẩm và Tiêu chuẩn.

- TBTEnquiriesUK@trade.gov.uk

3. Mô tả nội dung: Sửa đổi quy định về an toàn đồ chơi và mỹ phẩm sẽ sửa đổi mức độ cho phép của một số hóa chất trong cả đồ chơi và mỹ phẩm. Sửa đổi nhằm giảm giới hạn cho phép của nhôm, anilin và formaldehyde cũng như bao gồm các điều khoản về ba chất gây dị ứng được sử dụng trong nước hoa, thuộc danh mục chất gây dị ứng bị cấm trong đồ chơi. Sửa đổi quy định về mỹ phẩm cho phép sử dụng axit salicylic để sử dụng làm chất bảo quản và cấm sử dụng deoxyarbutin và một bộ hóa chất được phân loại có gây ung thư, gây đột biến hoặc độc hại theo quy định về phân loại, ghi nhãn và đóng gói.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Các quy định về đồ chơi và mỹ phẩm đều có nội dung kỹ thuật các phụ lục thiết lập các giới hạn và cấm sử dụng các hóa chất được chỉ định. Sửa đổi việc được phép sử dụng các hóa chất cụ thể để để đảm bảo rằng chỉ có thể đặt các sản phẩm đồ chơi và mỹ phẩm được coi là an toàn trên thị trường. Có một thời gian hiệu lực ngắn hơn để tránh khả năng xảy ra tác động tiêu cực của việc sử dụng và giới hạn của một số hóa chất hiện đang được sử dụng trong một số đồ chơi và mỹ phẩm. Càng để lâu càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 15 tháng 6 năm 2022.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 15 tháng 12 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: Ngày 14 tháng 6 năm 2022.

Quốc gia: ARGENTINE (01 tin)

Sản phẩm: Nhãn trên mặt trước của thực phẩm đóng gói sẵn

1. Thông báo số: G / TBT / N / ARG / 435, ngày 01 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Y tế.

- (+54 11) 4349 40 67

- Focotc@produccion.gob.ar

- http://www.puntofocal.gob.ar

3. Mô tả nội dung: Tài liệu được thông báo nêu chi tiết các yêu cầu về dán nhãn dinh dưỡng trước bao bì đối với thực phẩm đóng gói với mục đích cung cấp thông tin đơn giản và dễ hiểu; cảnh báo người tiêu dùng về lượng đường, muối, chất béo bão hòa, tổng chất béo và calo, bằng cách cung cấp rõ ràng, phù hợp và chính xác thông tin, phù hợp với Luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng về ghi nhãn; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Không được chỉ định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không được chỉ định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không được chỉ định.

Quốc gia: BRAZIL (07 tin)

Sản phẩm: Thử nghiệm lâm sàng với thuốc

1. Thông báo số: G / TBT / N / BRA / 1314, ngày 04 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý y tế Brazil (ANVISA)

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Telefax: + (55) 21 2563.5637

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Quy định bao gồm các điều khoản về quy trình kiểm tra trong Thực hành tốt lâm sàng đối với thử thuốc lâm sàng.

7. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 01 tháng 8 năm 2022.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 8 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Sản phẩm: Sản phẩm khử trùng

1. Thông báo số: G / TBT / N / BRA / 1315, ngày 04 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý y tế Brazil (ANVISA)

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Telefax: + (55) 21 2563.5637

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Hướng dẫn Quy phạm này bao gồm các quy định về tiêu chí chấp nhận các báo cáo thử nghiệm cần thiết để phân tích các yêu cầu thông báo và đăng ký

sản phẩm khử trùng và các điều khoản khác.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 01 tháng 8 năm 2022.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 8 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Sản phẩm: Sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm và nước hoa

1. Thông báo số: G / TBT / N / BRA / 1316, ngày 04 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý y tế Brazil (ANVISA)

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Telefax: + (55) 21 2563.5637

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Quy định này thiết lập các thông số kiểm soát vi sinh của các sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm, nước hoa.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 01 tháng 8 năm 2022.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 8 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Sản phẩm: Sản phẩm viễn thông

1. Thông báo số: G / TBT / N / BRA / 1328, ngày 05 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Viện Đo lường Chất lượng và Công nghệ Quốc gia

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Cập nhật kỹ thuật an toàn điện và các yêu cầu về đánh giá sự phù hợp của sản phẩm viễn thông.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Các yêu cầu về an toàn điện áp dụng đối với điện viễn thông dành cho người sử dụng các dịch vụ viễn thông, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người sử dụng thông qua việc bảo vệ tính toàn vẹn vật chất và cơ sở vật chất.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: Ngày 23 tháng 5 năm 2022.

Sản phẩm: Chất tạo màu cho các sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm và nước hoa

1. Thông báo số: G / TBT / N / BRA / 1318, ngày 05 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý y tế Brazil

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Quy định này thiết lập các điều khoản phép chất tạo màu được có trong các sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm và nước hoa.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 01 tháng 4 năm 2022.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 4 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Sản phẩm: Kem chống nắng và các sản phẩm đa chức năng trong mỹ phẩm

1. Thông báo số: G / TBT / N / BRA / 1317, ngày 05 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý y tế Brazil

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Quy định thiết lập các điều khoản về kem chống nắng và các sản phẩm đa chức năng trong mỹ phẩm.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 01 tháng 4 năm 2022.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Tháng 01 tháng 4 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Sản phẩm: Sản phẩm khử trùng

1. Thông báo số: G / TBT / N / BRA / 1338, ngày 11 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý y tế Brazil.

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Quy định thiết lập các điều khoản về tiêu chí đưa vào, loại trừ và cập nhật các sản phẩm khử trùng có nguy cơ tiềm ẩn thấp hơn được sản xuất trong phạm vi cho phép.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 02 tháng 5 năm 2022.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 02 tháng 5 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Quốc gia: CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT (02 tin)

Sản phẩm: Máy hút bụi sử dụng nguồn điện

1. Thông báo số: G / TBT / N / ARE / 528, ngày 26 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp & Công nghệ tiên tiến.

- ĐT: (+971) 2 403 2613

- Fax: (+971) 2 671 0999

- Email: uaetbt@moiat.gov.ae

- Trang web: http://www.esma.gov.ae

3. Mô tả nội dung: Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với máy hút bụi chạy bằng điện gia dụng, kể cả máy hút bụi hybrid. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại: Máy hút bụi chỉ dùng nước, máy hút bụi khô và nước, chỉ dùng pin hoặc máy hút bụi tự động (rô bốt), máy hút công nghiệp hoặc máy hút trung tâm, máy hút dùng bên ngoài tòa nhà. Mục đích của quy định này là xác định mức tiêu thụ năng lượng của máy hút bụi gia đình chất tẩy rửa và phương pháp đo lường chúng.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn, ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm: Lò nướng điện và ga

1. Thông báo số: G / TBT / N / ARE / 529, ngày 26 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp & Công nghệ tiên tiến.

- ĐT: (+971) 2 403 2613

- Fax: (+971) 2 671 0999

- Email: uaetbt@moiat.gov.ae

- Trang web: http://www.esma.gov.ae

3. Mô tả nội dung: Quy định này thiết lập các yêu cầu đối với việc ghi nhãn và cung cấp thông tin bổ sung về sản phẩm đối với lò nướng điện và gas. Quy định này không áp dụng cho: Lò sử dụng các nguồn năng lượng không phải là điện hoặc khí đốt, lò có chức năng làm nóng vi sóng, lò nướng di động, lò lưu trữ nhiệt, lò được làm nóng bằng hơi nước như một chức năng sưởi ấm chính, lò được thiết kế chỉ để sử dụng với các loại khí propan và butan.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn, ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: CANADA (02 tin)

Sản phẩm: Khả năng tương thích với thiết bị trợ thính và kiểm soát âm lượng

1. Thông báo số: G / TBT / N / CAN / 668, ngày 06 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế

- Điện thoại: (343)203-4273

- Fax: (613)943-0346

- Email: enquirypoint@international.gc.ca

3. Mô tả nội dung: Thông báo khả năng tương thích với máy trợ thính và kiểm soát âm lượng, đặt ra các yêu cầu tuân thủ về khả năng tương thích của máy trợ thính và kiểm soát âm lượng, các tính năng cho thiết bị vô tuyến cụ thể.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Quản lý phổ hiệu quả.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 4 năm 2022.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Tháng 4 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Sản phẩm: Các sản phẩm sử dụng năng lượng dân dụng, thương mại và công nghiệp

1. Thông báo số: G / TBT / N / CAN / 669, ngày 07 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Tài nguyên thiên nhiên Canada.

- Điện thoại: (343)203-4273

- Fax: (613)943-0346

- Email: enquirypoint@international.gc.ca

3. Mô tả nội dung: Quy định tiêu chuẩn về sử dụng năng lượng hiệu quả cho các sản phẩm sử dụng năng lượng dân dụng, thương mại và công nghiệp. Quy định các yêu cầu ghi nhãn đối với một số sản phẩm nhất định phải chi tiết và có so sánh việc sử dụng năng lượng của một mẫu sản phẩm nhất định so với những mẫu sản phẩm khác. Đề xuất sửa đổi sẽ được cập nhật các tiêu chuẩn kiểm tra và hiệu quả năng lượng cho máy điều hòa không khí trung tâm và máy bơm nhiệt trung tâm được sử dụng trong khu dân cư để ngăn chặn những khác biệt quy định không cần thiết, để duy trì sự hài hòa giữa các yêu cầu đặt ra trong một khu vực pháp lý khác.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng:

- Giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính liên quan đến các sản phẩm được sử dụng trong gia đình và đóng góp vào cam kết để đạt mức phát thải netzero vào năm 2050, giảm tải hệ thống điện và giúp đỡ tiết kiệm sử dụng năng lượng.

- Ngăn ngừa và giảm bớt sự khác biệt quy định không cần thiết về hiệu quả hoặc tiêu chuẩn thử nghiệm để giảm gánh nặng tuân thủ và hỗ trợ thương mại.

- Đưa ra các công cụ để đảm bảo có thể thực hiện trong tương lai để tạo điều kiện duy trì sự hài hòa với quyền tài phán của Đạo luật Tiết kiệm Năng lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: 12 tháng kể từ khi xuất bản trên tạp chí ở Canada.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Sau 6 tháng sau ngày được xuất bản trên tạp chí ở Canada.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: Ngày 11 tháng 6 năm 2022.

Quốc gia: HÀN QUỐC (01 tin)

Sản phẩm: Sản phẩm vệ sinh

1. Thông báo số: G / TBT / N / KOR / 1068, ngày 26 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm

- ĐT: (+82) 43 719-1564

- Số fax: (+82) 43-719-1550

- Email: intmfds@korea.kr

3. Mô tả nội dung: Sửa đổi Tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho sản phẩm vệ sinh như sau: Natri dichloroisocyanurat và Alkyl dimethyl benzyl amoni clorua đang được loại trừ khỏi nguyên liệu cho nước rửa chén dạng xịt.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: HOA KỲ (05 tin)

Sản phẩm: Máy bán đồ uống tự động

1. Thông báo số: G / TBT / N / USA / 917 / Rev.1, ngày 01 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Năng lượng

- Email: usatbtep@nist.gov

3. Mô tả nội dung: Đề xuất sửa đổi các thủ tục thử nghiệm cho máy bán đồ uống tự động đóng chai hoặc đóng hộp được làm lạnh để tham chiếu phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ngành. Sửa đổi cũng đề xuất cung cấp hướng dẫn thiết lập đối với kệ không chứa đồ uống, yêu cầu thử nghiệm cơ chế thanh toán tiền và hóa đơn và hướng dẫn thiết lập cho các biện pháp kiểm soát giảm thiểu rò rỉ và xóa phiên bản lỗi thời.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ môi trường, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: Ngày 31 tháng 5 năm 2022.

Sản phẩm: Amiăng trắng

1. Thông báo số: G / TBT / N / Mỹ / 1850, ngày 13 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Bảo vệ Môi trường

- Email: usatbtep@nist.gov

3. Mô tả nội dung: Cơ quan Bảo vệ Môi trường đề xuất một quy tắc theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại để giải quyết rủi ro tổn thương sức khỏe không đáng có mà  đã được xác định đối với các điều kiện sử dụng amiăng trắng sau khi hoàn thành đánh giá rủi ro.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: Ngày 13 tháng 6 năm 2022.

Sản phẩm: Máy sưởi hồ bơi

1. Thông báo số: G / TBT / N / USA / 1854, ngày 25 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Năng lượng.

- Email: usatbtep@nist.gov

3. Mô tả nội dung: Quy định các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho các sản phẩm tiêu dùng khác nhau và một số thiết bị thương mại và công nghiệp, bao gồm cả máy sưởi hồ bơi được xác định các tiêu chuẩn chặt chẽ hơn, có khả thi về mặt công nghệ và hợp lý về mặt kinh tế và tiết kiệm năng lượng. Trong đó xây dựng quy tắc, định nghĩa cho các loại khác nhau của máy sưởi hồ bơi, năng lượng sử dụng cho máy sưởi hồ bơi bằng khí đốt, điện và các tiêu chuẩn đánh giá kết quả.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: Ngày 14 tháng 6 năm 2022.

Sản phẩm: Thiết bị đường sắt

1. Thông báo số: G / TBT / N / USA / 1853, ngày 25 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Đường sắt Liên bang.

- Email: usatbtep@nist.gov

3. Mô tả nội dung: Sửa đổi tiêu chuẩn kính an toàn cho các cửa sổ bên ngoài trên thiết bị đường sắt, thêm một tùy chọn thử nghiệm mới để cải thiện tính nhất quán của thử nghiệm kính và sửa đổi các tiêu chí đã lỗi thời. Các thay đổi về tăng cường an toàn,  giảm bớt chi phí, mã hóa để phù hợp với cơ sở hạ tầng.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, yêu cầu chất lượng, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: Ngày17 tháng 6 năm 2022.

Sản phẩm: Nhiên liệu tái tạo, nhiên liệu sinh học

1. Thông báo số: G / TBT / N / USA / 1852, ngày 25 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Bảo vệ Môi trường.

- Email: usatbtep@nist.gov

3. Mô tả nội dung: Đề xuất quy tắc bảo vệ môi trường về phát thải khí nhà kính liên quan đến một số nhiên liệu sinh học được sản xuất từ ​​dầu hạt cải.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: Ngày 18 tháng 5 năm 2022.

Quốc gia: KENYA (02 tin)

Sản phẩm: Công nghệ thông tin: các thành phần mạng để hỗ trợ eLearning

1. Thông báo số: G / TBT / N / KEN / 1240, ngày 05 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn Kenya

- Điện thoại: + (254) 020 605490, 605506/6948258

- Fax: + (254) 020 609660/609665

- E-mail: info@kebs.org; Trang web: http://www.kebs.org

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu về mạng hỗ trợ sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin cho eLearning. Các yêu cầu tối thiểu mà bất kỳ hệ thống mạng cục bộ nào hỗ trợ eLearning sẽ được triển khai, thiết lập một nền tảng kỹ thuật vững chắc, hiệu quả. Mạng eLearning áp dụng cho: Mạng học tập phân tán, máy tính kết nối internet, phương tiện điện tử như Internet, mạng nội bộ, phát sóng vệ tinh, tương tác truyền hình, hội nghị truyền hình và các công nghệ thông tin và truyền thông khác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm: Thiết bị sân chơi công cộng

1. Thông báo số: G / TBT / N / KEN / 1241, ngày 05 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn Kenya

- Điện thoại: + (254) 020 605490, 605506/6948258

- Fax: + (254) 020 609660/609665

- E-mail: info@kebs.org; Trang web: http://www.kebs.org

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định an toàn đối với thiết bị sân chơi dưới cho những người mua, lắp đặt và quản lý thiết bị sân chơi.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: LIÊN MINH CHÂU ÂU (04)

Sản phẩm: Các phương tiện cơ giới hoàn toàn tự động liên quan đến hệ thống lái xe tự động (ADS)

1. Thông báo số: G / TBT / N / EU / 884, ngày 05 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban châu Âu, Điểm yêu cầu EU-TBT.

- Fax: + (32) 2 299 80 43,

- E-mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu

- Trang web: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/

3. Mô tả nội dung: Quy định thiết lập các thông số kỹ thuật, các yêu cầu đánh giá và kiểm tra cũng như các yêu cầu quản lý cần thiết của hệ thống lái xe tự động phù hợp về yêu cầu an toàn chung của phương tiện cơ giới.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thiết lập các yêu cầu kỹ thuật hài hòa chung của EU đối với các phương tiện cơ giới hoàn toàn tự động.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 6 năm 2022.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 20 ngày kể từ ngày đăng trên Tạp chí chính thức của EU.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm: An toàn sản phẩm chung

1. Thông báo số: G / TBT / N / EU / 885, ngày 11 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban châu Âu

- E-mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu

- Trang web: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/

3. Mô tả nội dung: Đề xuất một Quy chế chung của Châu Âu về an toàn sản phẩm chung nhằm mục đích chính khi các sản phẩm tiêu dùng được cung cấp trên thị trường EU phải an toàn.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 20 ngày kể từ ngày đăng trên Tạp chí chính thức của EU.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 90 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm: Sản phẩm mỹ phẩm

1. Thông báo số: G / TBT / N / EU / 886, ngày 12 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban châu Âu

- E-mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu

- Trang web: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/

3. Mô tả nội dung: Các biện pháp được điều chỉnh thường xuyên và liên tục của EU dựa trên các ý kiến ​​khoa học mới nhất của Khoa học Ủy ban An toàn Người tiêu dùng nhằm mục đích: Thiết lập các hạn chế đối với các chất: 'Butylated Hydroxytoluene' được sử dụng như chất chống oxy hóa trong các sản phẩm mỹ phẩm, 'Acid Yellow 3' được sử dụng làm thuốc nhuộm tóc, 'Resorcinol' dùng làm thuốc nhuộm tóc, 'Bis- (Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine (HAA299)' được sử dụng như một bộ lọc tia cực tím trong các sản phẩm mỹ phẩm và hạn chế việc sử dụng bộ lọc UV 'Homosalate' trong các sản phẩm mỹ phẩm.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Quý 4 năm 2022.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 20 ngày kể từ ngày đăng trên Tạp chí chính thức của EU.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm: Thiết bị hàng hải

1. Thông báo số: G / TBT / N / EU / 887, ngày 13 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban châu Âu

- E-mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu

- Trang web: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/

3. Mô tả nội dung: Dự thảo thay thế và điều chỉnh các thiết bị hàng hải cho phù hợp với những thay đổi của quốc tế có liên quan.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Tăng cường an toàn trên biển và ngăn ngừa ô nhiễm biển thông qua việc áp dụng thống nhất các công cụ quốc tế được thông qua dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), đặt ra các yêu cầu cụ thể liên quan đến việc xây dựng, hiệu suất, thử nghiệm thiết bị được đặt trên tàu và để đảm bảo tự do di chuyển các thiết bị như vậy trong EU. Bảo vệ con người sức khỏe hoặc sự an toàn, bảo vệ môi trường, giảm các rào cản thương mại và tạo điều kiện buôn bán.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 8 năm 2022.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Sau 40 ngày kể từ ngày đăng trên tạp chí của EU.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: MÔNG CỔ (01 tin)

Sản phẩm: Ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn

1. Thông báo số: G / TBT / N / MNG / 15, ngày 22 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Tiêu chuẩn hóa và Đo lường Mông Cổ.

- Điện thoại. : +976 51 263860, +976 11 458032

- Số fax: +976 458032

- Trang web: www.masm.gov.mn

- Email: info@masm.gov.mn

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với việc ghi nhãn của thực phẩm đóng gói sẵn.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 30 tháng 6 năm 2022.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 30 tháng 5 năm 2022.

Quốc gia: MYANMAR (01 tin)

Sản phẩm: Ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn

1. Thông báo số: G / TBT / N / MMR / 8, ngày 21 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Y Tế.

- Ph: +95673403467

- Email: gurugyi@gmail.com

3. Mô tả nội dung: Hướng dẫn ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn phải tuân theo và áp dụng cho tất cả thực phẩm đóng gói sẵn sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Để cung cấp thông tin liên quan đến chất lượng, an toàn và sức khỏe của thực phẩm đóng gói sẵn để người tiêu dùng có thể lựa chọn đúng cách. Thực hiện ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn phù hợp với tiêu chuẩn địa phương, quốc tế và hỗ trợ cơ chế truy xuất nguồn gốc, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Năm 2022.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Tháng 1 năm 2023.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng

Quốc gia: NHẬT BẢN (02 tin)

Sản phẩm: Bình chứa khí áp suất cao dùng cho hydrofluorocarbon

1. Thông báo số: G / TBT / N / JPN / 734, ngày 14 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

            - Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

- ĐT: + (81) 3 5501 8344

- Fax: + (81) 3 5501 8343

- E-mail: enquiry@mofa.go.jp

3. Mô tả nội dung: Theo Đạo luật An toàn khí đốt cao áp, các quy định của loại bình chứa khí áp suất cao cho hydrofluorocarbon sẽ được ban hành.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: An toàn bình khí áp suất cao.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 07 năm 2022.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Tháng 01 năm 2023.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm: Tấm lợp, khung và kính

1. Thông báo số: G / TBT / N / JPN / 735, ngày 21 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

- ĐT: + (81) 3 5501 8344

- Fax: + (81) 3 5501 8343

- E-mail: enquiry@mofa.go.jp

3. Mô tả nội dung: Phát triển các tiêu chuẩn đánh giá theo Đạo luật về sử dụng hợp lý năng lượng, năm tài chính mục tiêu để đáp ứng các tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn yêu cầu về hiệu suất cách điện và ghi nhãn.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Để thúc đẩy hợp lý hóa mức tiêu thụ năng lượng tổng thể ở Nhật Bản thông qua việc phổ biến các vật liệu xây dựng có hiệu suất cách nhiệt cao, có thể góp phần đối phó với những thách thức mà xã hội đang phải đối mặt, bao gồm cả sự gia tăng năng lượng gần đây tiêu dùng trong lĩnh vực hộ gia đình, biến đổi khí hậu, v.v.

5. Ngày đề xuất thông qua: Khoảng tháng 7 năm 2022.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Khoảng tháng 4 năm 2023.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: PARAGUAY (01 tin)

Sản phẩm: Phụ gia thực phẩm

1. Thông báo số: G / TBT / N / PRY / 132, ngày 08 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Y tế công cộng và phúc lợi xã hội

- ĐT: (+595) 21-493 657

- Email: snin@mre.gov.py

3. Mô tả nội dung: Mục đích của quy định là cập nhật thực phẩm có các chất phụ gia và mức độ tối đa.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày áp dụng đề xuất: Không áp dụng.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Không áp dụng.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: PERU (01 tin)

Sản phẩm: Thực hành sản xuất và chế biến sơ cấp

1. Thông báo số: G / TBT / N / PER / 140, ngày 8 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Phát triển Nông nghiệp và Thủy lợi

- Điện thoại: (+ 51-1) 313-3300, Ext. 1405 hoặc 1406

- Email: inocuidadagro@senasa.gob.pe

3. Mô tả nội dung: Quy định được đề xuất nhằm mục đích thúc đẩy tiêu thụ các loại thực phẩm từ chăn nuôi gia đình để cải thiện kinh tế và đóng góp đều đặn vào việc ăn uống lành mạnh và đảm bảo an ninh lương thực. Hơn nữa, việc giám sát an toàn thực phẩm nông sản theo yêu cầu của một bên, sẽ được chứng nhận quá trình sản xuất và chế biến ban đầu về thực hành tốt từ nông nghiệp gia đình.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm nông sản chính của gia đình canh tác bằng cách chứng nhận thực hành sản xuất và chế biến tốt ban đầu từ gia đình. Chứng nhận có xác nhận về thực hiện, áp dụng và duy trì các thông số tốt được thực hiện bởi nhà sản xuất và nhà chế biến chính hoặc các hiệp hội, do đó đảm bảo sản xuất thực phẩm an toàn và phù hợp để tiêu dùng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng sau khi xuất bản trên tạp chí chính thức của Peru.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: PHILIPPINES (01 tin)

Sản phẩm: Nhiên liệu sinh học từ dừa Methyl Ester

1. Thông báo số: G / TBT / N / PHL / 284, ngày 01 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- CỤC NĂNG LƯỢNG

- Email: rabad@doe.gov.ph; tcppa.oismd@doe.gov.ph

3. Mô tả nội dung: Quy định việc hướng dẫn để triển khai hiệu quả đối với nhiên liệu sinh học từ dừa Methyl Ester.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Dự kiến ​​quý 3 năm 2022.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Dự kiến ​​quý 3 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: Ngày 14 tháng 5 năm 2022.

Quốc gia: SRILANKA (01 tin)

Sản phẩm: Mì ăn liền

1. Thông báo số: G / TBT / N / LKA / 50, ngày 01 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Tổ chức Tiêu chuẩn Sri Lanka

- Số fax: +94 11 2671553

- E-mail: ddi@slsi.lk

- Web: http://www.slsi.lk

3. Mô tả nội dung: Sửa đổi giới hạn của liều lượng peroxit và phương pháp xác định.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sau giai đoạn lấy ý kiến ​​rộng rãi.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Sau khi được thông qua được Hội đồng Tổ chức Tiêu chuẩn SiLanka.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: Ngày 15 tháng 5 năm 2022.

Quốc gia: THÁI LAN (01 tin)

Sản phẩm: Khẩu trang vệ sinh dùng một lần

1. Thông báo số: G / TBT / N / THA / 664, ngày 21 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp

- Điện thoại: (662) 430 6831 máy lẻ. 2130

- Fax: (662) 354 3041

- E-mail: thaitbt@tisi.mail.go.th

- Trang web: http://www.tisi.go.th

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định vệ sinh đối với khẩu trang sử dụng một lần phù hợp với tiêu chuẩn về khẩu trang vệ sinh dùng một lần. Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến khẩu trang vệ sinh dùng một lần được sử dụng để lọc hạt để giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm lây truyền trực tiếp từ người sang người tiếp xúc.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: THỤY SĨ (01 tin)

Sản phẩm: Mức tiêu thụ điện của một số thiết bị gia dụng và chuyên nghiệp

1. Thông báo số: G / TBT / N / CHE / 268, ngày 22 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Văn phòng Năng lượng Liên bang Thụy Sĩ (SFOE)

- tbt@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định chặt chẽ tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với: Tủ lạnh gia đình, máy sấy gia dụng, máy rửa bát gia đình, tủ bảo quản lạnh chuyên dụng, điện nước nóng có lưu trữ nước nóng, lò sưởi điện tập trung và phi tập trung, máy rửa bát chuyên dụng, thiết bị nấu ăn chuyên dụng. Nhằm giảm mức tiêu thụ điện tương ứng và tăng độ an toàn cung cấp điện, giảm chi phí tổng thể cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong khi sử dụng các sản phẩm. Sản phẩm không đáp ứng những các yêu cầu sẽ không được phép đưa vào thị trường Thụy Sĩ. Cho phép một năm để chuyển tiếp.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Nhằm mục đích bảo vệ môi trường cũng như an toàn cung cấp điện trong ngắn hạn và trung hạn. Giảm tiêu thụ điện của một số thiết bị gia dụng, chuyên dụng và giảm tác động môi trường liên quan đến việc tạo ra lượng điện dư thừa cần thiết, bảo vệ người tiêu dùng khỏi chi phí cao hơn, phòng chống hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 03 tháng 10 năm 2022.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 01 năm 2023.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: TRUNG QUỐC (05 tin)

Sản phẩm: Thiết bị điện y tế: máy theo dõi khí hô hấp

1. Thông báo số: G / TBT / N / CHN / 1663, ngày 4 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế thị trường.

- Đt: +86 10 57954633/57954627

- E_mail: tbt@customs.gov.cn

3. Mô tả nội dung: Quy định các yêu cầu cụ thể về an toàn và hiệu suất thiết yếu đối với máy theo dõi khí hô hấp và các yêu cầu: Giám sát khí gây mê, carbon dioxide và  theo dõi oxy.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi có thể áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 24 tháng sau khi được phê duyệt.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm: Liệu pháp quang động và thiết bị chẩn đoán quang động

1. Thông báo số: G / TBT / N / CHN / 1665, ngày 05 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế thị trường.

- Đt: +86 10 57954633/57954627

- E_mail: tbt@customs.gov.cn

3. Mô tả nội dung: Áp dụng cho liệu pháp quang động và thiết bị chẩn đoán quang động được sử dụng để loại bỏ hoặc giảm bớt bệnh tật, chấn thương hoặc khuyết tật.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin người tiêu dùng và ghi nhãn, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 24 tháng sau khi được phê duyệt.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm: Thiết bị điện y tế trị liệu lưu lượng cao về hô hấp

1. Thông báo số: G / TBT / N / CHN / 1664, ngày 05 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế thị trường.

- Đt: +86 10 57954633/57954627

- E_mail: tbt@customs.gov.cn

3. Mô tả nội dung: Chỉ rõ sự an toàn cơ bản và hiệu suất của thiết bị điều trị hô hấp lưu lượng cao được sử dụng kết hợp với các phụ kiện như là các thiết bị y tế dự kiến ​​sẽ được sử dụng cho bệnh nhân tự thở, sử dụng cho những bệnh nhân cần cải thiện trao đổi khí phế nang và những người có thể nhận khí hô hấp được làm ẩm dòng chảy cao, bao gồm cả những khí có đường hô hấp bị bỏ qua.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 24 tháng sau khi được phê duyệt.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm: Tấm chống thấm xây dựng

1. Thông báo số: G / TBT / N / CHN / 1668, ngày 14 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế thị trường.

- Đt: +86 10 57954633/57954627

- E_mail: tbt@customs.gov.cn

3. Mô tả nội dung: Quy định sự an toàn và kỹ thuật chung về yêu cầu của tấm chống thấm xây dựng và mô tả thử nghiệm tương ứng của các phương pháp.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 24 tháng sau khi được phê duyệt.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm: Kính trong tòa nhà

1. Thông báo số: G / TBT / N / CHN / 1669, ngày 14 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế thị trường.

- Đt: +86 10 57954633/57954627

- Email: tbt@customs.gov.cn

3. Mô tả nội dung: Nêu rõ thuật ngữ, định nghĩa, yêu cầu an toàn kỹ thuật, phương pháp thử và quy phạm thử nghiệm. Áp dụng để đánh giá độ an toàn của kính trong tòa nhà.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 12 tháng sau khi được phê duyệt.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: UGANDA (03 tin)

Sản phẩm: Gạo lứt

1. Thông báo số: G / TBT / N / UGA / 1576, ngày 04 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn quốc gia Uganda

- Điện thoại: + (256) 4 1733 3250/1/2

- Số fax: + (256) 4 1428 6123

- Email: info@unbs.go.ug

- Trang web: https://www.unbs.go.ug

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với gạo lứt dùng cho người.

7. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi Áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng và ghi nhãn, ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm: Bột cao lương

1. Thông báo số: G / TBT / N / UGA / 1573, ngày 04 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn quốc gia Uganda

- Điện thoại: + (256) 4 1733 3250/1/2

- Số fax: + (256) 4 1428 6123

- Email: info@unbs.go.ug

- Trang web: https://www.unbs.go.ug

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với bột cao lương thu được từ hạt lúa miến nguyên hạt hoặc đã chế biến dùng cho con người.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi Áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng và ghi nhãn, ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Sản phẩm: Mũ bảo hộ cho người sử dụng xe gắn máy

1. Thông báo số: G / TBT / N / UGA / 1581, ngày 14 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn quốc gia Uganda

- Điện thoại: + (256) 4 1733 3250/1/2

- Số fax: + (256) 4 1428 6123

- Email: info@unbs.go.ug

- Trang web: https://www.unbs.go.ug

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu, phương pháp thử nghiệm đối với mũ bảo hộ nhằm mục đích bảo vệ người lái xe và hành khách khi đi xe mô tô dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả động cơ xe đạp, xe ba bánh, xe gắn máy, xe mô tô, xe đạp bốn bánh.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng và ghi nhãn, ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, yêu cầu chất lượng, giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 12 năm 2022.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: VIỆT NAM (01 tin)

Sản phẩm: Ghi nhãn dinh dưỡng thực phẩm

1. Thông báo số: G / TBT / N / VNM / 219, ngày 19 tháng 4 năm 2022.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Y Tế

- ĐT (84-24) 362732402

- Fax: (84-24) 38464051

- Email: byt@moh.gov.vn

- Trang web: www.moh.gov.vn

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Thông tư này quy định nội dung và cách thức ghi nhãn thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng và lộ trình thực hiện đối với thực phẩm được sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam theo quy định tại Phụ lục I của Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017 / NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng và ghi nhãn.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 7 năm 2022.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 15 tháng 9 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Lượt xem: 60

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.