Văn bản

190/QĐ-TĐC
19/10/2021
Lê Đức Thọ
Công khai đánh giá thực hiện thu chi NS quý 3 năm 2021 của Chi cục TĐC Lâm Đồng
Không xác định
Quyết định
Khác
Còn hiệu lực

Theo file đính kèm

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgayTrích yếu
129/QĐ-TĐC 14/07/2021 Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 2 năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
92/QĐ-TĐC 04/06/2021 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
80/QĐ-TĐC 21/05/2021 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
59/QĐ-TĐC 15/04/2021 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
58/QĐ-TĐC 15/04/2021 Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
09/QĐ-TĐC 15/01/2021 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
211/QĐ-TĐC 09/10/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng.
153/QĐ-TĐC 09/07/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Tiêu chuần Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
84/QĐ-TĐC 14/04/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
48/QĐ-TĐC 21/02/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Tiêu chuan Đo lường Chất lượng Lâm Đồng