Văn bản

129/QĐ-TĐC
14/07/2021
Lê Đức Thọ
Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 2 năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
Không xác định
Quyết định
Khác
Còn hiệu lực

Xem trong file đính kèm

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgayTrích yếu
92/QĐ-TĐC 04/06/2021 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
80/QĐ-TĐC 21/05/2021 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
59/QĐ-TĐC 15/04/2021 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
58/QĐ-TĐC 15/04/2021 Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
09/QĐ-TĐC 15/01/2021 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
211/QĐ-TĐC 09/10/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng.
153/QĐ-TĐC 09/07/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Tiêu chuần Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
84/QĐ-TĐC 14/04/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
48/QĐ-TĐC 21/02/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Tiêu chuan Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
12/QĐ-TĐC 13/01/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng