Tin tức sự kiện

Tin TBT tháng 4.02.2023 24/04/2023 In trang

31.Quốc gia: SLOVENIA

Sản phẩm: Thịt bò, lợn, cừu, dê và gia cầm tươi, ướp lạnh và đông lạnh

1. Thông báo số: G/TBT/N/SVN/122, Ngày 3 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Lương thực - Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

- Tel.: 01/478 93 11 Fax.: 01/478 91 55

- Email: sps.mkgp@gov.si

- https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/sl/search/?trisaction=search.detail
&year=2023&num=93

3. Mô tả nội dung: Quy tắc này kéo dài thời gian chuyển đổi cho đến khi nhà khai thác phải xây dựng quy trình đảm bảo truy xuất nguồn gốc đối với thịt bò, thịt lợn, thịt cừu, thịt dê và thịt gia cầm tươi, ướp lạnh và đông lạnh đưa ra thị trường dưới dạng không đóng gói sẵn ở tất cả các khâu sản xuất và phân phối.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Bảo vệ sức khỏe sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: 1 tháng 9 năm 2023.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 1 tháng 6 năm 2023.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. 2.Quốc gia: GHANA

Sản phẩm: Quạt công nghiệp

1. Thông báo số: GG/TBT/N/GHA/34, Ngày 5 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Năng lượng Ghana - Địa chỉ số: GA-037-3212 P.MB Ministries, Accra Ghana

- Tel: +233 (0)302 813 756/7

- Email: info @energycom.gov.gh

- http://energycom.gov.gh/regulation/regulation-and-codes

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/GHA/23_8722_00_e .pdf

3. Mô tả nội dung: Quy định này thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả và bảo tồn năng lượng trong nước và giảm thiểu biến đổi khí hậu liên quan bằng cách: cung cấp cho việc thực thi các tiêu chuẩn được nêu trong Biểu thứ nhất và các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu được nêu trong Phần thứ nhất của Biểu thứ hai; việc ghi nhãn đối với quạt công nghiệp chạy bằng điện lưới; bổ sung thông tin sản phẩm quạt công nghiệp chạy bằng điện lưới; đăng ký các mẫu quạt công nghiệp trong Sổ đăng ký hiệu quả thiết bị; cấm sản xuất, nhập khẩu, chào bán, bán, lưu trữ, tặng, vứt bỏ, lắp đặt hoặc sử dụng quạt công nghiệp không đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu được nêu trong Phần thứ nhất của Phụ lục thứ hai.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu về chất lượng, thông tin ghi nhãn, bảo vệ người tiêu dùng và môi trường; giảm rào cản tạo thuận lợi thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: 05/07/2022 .

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 02/11/2022 .

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  Không áp dụng.

 

 1. 3.Quốc gia: GHANA

Sản phẩm: Tấm pin mặt trời

1. Thông báo số: GG/TBT/N/GHA/37, Ngày 5 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Năng lượng Ghana - Địa chỉ số: GA-037-3212 P.MB Ministries, Accra Ghana

- Tel: +233 (0)302 813 756/7

- Email: info @energycom.gov.gh

- http://energycom.gov.gh/regulation/regulation-and-codes

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/GHA/23_8739_00_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Quy định này thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả và bảo tồn năng lượng trong nước và giảm thiểu biến đổi khí hậu liên quan bằng cách: cung cấp cho việc thực thi các tiêu chuẩn được nêu trong Biểu thứ nhất và các tiêu chuẩn hiệu quả tối thiểu được nêu trong Biểu thứ hai; việc dán nhãn các tấm pin mặt trời; bổ sung thông tin sản phẩm về tấm pin mặt trời; đăng ký các mẫu tấm pin mặt trời trong Sổ đăng ký sản phẩm năng lượng tái tạo; cấm sản xuất, nhập khẩu, chào bán, bán, lưu trữ, tặng, vứt bỏ, lắp đặt hoặc sử dụng bảng điều khiển năng lượng mặt trời không đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu quả tối thiểu được nêu trong Phụ lục thứ hai.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu về chất lượng, thông tin ghi nhãn, bảo vệ người tiêu dùng và môi trường; giảm rào cản tạo thuận lợi thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: 05/07/2022 .

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 02/11/2022 .

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  Không áp dụng.

 

 

 1. 4.Quốc gia: HÀN QUỐC

Sản phẩm: Sản phẩm gỗ: Ván dăm

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/1133, Ngày 11 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc (KFS)

- Bộ phận Rào cản kỹ thuật đối với thương mại (TBT) Cơ quan Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS) 93, Isu-ro, Maengdong-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Cộng hòa Hàn Quốc

- Điện thoại: (+82) 43 870 5315 Fax: (+82) 43 870 5682

- E-mail: tbt@korea.kr

- Trang web: http://www.knowtbt.kr

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/KOR/23_8848_00_x.pdf

3. Mô tả nội dung: Thêm ván dăm kết cấu vào các loại ván dăm và thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng liên quan, phương pháp kiểm tra và các thuật ngữ đã xác định; sửa đổi phân loại và chỉ dẫn về khả năng chống cháy để phù hợp với Thông báo 2023-24 của Bộ Đất đai và Giao thông vận tải (Tiêu chuẩn quản lý và công nhận chất lượng đối với vật liệu xây dựng); bổ sung các Tiêu chuẩn công nghiệp của Hàn Quốc liên quan đến ván dăm.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu về chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. 5.Quốc gia: TRUNG QUỐC

Sản phẩm: Cảm biến dùng trong mỏ than, máy đo, thiết bị ghi dữ liệu

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1722, Ngày 11 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Nhà nước về Quy định Thị trường (Cục Quản lý Tiêu chuẩn của Trung Quốc)

- Trung tâm Điều tra và Thông báo Quốc gia của WTO/TBT Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

- Tel:+86 10 57954633/ 57954627

- E-mail : tbt@customs.gov.cn

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/CHN/23_8858_00_x.pdf

3. Mô tả nội dung: Tài liệu này quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn, thử nghiệm phương pháp và quy tắc kiểm tra đối với các thiết bị được sử dụng trong mỏ than. Tài liệu này áp dụng cho các thiết bị được sử dụng trong các mỏ than,áp dụng cho các cảm biến và máy dò phát hiện khí mỏ than (không bao gồm máy dò khí metan giao thoa quang học và ống phát hiện khí), các cảm biến và máy dò giám sát môi trường khác (không bao gồm máy đo gió cơ học) và cảm biến nhận thức của con người kèm các thiết bị khác.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng; tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất, ngăn chặn các hành vi lừa đảo; bảo vệ sức khỏe sự an toàn người tiêu dùng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 6 tháng sau khi phê duyệt tiêu chuẩn.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. 6.Quốc gia: TRUNG QUỐC

Sản phẩm: Thiết bị y tế cấy ghép tích cực: máy tạo nhịp tim

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1723, Ngày 11 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Nhà nước về Quy định Thị trường (Cục Quản lý Tiêu chuẩn của Trung Quốc)

- Trung tâm Điều tra và Thông báo Quốc gia của WTO/TBT Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

- Tel:+86 10 57954633/ 57954627

- E-mail : tbt@customs.gov.cn

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/CHN/23_8859_00_x.pdf

3. Mô tả nội dung: Tài liệu này nêu rõ các yêu cầu đối với máy tạo nhịp tim áp dụng cho những thiết bị y tế cấy ghép đang hoạt động nhằm mục đích điều trị nhịp tim chậm và các thiết bị cung cấp liệu pháp tái đồng bộ hóa tim, cũng áp dụng cho một số bộ phận và phụ kiện không thể cấy ghép của thiết bị.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng; bảo vệ sức khỏe sự an toàn người tiêu dùng và môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 24 tháng sau khi được phê duyệt.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. 7.Quốc gia: TRUNG QUỐC

Sản phẩm: Thiết bị y tế cấy ghép chủ động

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1724, Ngày 11 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Nhà nước về Quy định Thị trường (Cục Quản lý Tiêu chuẩn của Trung Quốc)

- Trung tâm Điều tra và Thông báo Quốc gia của WTO/TBT Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

- Tel:+86 10 57954633/ 57954627

- E-mail : tbt@customs.gov.cn

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/CHN/23_8860_00_x.pdf

3. Mô tả nội dung: Yêu cầu chung áp dụng cho các thiết bị y tế cấy ghép đang hoạt động. Tài liệu này không chỉ áp dụng cho các thiết bị y tế cấy ghép hoạt động chạy bằng điện mà còn áp dụng cho các thiết bị y tế cấy ghép hoạt động chạy bằng các nguồn năng lượng khác (ví dụ: áp suất khí hoặc lò xo) cũng áp dụng cho một số bộ phận và phụ kiện không thể cấy ghép của các thiết bị y tế cấy ghép đang hoạt động. LƯU Ý : Đối với các loại thiết bị y tế cấy ghép hoạt động cụ thể, các yêu cầu chung này được bổ sung hoặc sửa đổi bởi các yêu cầu của các phần cụ thể của tài liệu. Thiết bị thường được gọi là thiết bị y tế cấy ghép tích cực có thể là một thiết bị đơn lẻ, một tổ hợp các thiết bị hoặc sự kết hợp của một hoặc nhiều thiết bị và một hoặc nhiều phụ kiện, cần phải chỉ định một số yêu cầu đối với các bộ phận và phụ kiện không thể cấy ghép nếu chúng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn hoặc hiệu suất của thiết bị cấy ghép.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng; bảo vệ sức khỏe sự an toàn người tiêu dùng và môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 24 tháng sau khi được phê duyệt.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. 8.Quốc gia: TRUNG QUỐC

Sản phẩm: Thiết bị điều khiển và các thiết bị phụ trợ khác cho sản phẩm chiếu sáng điện

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1725, Ngày 11 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Nhà nước về Quy định Thị trường (Cục Quản lý Tiêu chuẩn của Trung Quốc)

- Trung tâm Điều tra và Thông báo Quốc gia của WTO/TBT Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

- Tel:+86 10 57954633/ 57954627

- E-mail : tbt@customs.gov.cn

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/CHN/23_8866_00_x.pdf

3. Mô tả nội dung: Quy định các yêu cầu an toàn đối với việc đánh dấu, cấu trúc cơ và điện của các thiết bị điều khiển và các thành phần của chúng được sử dụng trong các sản phẩm chiếu sáng. Tài liệu này áp dụng cho các thiết bị điều khiển nguồn sáng và các thành phần của chúng đối với dòng điện một chiều lên đến 1000 V và AC lên đến 1 000 V ở 50 Hz hoặc 60 Hz. Lưu ý: Thuật ngữ "nguồn sáng" trong tài liệu này chỉ dùng để chỉ "nguồn sáng điện".

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Bảo vệ sức khỏe sự an toàn con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 24 tháng sau khi được phê duyệt.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. 9.Quốc gia: VIỆT NAM

Sản phẩm: Ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu

1. Thông báo số: G/TBT/N/VNM/255, Ngày 12 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Giao thông vận tải - 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Cục Đăng kiểm & Đầu mối tra cứu Bộ Giao thông Vận tải - 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

- Tel.: 04.3768 4838 Fax: 04.3768 4840

- E-mail: tbtgtvt@vr.org.vn Website: http://www.tbt-bgtvt.vn/

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/VNM/23_8915_00_x. pdf

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Nghị định này quy định việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, bao gồm: Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu – Việt Nam (EVFTA); Hiệp định Thương mại tự do Vương quốc Anh – Việt Nam (UKVFTA). Dự thảo này áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là người tham gia ký kết.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu về chất lượng, bảo vệ sức khỏe sự an toàn con người và môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: 15 tháng 6 năm 2023.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 15 tháng 8 năm 2023.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

40.Quốc gia: ARMENIA

Sản phẩm: Ghi nhãn sản phẩm thuốc dùng cho người và sản phẩm thuốc thú y

1. Thông báo số: G/TBT/N/ARM/90, Ngày 11 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Kinh tế Á-Âu - Vụ các biện pháp vệ sinh, kiểm dịch động thực vật và thú y – Số 2 Letnikovskaya St., bld.1/2 115114 Moscow, Liên bang Nga

- Tel: +(7 495) 669 2400 (máy lẻ 5151) Fax: +(7 495) 669 2415

- E-mail: info@eecommission.org, dept_sps@ eecommission.org

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định đảm bảo chuyển đổi theo giai đoạn sang thực hiện Yêu cầu ghi nhãn sản phẩm thuốc dùng cho người và sản phẩm thuốc thú y, được phê duyệt theo Quyết định Số 76 của Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu ngày 11 tháng 3 năm 2016 bằng cách thiết lập các giai đoạn chuyển tiếp đối với các đối tượng lưu hành thuốc thú y .

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Bảo vệ sức khỏe sự an toàn động vật.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  20 tháng 5 năm 2023.

 

 1. 1.Quốc gia: ARMENIA

Sản phẩm: An toàn thịt gia cầm và sản phẩm gia cầm chế biến

1. Thông báo số: G/TBT/N/ARM/91, Ngày 11 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Vụ Quy định và Công nhận Kỹ thuật của Ủy ban Kinh tế Á-Âu

- Điện thoại: +(7 495) 669 2400 Fax: +(7 495) 669 2415

- E-mail : dept_techregulation@eurasiancommission.org

- Trang web: www.eurasiancommission.org

3. Mô tả nội dung: Quy định kỹ thuật của Liên minh Kinh tế Á-Âu "Về An toàn đối với Thịt Gia cầm và Sản phẩm Chế biến từ Gia cầm" đặt ra các yêu cầu đối với thịt gia cầm và các sản phẩm chế biến từ gia cầm nhằm đảm bảo sức khỏe và bảo vệ tính mạng cũng như ngăn chặn sự lừa dối của người tiêu dùng.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Bảo vệ sức khỏe sự an toàn con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: 29 tháng 10 năm 2021.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 01 tháng 01 năm 2023.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  Không áp dụng.

 

 1. 2.Quốc gia: TRUNG QUỐC

Sản phẩm: Giới hạn kim loại nặng và các chất có hại khác trong bao bì chuyển phát nhanh

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1720, Ngày 11 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Nhà nước về Quy định Thị trường (Cục Quản lý Tiêu chuẩn của Trung Quốc)

- Trung tâm Điều tra và Thông báo Quốc gia của WTO/TBT của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

- Điện thoại: +86 10 57954633 / 57954627

- E-mail: tbt@customs.gov.cn

- https://members .wto.org/crnattachments/2023/TBT/CHN/23_8856_00_x.pdf

3. Mô tả nội dung: Tài liệu quy định các giới hạn và phương pháp thử nghiệm kim loại nặng và các chất độc hại khác trong bao bì giấy, nhựa và sợi dệt phục vụ chuyển phát nhanh. Tài liệu áp dụng cho bao bì cho dịch vụ chuyển phát nhanh và bao bì bưu chính Trung Quốc có tham khảo.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Bảo vệ sức khỏe sự an toàn con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 6 tháng kể từ ngày đề xuất.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. 3.Quốc gia: BURUNDI, KENYA, RWANDA, TANZANIA, UGANDA

Sản phẩm: Carbon dioxide cho ngành nước giải khát

1. Thông báo số: G/TBT/N/BDI/347, G/TBT/N/KEN/1415, G/TBT/N/RWA/854, G/TBT/N/TZA/937, G/TBT/N/UGA/1763, Ngày 12 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Kenya - PO Box: 54974-00200, Nairobi, Kenya

- Điện thoại: + (254) 020 605490, 605506/6948258 Fax: + (254) 020 609660/609665

- E-mail: info@kebs.org;

- Trang web: http://www.kebs.org

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/KEN/23_8890_00_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu về phương pháp kiểm tra và lấy mẫu đối với carbon dioxide được sử dụng để tạo ga cho đồ uống. Nó không áp dụng cho những thứ sau: carbon dioxide được sử dụng cho bình chữa cháy, làm lạnh, bè lạm phát, ứng dụng hàn và các mục đích thương mại chung khác; vật liệu dành cho mục đích y tế.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng, thông tin ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ sức khỏe sự an toàn người tiêu dùng, hài hòa hóa giảm các rào cản tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. 4.Quốc gia: BURUNDI, KENYA, RWANDA, TANZANIA, UGANDA

Sản phẩm: Nước giải khát có ga và không có ga

1. Thông báo số: G/TBT/N/BDI/348, G/TBT/N/KEN/1416, G/TBT/N/RWA/855, G/TBT/N/TZA/938, G/TBT/N/UGA/1764, Ngày 12 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Kenya - PO Box: 54974-00200, Nairobi, Kenya

- Điện thoại: + (254) 020 605490, 605506/6948258 Fax: + (254) 020 609660/609665

- E-mail: info@kebs.org;

- Trang web: http://www.kebs.org

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/KEN/23_8895_00_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với nước giải khát có ga và không ga có thể ở dạng cô đặc (rắn hoặc lỏng) hoặc uống liền. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm áp dụng các tiêu chuẩn khác như: nước (bao gồm nước đóng gói, nước uống có hương vị và nước khoáng thiên nhiên đóng gói);  đồ uống trái cây; nước ép trái cây, bột giấy, nước ép trái cây và nectar; nước rau và mật hoa; nước thảo mộc (uống liền và cô đặc) và đồ uống từ ngũ cốc.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng, thông tin ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ sức khỏe sự an toàn người tiêu dùng, hài hòa hóa giảm các rào cản tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. 5.Quốc gia: BURUNDI, KENYA, RWANDA, TANZANIA, UGANDA

Sản phẩm: Sợi acrylic

1. Thông báo số: G/TBT/N/BDI/345, G/TBT/N/KEN/1413, G/TBT/N/RWA/852, G/TBT/N/TZA/935, G/TBT/N/UGA/1761, Ngày 12 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Uganda - Lô 2-12 ByPass Link, Khu Công nghiệp và Kinh doanh Bweyogerere P.O. Box 6329 Kampala, Uganda

- Tel: +(256) 4 1733 3250/1/2 Fax: +(256) 4 1428 6123

- E-mail: info@unbs.go.ug

- Trang web: https://www.unbs.go.ug

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/UGA/23_8880_00_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm sợi acrylic được sử dụng để dệt máy, dệt thủ công, đan thủ công và đan máy.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng, thông tin ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ sức khỏe sự an toàn người tiêu dùng, hài hòa hóa.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 

Lượt xem: 24

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.