Văn bản

RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
24/2021/QĐ-UBND 13/07/2021 Ngày 13/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng.
09/2017/TT-BKHCN 14/12/2020 Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
143/QĐ-SKHCN 27/09/2016 Ban hành quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phâm, hàng hóa của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020”
19/2014/QĐ-TTG 05/03/2014 Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Thông báo

Liên kết website