Tin tức sự kiện

Tin TBT tháng 04.03.2023 05/05/2023 In trang
 1. .Quốc gia: BURUNDI, KENYA, RWANDA, TANZANIA, UGANDA

Sản phẩm: Sản phẩm dệt đã qua sử dụng

1. Thông báo số: G/TBT/N/BDI/346, G/TBT/N/KEN/1414, G/TBT/N/RWA/853, G/TBT/N/TZA/936, G/TBT/N/UGA/1762, Ngày 12 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Uganda - Lô 2-12 ByPass Link, Khu Công nghiệp và Kinh doanh Bweyogerere P.O. Box 6329 Kampala, Uganda

- Tel: +(256) 4 1733 3250/1/2 Fax: +(256) 4 1428 6123

- E-mail: info@unbs.go.ug

- Trang web: https://www.unbs.go.ug

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/UGA/23_8885_00_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu và phương pháp lấy mẫu để kiểm tra và chấp nhận các sản phẩm dệt may đã qua sử dụng.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng, thông tin ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ sức khỏe sự an toàn người tiêu dùng, hài hòa hóa.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. .Quốc gia: KENYA

Sản phẩm: Silo chứa ngũ cốc và đậu không đóng bao

1. Thông báo số: G/TBT/N/KEN/1417, Ngày 14 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Kenya - PO Box: 54974-00200, Nairobi, Kenya

- Điện thoại: + (254) 020 605490, 605506/6948258 Fax: + (254) 020 609660/609665

- E-mail: info@kebs.org;

- Trang web: http://www.kebs.org

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/KEN/23_9009_00_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Kenya này quy định về vị trí, cấu trúc, các yêu cầu về cơ sở vật chất, an toàn và quản lý đối với silo để lưu trữ ngũ cốc và đậu đỗ số lượng lớn không đóng bao, áp dụng cho các silo công cộng, silo thương mại tư nhân, kho ngoại quan và silo hợp tác.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng, thông tin ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ sức khỏe sự an toàn người tiêu dùng, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 9 năm 2023.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. .Quốc gia: HÀN QUỐC

Sản phẩm: Thiết bị điện và sản phẩm tiêu dùng (pin tái sử dụng)

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/1135, Ngày 13 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Tiêu chuẩn và Công nghệ Hàn Quốc (KATS)

- Phòng An toàn Sản phẩm Điện & Viễn thông - Cục Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc, Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng, số 93 Isu-ro, Maengdong-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Cộng hòa Hàn Quốc

- Tel: (+82) 43-870-5445 Fax: (+82 ) 43-870-5676

- Email: psd0@korea.kr

- Trang web: http://www.knowtbt.kr

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/KOR/23_8949_00_x.pdf

- https://members.wto .org/crnattachments/2023/TBT/KOR/23_8949_01_x.pdf

3. Mô tả nội dung: KATS đề xuất sửa đổi Quy tắc thực thi của Đạo luật kiểm soát an toàn sản phẩm tiêu dùng và thiết bị điện như sau: Các thiết bị điện được sản xuất với mục đích tái sử dụng pin đã qua sử dụng được gọi là pin tái sử dụng, thiết lập cơ sở để áp dụng các tiêu chuẩn an toàn mới cho các sản phẩm khó áp dụng công bố tiêu chuẩn an toàn, quy định về dán nhãn và dán nhãn các mặt hàng trước khi vận chuyển sản phẩm đã được kiểm định kiểm tra.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Bảo vệ sức khỏe sự an toàn người tiêu dùng

5. Ngày đề xuất thông qua: 19 tháng 10 năm 2023.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 19 tháng 10 năm 2023.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. .Quốc gia: HÀN QUỐC

Sản phẩm: Yêu cầu an toàn đối với pin lithium thứ cấp để tái sử dụng pin lithium đã qua sử dụng

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/1137, Ngày 13 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Tiêu chuẩn và Công nghệ Hàn Quốc (KATS)

- Cục Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc, Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng, số 93 Isu-ro, Maengdong-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Cộng hòa Hàn Quốc

- Tel: (+82) 43-870-5445 Fax: (+82 ) 43-870-5676

- Email: psd0@korea.kr

- Trang web: http://www.knowtbt.kr

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/KOR/23_8951_01_x.pdf

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/KOR/23_8951_02_x.pdf

3. Mô tả nội dung: KATS đề xuất các tiêu chuẩn an toàn để quản lý an toàn pin tái sử dụng: Yêu cầu chung - Yêu cầu về chất lượng và hiệu suất - Đánh giá an toàn chức năng.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Bảo vệ sức khỏe sự an toàn người tiêu dùng

5. Ngày đề xuất thông qua: 19 tháng 10 năm 2023.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 19 tháng 10 năm 2023.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. .Quốc gia: VƯƠNG QUỐC Ả RẬP SAUDI

Sản phẩm: Bao bì

1. Thông báo số: G/TBT/N/SAU/1286, Ngày 13 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Tổ chức Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng của Ả-rập Xê-út P.O.BOX: 3437 Riyadh

- Tel: +966(11)252 Ext : (9060-9081-9072) Fax: +966(11)4520193

- Email: enquirypoint@saso.gov.sa

- Trang web: http://www. saso.gov.sa

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/SAU/23_8947_00_x.pdf

3. Mô tả nội dung: Quy định những nội dung sau: Điều khoản và định nghĩa, phạm vi, mục tiêu, nghĩa vụ của nhà cung cấp, ghi nhãn, quy trình đánh giá sự phù hợp, trách nhiệm của cơ quan quản lý, trách nhiệm của cơ quan giám sát thị trường, vi phạm và hình phạt, quy định chung, quy định chuyển tiếp, phụ lục xuất bản (Danh sách tiêu chuẩn, mã HS, Danh sách, Hệ thống nhận dạng vật liệu đóng gói, Biểu mẫu đánh giá sự phù hợp (Tuyên bố về sự phù hợp của nhà cung cấp).

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Bảo vệ sức khỏe an toàn của con người và môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 6 tháng kể từ ngày đăng công báo.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. .Quốc gia: EL SALVADOR

Sản phẩm: Chữ ký điện tử

1. Thông báo số: G/TBT/N/SLV/226, Ngày 17 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý kỹ thuật Salvador (OSARTEC)

- Cục Quản lý các Hiệp định Thương mại - Bộ Kinh tế - Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Plan Maestro, San Salvador, El Salvador

- Trang web: http://www.economia. gob.sv

- Tel.: (+503) 2590 5788, Fax: (+503) 2590 5789

- Email: datco@economia.gob.sv - Email: Consultasreglamento@osartec.gob.sv

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/SLV/23_9020_00_s.pdf

3. Mô tả nội dung: Văn bản thông báo trình bày thủ tục thực hiện bảo lãnh hoặc phương án xử lý liên quan đến việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ văn bản điện tử có hành vi xâm phạm. Áp dụng cho tất cả các pháp nhân nhà nước hoặc tư nhân được công nhận là nhà cung cấp dịch vụ chứng nhận hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ tài liệu điện tử ở cấp quốc gia.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Ngăn chặn các hành vi có thể đánh lừa người tiêu dùng và đảm bảo sự chắc chắn về mặt pháp lý.

5. Ngày đề xuất thông qua: 8 tháng 3 năm 2023.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 14 tháng 4 năm 2023.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  Không áp dụng.

 

 1. .Quốc gia: HOA KỲ

Sản phẩm: Các chất tổng hợp có thể được sử dụng và các chất không tổng hợp (tự nhiên) không được sử dụng trong sản xuất cây trồng và vật nuôi hữu cơ

1. Thông báo số: G/TBT/N/USA/1984, Ngày 17 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Dịch vụ Tiếp thị Nông nghiệp (AMS), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

- Điểm hỏi đáp WTO/TBT Hoa Kỳ

- Email: usatbtep@nist.gov

- https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-04-14/pdf/2023-07886.pdf

- https: //members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/USA/23_9015_00_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Tài liệu này thông báo gia hạn các chất được liệt kê trong Danh sách quốc gia về các chất được phép và bị cấm trong quy định hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) vào năm 2023 và 2024.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng, ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

5. Ngày đề xuất thông qua: 14 tháng 4 năm 2023.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 29 tháng 5 năm 2023.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  Không áp dụng.

 

 1. .Quốc gia: ARGENTINA

Sản phẩm: Nước mận lên men

1. Thông báo số: G/TBT/N/ARG/442, ngày 14 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Lương thực Quốc gia

- Ban Giám đốc Quy định Kỹ thuật Quốc gia - Rào cản Kỹ thuật đối với Bộ phận Thương mại - Avda. Julio A. Roca N° 651  423 A (C1067ABB) Buenos Aires Argentina

- Email: focusotc@productcion.gob.ar

- Trang web: http://www.puntofocal.gob.ar

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/ARG /23_8997_00_s.pdf

3. Mô tả nội dung: Dự thảo được thông báo Nghị quyết chung bao gồm định nghĩa và đặc tính hóa lý của nước mận lên men, tên sản phẩm phải là "nước giải khát mận lên men".

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng, bảo vệ sức khỏe sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  15/05/2023.

 

 1. .Quốc gia: ARGENTINA

Sản phẩm: Cá bảo quản và các sản phẩm thủy sản khác

1. Thông báo số: G/TBT/N/ARG/443, ngày 14 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Lương thực Quốc gia

- Ban Giám đốc Quy định Kỹ thuật Quốc gia - Rào cản Kỹ thuật đối với Bộ phận Thương mại - Avda. Julio A. Roca N° 651  423 A (C1067ABB) Buenos Aires Argentina

- Email: focusotc@productcion.gob.ar

- Trang web: http://www.puntofocal.gob.ar

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/ARG /23_8998_00_s.pdf

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/ARG/23_8998_01_s.pdf

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Nghị quyết chung "Sửa đổi Chương VI - Thịt và các loại thực phẩm tương tự - Cá được bảo quản và các sản phẩm thủy sản khác, của Bộ luật Thực phẩm Argentina" được thông báo cập nhật các Điều 451, 454, 456, 457, 463, bỏ Điều 453 và bổ sung Điều 473.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  15/05/2023.

 

 1. .Quốc gia: LIÊN MINH CHÂU ÂU

Sản phẩm: Các chất và hỗn hợp độc hại

1. Thông báo số: G/TBT/N/EU/966, Ngày 17 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Điểm hỏi đáp EU-TBT Ủy ban Châu Âu, Fax: +(32) 2 299 80 43

- E-mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu

- Trang web: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/ TBT/EEC/23_9012_00_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Đề xuất sửa đổi về phân loại, ghi nhãn và đóng gói các chất và hỗn hợp (CLP) bằng cách làm rõ, thêm các điều khoản mới để đơn giản hóa việc ghi nhãn, điều chỉnh Quy định cho phù hợp với các xu hướng thị trường mới như bán hàng trực tuyến và ghi nhãn kỹ thuật số, đưa ra các quy tắc phân loại cho các chất đa thành phần và đề cập đến các loại nguy hiểm mới cũng như hợp lý hóa một số thủ tục.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Bảo vệ sức khỏe sự an toàn của con người và môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Quý 1 năm 2024.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 20 ngày kể từ ngày đăng trên Công báo của EU.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  90 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. .Quốc gia: CANADA

Sản phẩm: Thuốc và thiết bị y tế

1. Thông báo số: G/TBT/N/CAN/694, Ngày 19 tháng 4 năm 2024. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Thông báo và Điểm Hỏi đáp của Canada - Bộ phận Quy định và Rào cản Kỹ thuật , 111 Sussex Drive Ottawa, Ontario, K1A 0G2 Canada

- Điện thoại: (343)203-4273 Fax: (613)943-0346

- Email: enquirypoint@international.gc.ca

- https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2023/2023-04-15/html/reg1-eng.html

- https://www.gazette.gc.ca/rp- pr/p1/2023/2023-04-15/html/reg1-fra.html

3. Mô tả nội dung: Các sửa đổi được đề xuất đối với Quy định về Thực phẩm và Dược phẩm (FDR) sẽ thiết lập khung pháp lý cho việc thu hồi các loại thuốc theo yêu cầu, cập nhật các tài liệu tham khảo lỗi thời cho các cơ quan quản lý nước ngoài tham gia vào các thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) với Canada; đưa ra các miễn trừ có điều kiện đối với các yêu cầu liên quan đến thử nghiệm thành phẩm đối với một số sinh học nhất định (ví dụ: liệu pháp gen và tế bào) và dược phẩm phóng xạ.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Cải thiện quy định và giám sát các sản phẩm trị liệu trong cả Quy định về Thực phẩm và Dược phẩm cũng như Quy định về Thiết bị Y tế, giảm gánh nặng hành chính.

5. Ngày đề xuất thông qua: Vào ngày các quy định này được đăng ký.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 06 tháng kể từ ngày đăng ký.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  Ngày 29 tháng 6 năm 2023

 1. .Quốc gia: BURUNDI, KENYA, RWANDA, TANZANIA, UGANDA

Sản phẩm: Thiết kế cơ bản và vận hành lò mổ/lò giết mổ

1. Thông báo số: G/TBT/N/BDI/352, G/TBT/N/KEN/1421, G/TBT/N/RWA/859, G/TBT/N/TZA/944, G/TBT/N/UGA/1768, Ngày 20 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Tanzania (TBS) MOROGORO/Sam Nujoma Road, Ubungo P O BOX 9524, Dar es Salaam, Tanzania

- Tel: +255 222450206

- E-mail: nep@ tbs.go.tz

- Trang web: www.tbs.go.tz

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/TZA/23_9197_00_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này bao gồm sơ đồ bố trí điển hình, vệ sinh, các yêu cầu cơ bản đối với lò mổ hoặc cơ sở giết mổ để tiến hành giết mổ động vật làm thực phẩm.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng, ngăn chặn các hành vi lừa đảo, bảo vệ sức khỏe sự an toàn người tiêu dùng và môi trường; giảm rào cản tạo thuận lợi thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. .Quốc gia: BURUNDI, KENYA, RWANDA, TANZANIA, UGANDA

Sản phẩm: Trứng gà nguyên vỏ

1. Thông báo số: G/TBT/N/BDI/351, G/TBT/N/KEN/1420, G/TBT/N/RWA/858, G/TBT/N/TZA/943, G/TBT/N/UGA/1767, Ngày 20 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Tanzania (TBS) MOROGORO/Sam Nujoma Road, Ubungo P O BOX 9524, Dar es Salaam, Tanzania

- Tel: +255 222450206

- E-mail: nep@ tbs.go.tz

- Trang web: www.tbs.go.tz

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/TZA/23_9192_00_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với trứng gà nguyên vỏ dành cho người tiêu dùng.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng, ngăn chặn các hành vi lừa đảo, bảo vệ sức khỏe sự an toàn người tiêu dùng và môi trường; giảm rào cản tạo thuận lợi thương mại, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. .Quốc gia: CHILE

Sản phẩm: Thiết bị đầu cuối dùng trong mạng di động

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHL/637, ngày 20 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ phận Quy định Thương mại - Teatinos 180, piso 11

- Tel.: (+56)-2-2827 5250 Fax: (+56)-2-2380 9494

- Email: tbt_chile@subrei.gob.cl

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/CHL/23_9173_00_s.pdf

3. Mô tả nội dung: Ở Chile có các quy định viễn thông về việc chặn IMEI của thiết bị đầu cuối di động trong trường hợp bị trộm, cướp hoặc mất. Tuy nhiên, đã có báo cáo rằng, trong một số trường hợp, những IMEI này sau đó bị giả mạo để vượt qua. Để ngăn điều này xảy ra, đề xuất này tìm cách bổ sung các quy định hiện có về vấn đề này bằng cách thiết lập các đặc tính kỹ thuật và cấu trúc mà IMEI của thiết bị đầu cuối phải tuân thủ để được sử dụng trong các mạng di động, nếu không chúng sẽ không thể thực hiện lưu lượng truy cập trong nước.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. .Quốc gia: TANZANIA

Sản phẩm: Phụ gia nhiên liệu

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/940, Ngày 20 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Tanzania (TBS) MOROGORO/Sam Nujoma Road, Ubungo P O BOX 9524, Dar es Salaam, Tanzania

- Tel: +255 222450206

- E-mail: nep@tbs.go.tz

- Trang web: www.tbs.go.tz

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/TZA/23_9180_00_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Tanzania này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với các chất phụ gia nhiên liệu được sử dụng trong động cơ xăng (xăng) hoặc dầu (diesel).

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. .Quốc gia: TANZANIA

Sản phẩm: Khối bê tông

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/941, Ngày 20 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Tanzania (TBS) MOROGORO/Sam Nujoma Road, Ubungo P O BOX 9524, Dar es Salaam, Tanzania

- Tel: +255 222450206

- E-mail: nep@tbs.go.tz

- Trang web: www.tbs.go.tz

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/TZA/23_9181_00_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Tanzania này quy định các yêu cầu đối với các đơn vị xây dựng bằng bê tông được sử dụng trong xây dựng tường chịu lực và tường ngăn: Các khối bê tông chịu lực rỗng (có hốc hở và khoang kín), khối bê tông không chịu lực và khối bê tông đặc chịu lực.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng, thông tin ghi nhãn; giảm các rào cản tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 

 1. .Quốc gia: NHẬT BẢN

Sản phẩm: Axit formic làm phụ gia thức ăn chăn nuôi

1. Thông báo số: G/TBT/N/JPN/768, Ngày 21 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF)

- Điểm điều tra TBT Nhật Bản - Phòng Thương mại Quốc tế, Cục Kinh tế Bộ Ngoại giao

- E-mail: enquiry@mofa.go.jp

- https://members.wto.org/crnattachments /2023/TBT/JPN/23_9228_00_e.pdf

3. Mô tả nội dung: MAFF sẽ bổ sung các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của axit Formic vào "Sắc lệnh của Bộ trưởng về Thông số kỹ thuật và Tiêu chuẩn của Thức ăn chăn nuôi và Phụ gia Thức ăn chăn nuôi" (Pháp lệnh số 35 ngày 24/7/1976 của Bộ Nông Lâm nghiệp).

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Thông tin ghi nhãn, bảo vệ sức khỏe sự an toàn của người tiêu dùng; bảo vệ đời sống sức khỏe của động vật thực vật.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. .Quốc gia: NAM PHI

Sản phẩm: Thực phẩm đóng gói sẵn

1. Thông báo số: G/TBT/N/ZAF/250, Ngày 21 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ban Giám đốc – Bộ Y tế, Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm PO.Box X828 Pretoria 0001

- Tel: +(27 12) 395 8789 Fax: +(27 12) 395 8854

- E-mail: Foodcontrol@health.gov.za   CACPSA@health.gov.za

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/ZAF/23_9235_00_e.pdf

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/ZAF/23_9235_01_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Dự thảo đề xuất Quy định về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm đóng gói sẵn dưới sự kiểm soát của Bộ Y tế về thực phẩm, mỹ phẩm và thuốc khử trùng (theo Đạo luật 54 năm 1972).

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: an toàn thực phẩm.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được thông qua sau khi các ý kiến ​​nhận được đã được xem xét.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sau khi công bố các quy định cuối cùng.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. .Quốc gia: BURUNDI, KENYA, RWANDA, TANZANIA, UGANDA

Sản phẩm: Sản phẩm thịt xay sống

1. Thông báo số: G/TBT/N/BDI/349, G/TBT/N/KEN/1418, G/TBT/N/RWA/856, G/TBT/N/TZA/939, G/TBT/N/UGA/1765, Ngày 20 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Tanzania (TBS) MOROGORO/Sam Nujoma Road, Ubungo P O BOX 9524, Dar es Salaam, Tanzania

- Tel: +255 222450206

- E-mail: nep@ tbs.go.tz

- Trang web: www.tbs.go.tz

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/TZA/23_9182_00_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với các sản phẩm thịt xay/thịt xay sống. Những sản phẩm này bao gồm: thịt viên, miếng chả, bánh mì kẹp thịt, thịt cuộn và thịt nướng xay được dùng để chế biến thêm trước khi tiêu thụ. Tiêu chuẩn này không bao gồm xúc xích thịt.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng, phòng chống các hành vi lừa đảo, bảo vệ sức khỏe sự an toàn người tiêu dùng; giảm các rào cản tạo thuận lợi cho thương mại; tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất .

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. .Quốc gia: BURUNDI, KENYA, RWANDA, TANZANIA, UGANDA

Sản phẩm: Xử lý và vận chuyển động vật giết mổ

1. Thông báo số: G/TBT/N/BDI/350, G/TBT/N/KEN/1419 ,G/TBT/N/RWA/857, G/TBT/N/TZA/942, G/TBT/N/UGA/1766, Ngày 20 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Tanzania (TBS) MOROGORO/Sam Nujoma Road, Ubungo P O BOX 9524, Dar es Salaam, Tanzania

- Tel: +255 222450206

- E-mail: nep@ tbs.go.tz

- Trang web: www.tbs.go.tz

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/TZA/23_9187_00_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này đưa ra các yêu cầu đối với việc xử lý và vận chuyển động vật sống trên cạn làm thực phẩm để giết mổ.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng, phòng chống các hành vi lừa đảo, bảo vệ sức khỏe sự an toàn người tiêu dùng; bảo vệ cuộc sống sức khỏe của động thực vật và môi trường, giảm các rào cản tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. .Quốc gia: KENYA

Sản phẩm: Phân bón hữu cơ

1. Thông báo số: G/TBT/N/KEN/1423, Ngày 26 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Kenya - PO Box: 54974-00200, Nairobi, Kenya

- Điện thoại: + (254) 020 605490, 605506/6948258 Fax: + (254) 020 609660/609665

- E-mail: info@kebs.org

- Trang web: http://www.kebs.org

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/KEN/23_9305_00_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn Kenya này quy định các yêu cầu đối với phân bón hữu cơ.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Yêu cầu chất lượng, thông tin ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo, bảo vệ sức khỏe sự an toàn người tiêu dùng; giảm các rào cản tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 1. .Quốc gia: KENYA

Sản phẩm: Rác thải đô thị

1. Thông báo số: G/TBT/N/KEN/1424, Ngày 26 tháng 4 năm 2023. 

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Kenya - PO Box: 54974-00200, Nairobi, Kenya

- Điện thoại: + (254) 020 605490, 605506/6948258 Fax: + (254) 020 609660/609665

- E-mail: info@kebs.org

- Trang web: http://www.kebs.org

- https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/KEN/23_9306_00_e.pdf

3. Mô tả nội dung: Mục đích của các Quy định này là: mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất đối với một sản phẩm và bao bì của nó trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm; cung cấp một khuôn khổ tổng thể để thiết lập và vận hành các chương trình trách nhiệm mở rộng bắt buộc của nhà sản xuất; tối ưu hóa cách tiếp cận vòng đời để quản lý sản phẩm và chất thải liên quan; tăng cường huy động nguồn lực để quản lý sản phẩm và quản lý chất thải bền vững; vận hành nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền và thúc đẩy phương pháp hợp tác trong quản lý sản phẩm và chất thải liên quan.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi

áp dụng: Bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: 30 tháng 9 năm 2023.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng:  60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

 

Lượt xem: 12

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.