Văn bản

09/2017/TT-BKHCN
14/12/2020
Trần Việt Thanh
Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
Bộ KHCN
Thông tư
Quản lý đo lường
Còn hiệu lực

Nội dung chi tiết trong file đính kèm