Văn bản

19/2014/QĐ-TTG
05/03/2014
Nguyễn Tấn Dũng
Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Thủ tướng Chính phủ
Quyết định
Không xác định
Còn hiệu lực

Xem trong file đính kèm

Tệp đính kèm