Tin tức sự kiện

Tin TBT tháng 03.03 và 03.04 04/04/2023 In trang
 1. Quốc gia: RWANDA

Sản phẩm: Thuốc diệt gián: công thức mồi nhử

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/765, Ngày 23 tháng 1 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Tiêu chuẩn Rwanda (RSB) KK 15 Rd, 49 P.O.BOX 7099, Kigali, Rwanda

- Tel: +250 788303492

- Email: info@rsb.gov. rw

- Trang web: www.rsb.gov.rw

- https://members .wto.org/crnattachments/2023/TBT/RWA/23_0531_00_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Dự thảo của Ủy ban này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với các công thức mồi nhử được sử dụng làm thuốc diệt gián ở nơi công cộng.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng, thông tin ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo, bảo vệ người tiêu dùng và mội trường; giảm rào cản tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. Quốc gia: CHILE

Sản phẩm: Thuốc trừ sâu nông nghiệp

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHL/620, Ngày 23 tháng 1 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Điểm hỏi đáp quốc gia- Dịch vụ Nông nghiệp và Chăn nuôi (Servicio Agrícola y Ganadero, SAG)

- Thứ trưởng Bộ Quan hệ Kinh tế Quốc tế, Bộ Ngoại giao Chile

- Tel. : (+56) 2 2827 5250 Fax: (+56) 2 2380 9494

- Email: tbt_Chile@subrei.gob.cl

- Web: https://bcn.cl/3b6k4

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT /CHL/23_0621_00_s.pdf

3. Mô tả nội dung: Tài liệu này thông báo: Nghị quyết số 7128/2022 đã đưa ra các sửa đổi đối với Nghị quyết số 1557/2014 "Thiết lập các yêu cầu đối với việc cấp phép thuốc trừ sâu" để đánh giá và cấp phép thuốc trừ sâu sử dụng trong nông nghiệp, đối với những loại đã trải qua quy trình công nhận đăng ký hoặc cấp phép hoạt chất giống với thuốc trừ sâu đã được cơ quan có thẩm quyền tại Mỹ cho phép Mỹ hoặc Liên minh Châu Âu bổ sung các yêu cầu và điều kiện cần thiết để đủ điều kiện được công nhận.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Bảo vệ sức khỏe sự an toàn của con người và môi trường; cuộc sống hoặc sức khỏe của động thực vật.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. Quốc gia: ISRAEL

Sản phẩm: Ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn gây dị ứng hoặc không dung nạp

1. Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1277, Ngày 23 tháng 1 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Điểm hỏi đáp về WTO-TBT Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel

-  Điện thoại: + (972) 74 750 2236

- E-mail: Yael.Friedgut@service.economy.gov.il

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/ISR/23_0615_00_x.pdf

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT /ISR/23_0615_01_x.pdf

3. Mô tả nội dung: Các quy định được đề xuất phân biệt giữa việc đánh dấu sự hiện diện của chất gây dị ứng trong sản phẩm cuối cùng, bắt nguồn từ việc cố ý bổ sung một thành phần gây dị ứng trong quá trình sản xuất thực phẩm và sự hiện diện của một chất gây dị ứng trong sản phẩm cuối cùng mà không cố ý và bắt nguồn từ sự lây nhiễm chéo ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình sản xuất chuỗi sản xuất, bao gồm nguyên liệu thô, vận chuyển, bảo quản, sản xuất, đóng gói, v.v. Sự khác biệt được thể hiện ở vị trí đánh dấu trên nhãn, do đó, sự bổ sung có chủ ý sẽ được thể hiện bằng dấu bắt buộc in đậm của thành phần gây dị ứng bên trong và là một phần của danh sách thành phần, trong khi sự hiện diện không mong muốn của chất gây dị ứng sẽ được đánh dấu riêng biệt khỏi danh sách thành phần và bên cạnh nó và được biểu thị bằng dòng chữ "có thể chứa".

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin ghi nhãn, bảo vệ sức khỏe sự an toàn người tiêu dùng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. Quốc gia: ISRAEL

Sản phẩm: Ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn không chứa gluten

1. Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1278, Ngày 23 tháng 1 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Điểm hỏi đáp về WTO-TBT Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel

-  Điện thoại: + (972) 74 750 2236

- E-mail: Yael.Friedgut@service.economy.gov.il

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/ISR/23_0616_00_x.pdf

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT /ISR/23_0616_01_x.pdf

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/ISR/23_0616_02_x.pdf

3. Mô tả nội dung: Các quy định được đề xuất có tên "Bảo vệ sức khỏe cộng đồng” được công bố bởi Bộ Y tế Israel. Dự thảo này sẽ thay thế các quy định trước đó có tên "Quy định về sức khỏe cộng đồng (Ghi nhãn Gluten) (Thực phẩm), sẽ áp dụng cho việc ghi nhãn thực phẩm không chứa gluten và sẽ yêu cầu đánh dấu bằng các từ 'không chứa gluten' hoặc ' không chứa gluten vốn có', theo yêu cầu của dự thảo. Dự thảo này là một phần của luật rộng hơn quy định các yêu cầu ghi nhãn đối với thực phẩm đóng gói sẵn gây dị ứng hoặc không dung nạp, sẽ được thông báo riêng

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Thông tin ghi nhãn, bảo vệ sức khỏe sự an toàn người tiêu dùng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. Quốc gia: NHẬT BẢN

Sản phẩm: Dược phẩm: chế phẩm sinh học

1. Thông báo số: G/TBT/N/JPN/761, Ngày 23 tháng 1 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Điểm hỏi đáp Nhật Bản - Phòng Thương mại Quốc tế, Cục Kinh tế, Bộ Ngoại giao

- Fax: (+81 3 ) 5501 8343

- E-mail: enquiry@mofa.go.jp

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/JPN/23_0592_00_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Yêu cầu tối thiểu đối với Chế phẩm sinh học sẽ được sửa đổi theo đó, mức phí, tiêu chí và số lượng Thử nghiệm công bố toàn quốc đối với vắc xin nêu trên sẽ được sửa đổi một phần để xóa "Vắc xin kết hợp ho gà-uốn ván-bại liệt bất hoạt hấp phụ (Vắc-xin Salk).

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Đảm bảo sức khỏe và vệ sinh cộng đồng khi phải thực hiện Thử nghiệm phát hành quốc gia, cũng như phí, tiêu chí và số lượng thử nghiệm.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 3 năm 2023.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Tháng 3 năm 2023.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. Quốc gia: KENYA

Sản phẩm: Khí y tế: oxy y tế

1. Thông báo số: G/TBT/N/KEN/1375, Ngày 23 tháng 1 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Kenya P.O. Box: 54974-00200, Nairobi, Kenya

- Điện thoại: + (254) 020 605490, 605506/6948258 Fax: + (254) 020 609660/609665

- E-mail: info@kebs.org

- Trang web: http://www.kebs.org

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/KEN/23_0520_00_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Phần 1 này quy định các yêu cầu và phương pháp thử đối với oxy y tế nén dùng để thở.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng, phòng chống các hành vi lừa đảo; Bảo vệ sức khỏe sự an toàn người tiêu dùng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 30 tháng 6 năm 2023 .

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 19 tháng 3 năm 2023.

 

 1. Quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ

Sản phẩm: Vật liệu đóng gói bằng gỗ: xử lý nhiệt chống lại sinh vật gây hại

1. Thông báo số: G/TBT/N/TUR/206, Ngày 25 tháng 1 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp/Tổng cục Kiểm soát và Lương thực

- Điểm hỏi đáp TBT Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ - Số:63 06530 Çankaya-Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ

- Tel: +(90 312) 204 8975 +(90 312) 204 9286 Fax: +(90 312) 212 8768

- E-mail: tbt@ticaret.gov.tr

- ​​Trang web: http:/ /www.teknikengel.gov.tr

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/ TBT/TUR/23_0685_00_e.pdf

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/TUR/23_0685_00_x.pdf

3. Mô tả nội dung: Mục tiêu của Quy định này nhằm xác định các phương pháp và cơ sở cần thiết để ngăn chặn sự truyền và lây lan của dịch hại sinh vật thông qua vật liệu đóng gói bằng gỗ, bao gồm các nguyên tắc liên quan đến ứng dụng xử lý nhiệt và đánh dấu truy xuất nguồn gốc trên vật liệu đóng gói bằng gỗ được sử dụng trong xuất khẩu, cấp giấy chứng nhận giấy phép, các nguyên tắc chỉ liên quan đến các giai đoạn sản xuất vật liệu đóng gói bằng gỗ đã hoàn thành và loại bỏ các sinh vật gây hại.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Bảo vệ con người, thực vật khỏi sâu bệnh hoặc động thực vật, đất đai khỏi những thiệt hại khác do sâu bệnh gây ra.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 30 tháng 6 năm 2023 .

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Điều 16 của Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 và các điều khác có hiệu lực từ ngày 30/06/2024.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. Quốc gia: URUGUAY

Sản phẩm: Chất thải điện và thiết bị điện tử

1. Thông báo số: G/TBT/N/URY/72, Ngày 26 tháng 1 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Văn phòng Tư vấn Chính sách Thương mại - 1401 - 2º Piso Montevideo

- Tel.: +598 1712, Ext. 4315/4319

- Email: apc.otc@mef.gub.uy

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/URY/23_0693_00_s.pdf

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định được thông báo nhằm mục đích bảo vệ môi trường và sức khỏe khỏi những tác động bất lợi phát sinh từ việc tạo ra và quản lý chất thải thiết bị điện và điện tử (WEEE). Dự thảo thiết lập khuôn khổ cần thiết để thúc đẩy việc giảm thiểu việc tạo ra chất thải như vậy và tận dụng nó thay vì vứt bỏ nó một cách dứt khoát, thông qua cách tiếp cận nền kinh tế tuần hoàn.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Bảo vệ sức khỏe sự an toàn của con người và môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Sẽ được xác định.

 

 1. Quốc gia: ISRAEL

Sản phẩm: Chất thải điện và thiết bị điện tử

1. Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1279, Ngày 24 tháng 1 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Điểm hỏi đáp về WTO-TBT Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel

- Điện thoại: + (972) 74 750 2236

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định mới do Bộ Y tế Israel công bố có tên là "Quy định của Dược sĩ (Mỹ phẩm)”. Các quy định được đề xuất nhằm mục đích thiết lập các yêu cầu và hướng dẫn đối với sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao và chuyên nghiệp đối với việc sản xuất, tiếp thị và nhập khẩu nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Thông tin ghi nhãn; bảo vệ sức khỏe sự an toàn người tiêu dùng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. Quốc gia: ISRAEL

Sản phẩm: Máy điều hòa không khí: các yêu cầu về an toàn và vận hành

1. Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1280, Ngày 25 tháng 1 năm 2023 . 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Điểm hỏi đáp về WTO-TBT Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel

- Điện thoại: + (972) 74 750 2236

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/ISR/23_0680_00_x.pdf

3. Mô tả nội dung: Mục 30.201 của Tiêu chuẩn bắt buộc hiện có, phần 1: xử lý lớp cách nhiệt chống lại các nguồn lửa dễ cháy trong máy điều hòa không khí, phải tuyên bố tự nguyện nhằm loại bỏ những trở ngại không cần thiết đối với thương mại và hạ thấp các rào cản.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Giảm rào cản tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 1. Quốc gia: HÀN QUỐC

Sản phẩm: Thiết bị y tế

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/1126, Ngày 25 tháng 1 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm

- Văn phòng Hợp tác Quốc tế Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm - 187 Osongsaengmyeong2-ro, Osong-eup, Heungdoek-gu Cheongju-si, Chungcheongbukdo, 28159 Cộng hòa Hàn Quốc

- Tel: (+82) 43 719-1564 Fax: (+82 ) 43-719-1550

- Email: intmfds@korea.kr

- Trang web: http://www.knowtbt.kr

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/KOR /23_0673_00_x.pdf

3. Mô tả nội dung: Đề xuất sửa đổi Quy định về Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của thiết bị y tế như sau: Thiết lập tiêu chuẩn thiết bị y tế - Thiết lập các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật mới để đảm bảo an toàn cho sản phẩm và hiệu suất của 7 loại thiết bị y tế, bao gồm hệ thống phẫu thuật Siêu âm tập trung cường độ cao và hệ thống chụp X-quang tuyến vú (cố định, tương tự) - Phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo hiệu suất và độ an toàn của sản phẩm bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế (IEC,ISO) về các tiêu chí và phương pháp thử nghiệm đối với 23 loại thiết bị y tế, bao gồm hệ thống gây mê (khí) và lồng ấp (trẻ sơ sinh).

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Bảo vệ sức khỏe sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

47.Quốc gia: KUWAIT

Sản phẩm: Chất tẩy rửa tổng hợp: bột giặt tổng hợp gia dụng

1. Thông báo số: G/TBT/N/KWT/631, Ngày 25 tháng 1 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn và Đo lường Công nghiệp (KOWSMD)

- Cơ quan quản lý công nghiệp POBox: 4690 Safat 13047 Kuwait

- Điện thoại: (+965) 25302680

- E-mail: Enquiry_point@pai.gov.kw

- Trang web: http://www.pai.gov.kw

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/KWT/23_0677_00_e.pdf

- https://members. wto.org/crnattachments/2023/TBT/KWT/23_0677_00_x.pdf

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn bắt buộc của Kuwait này quy định yêu cầu đối với bột giặt tổng hợp gia dụng chủ yếu dùng để giặt quần áo và vải vóc.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng, bảo vệ sức khỏe sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: 30 ngày kể từ ngày cuối cùng cho ý kiến.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 01 năm kể từ khi thông qua.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

48.Quốc gia: LITHUANIA

Sản phẩm: Dược phẩm: chất doping (chất không được phê duyệt và chất chống estrogen) cho mục đích thể thao

1. Thông báo số: G/TBT/N/LTU/48, Ngày 25 tháng 1 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Điểm hỏi đáp WTO TBT Quốc gia : Ủy ban Tiêu chuẩn Litva Algirdo str. 31, 03219 Vilnius, Litva

- Điện thoại: +370 5 279 1152; +370 658 60308;

- E-mail: asta.samuleviciute@lsd.lt, greta.osinovskiene@lsd.lt

- https://members.wto.org/crnattachments/ 2023/TBT/LTU/23_0675_00_x.pdf

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/LTU/23_0675_01_x.pdf

3. Mô tả nội dung: Dự thảo luật hạn chế sản xuất, chế biến, thu mua, bán buôn hoặc bán lẻ, lưu trữ, vận chuyển trong tiểu bang, nhập khẩu hoặc xuất khẩu một số chất kích thích (các chất không được phê duyệt và các chất kháng estrogen) cho mục đích thể thao.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Các chất doping hoặc là không tốt cho cơ thể con người hoặc tác dụng của chúng là có hại hoặc chưa được biết.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày 01 tháng 5 năm 2023.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

49.Quốc gia: LIÊN MINH CHÂU ÂU

Sản phẩm: Máy sấy quần áo gia dụng

1. Thông báo số: G/TBT/N/LTU/48, Ngày 25 tháng 1 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Điểm hỏi đáp TBT Ủy ban Châu Âu

- Fax: + (32) 2 299 80 43

- E -mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu

- Trang web EU-TBT: http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tbt/en/

- https://members.wto .org/crnattachments/2023/TBT/EEC/23_0768_00_e.pdf

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/EEC/23_0768_01_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Quy định của Ủy ban này bao gồm các sản phẩm được thiết kế để sấy khô đồ giặt gia dụng được đưa vào thị trường EU, các yêu cầu về hiệu suất năng lượng tối thiểu, đặc biệt là về nhu cầu năng lượng ở chế độ hoạt động và đối với các chế độ năng lượng thấp của máy sấy quần áo gia đình.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Đề xuất giải quyết một số lỗi đã xác định cản trở việc thực hiện đầy đủ tiềm năng tiết kiệm năng lượng và khí thải carbon hiện có và hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn và hiệu quả hơn về tài nguyên.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 4 năm 2023 .

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 20 ngày kể từ ngày công bố trên Tạp chí chính thức của EU. Các quy định sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 .

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 

50.Quốc gia: NEW ZEALAND

Sản phẩm: Sản phẩm thuốc lá điện tử sử dụng một lần

1. Thông báo số: G/TBT/N/NZL/119, Ngày 27 tháng 1 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Y tế PO Box 5013 Wellington 6140 NEW ZEALAND

- Email: smokefree@health.govt.nz

3. Mô tả nội dung: Đề xuất quy định quản lý thuốc lá có khói, đề xuất mở rộng các hạn chế về sản phẩm và bao bì vaping, bao gồm hạn chế tên hương vị của các sản phẩm vaping để giảm thiểu sức hấp dẫn của chúng đối với giới trẻ và mở rộng các yêu cầu về an toàn sản phẩm đối với các sản phẩm vaping dùng một lần.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Bảo vệ sức khỏe sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Không trước tháng 7 năm 2023.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không trước tháng 1 năm 2024.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

51.Quốc gia: NHẬT BẢN

Sản phẩm: Chất không hoạt tính dùng trong hóa chất nông nghiệp

1. Thông báo số: G/TBT/N/JPN/762, Ngày 26 tháng 1 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF)

- Điểm hỏi đáp TBT Nhật Bản Phòng Thương mại Quốc tế Vụ Kinh tế Văn phòng - Bộ Ngoại giao

- Fax: (+81 3) 5501 8343

- E-mail: enquiry@mofa.go.jp

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/JPN/23_0696_00_x.pdf

3. Mô tả nội dung: Công thức được sử dụng cùng với hoạt chất trong hóa chất nông nghiệp để ổn định tác dụng của hoạt chất, chưa có quy định độc lập nào về chất đồng pha chế, mặc dù tính an toàn của chúng đã được xác nhận thông qua các nghiên cứu độc tính cấp tính với các công thức hóa chất nông nghiệp có chứa chất đồng pha chế.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơiáp dụng: Bảo vệ sức khỏe sự an toàn của con người; cuộc sống sức khỏe của động thực vật và môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 4 năm 2023.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày 1 tháng 10 năm 2023.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

52.Quốc gia: VƯƠNG QUỐC ARABIA SAUDI  

Sản phẩm: Hướng dẫn về mẫu sản phẩm phù hợp

1. Thông báo số: G/TBT/N/SAU/1283, Ngày 1 tháng 2 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Tổ chức Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng của Ả Rập Xê Út (SASO) P. O .BOX : 3437 Riyadh, Saudi Arabia

- Tel: +966(11)252 Ext : (9065-9081-9072)

- Fax: +966(11)4520193

- Email: enquirypoint@saso.gov.sa

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/SAU/23_0842_00_x.pdf

3. Mô tả nội dung: Hướng dẫn này quy định những nội dung sau: thuật ngữ và định nghĩa, phạm vi, mục tiêu, nguyên tắc chung của thủ tục đánh giá sự phù hợp, nguyên tắc cơ bản của việc phát triển các mô hình phù hợp, mô hình tự tuân thủ sản phẩm (bên thứ nhất), mô hình cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp (cơ quan chứng nhận /bên thứ ba), phụ lục (sơ đồ cho các mô hình, ma trận mô hình đánh giá sự phù hợp cho sản phẩm, tuyên bố của nhà cung cấp về mẫu hợp quy).

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm; yêu cầu chất lượng; tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

53.Quốc gia: SLOVENIA

Sản phẩm: Ngũ cốc và kiều mạch

1. Thông báo số: G/TBT/N/SVN/121, Ngày 1 tháng 2 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Lương thực - Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

- Viện Tiêu chuẩn hóa Slovenia (SIST) Điểm hỏi đáp WTO TBT Ulica Gledališča BTC 2 SI 1000 Ljubljana – Slovenia

- Tel.: 01/478 93 11 Fax.: 01/478 91 55

- E- naslov: gp.mkgp@gov.si, sps.mkgp@gov.si

 3. Mô tả nội dung: Đưa ra các yêu cầu bổ sung cho ngành ngũ cốc, chủ yếu liên quan đến sản xuất, cần có kế hoạch trồng trọt 5 năm, cấm sản xuất cùng một loại ngũ cốc hai lần liên tiếp trên cùng một diện tích, cấm việc bón phân phân hủy hoặc phân hữu cơ từ các nhà máy xử lý nước thải đô thị, có thể sử dụng các sản phẩm bảo vệ thực vật được phép trong sản xuất tích hợp hoặc hữu cơ. Tất cả nguyên liệu ngũ cốc và kiều mạch dùng trong chế biến đều phải có giấy chứng nhận "chọn lọc chất lượng ".

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Bảo vệ sức khỏe sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: 17 tháng 3 năm 2023.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 17 tháng 3 năm 2023.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

54.Quốc gia: KENYA

Sản phẩm: Dán nhãn hạt giống biến đổi gen (GM) để trồng trọt

1. Thông báo số: G/TBT/N/KEN/1379, Ngày 3 tháng 2 năm 2023 . 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Kenya P.O. Box: 54974-00200, Nairobi, Kenya

- Điện thoại: + (254) 020 605490, 605506/6948258 Fax: + (254) 020 609660/609665

- E-mail: info@kebs.org;

- Trang web: http://www.kebs.org

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/KEN/23_0888_00_e.pdf

 3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn Kenya này cung cấp hướng dẫn ghi nhãn hạt giống biến đổi gen (GM) để trồng trọt.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng, thông tin ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo, bảo vệ sức khỏe sự an toàn của người tiêu dùng, giảm các rào cản tạo thuận lợi cho thương mại; tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 6 năm 2023.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

55.Quốc gia: LIÊN MINH CHÂU ÂU

Sản phẩm: Dán nhãn sản phẩm nho

1. Thông báo số: G/TBT/N/EU/952, Ngày 6 tháng 2 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Điểm hỏi đáp TBT - Ủy ban Châu Âu EU

- Fax: +(32) 2 299 80 43

- E-mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu

- Trang web: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/

- http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tbt/en/

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/EEC/23_0928_00_e.pdf

 3. Mô tả nội dung: Để hoàn thiện các quy tắc về trình bày một số chi tiết bắt buộc trong ghi nhãn và trình bày các sản phẩm từ nho, đặc biệt liên quan đến việc ghi danh sách các thành phần.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng, thông tin ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

5. Ngày đề xuất thông qua: 10 tháng 5 năm 2023.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 20 ngày sau công bố trên Công báo của Liên minh Châu Âu (dự kiến ​​Cuối tháng 7 năm 2023).

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

56.Quốc gia: IRELAND

Sản phẩm: Nhãn sản phẩm rượu

1. Thông báo số: G/TBT/N/IRL/4, Ngày 6 tháng 2 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Y tế Khối 1 Miesian Plaza 50 – 58 Lower Baggot Street Dublin 2 D02 XW14

- Email: tobacco_and_alcohol_control_unit@health.gov.ie

- Trang web: http:/ /www.gov.ie/health

- https://dohireland.sharefile. eu/d-s0ec8009f60064cb0ba895f010568f506

 3. Mô tả nội dung: Đưa ra các quy định yêu cầu nhãn sản phẩm rượu phải có: cảnh báo để thông báo cho mọi người về sự nguy hiểm của việc uống rượu, cảnh báo để thông báo cho mọi người về sự nguy hiểm của việc uống rượu khi mang thai, thông báo cho mọi người về mối liên hệ trực tiếp giữa rượu và bệnh ung thư gây tử vong.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Thông tin ghi nhãn, bảo vệ sức khỏe sự an toàn người tiêu dùng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 90 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 

 

Lượt xem: 33

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.