Văn bản

76/QĐ-TĐC
19/05/2022
Lê Đức Thọ
Công khai dự toán năm 2022 Chi cục TĐC
Không xác định
Quyết định
Khác
Còn hiệu lực

Công khai dự toán năm 2022 Chi cục TĐC Lâm Đồng

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgayTrích yếu
228/QĐ-TĐC 22/11/2021 Công khai dự toán quyết toán năm 2020
190/QĐ-TĐC 19/10/2021 Công khai đánh giá thực hiện thu chi NS quý 3 năm 2021 của Chi cục TĐC Lâm Đồng
129/QĐ-TĐC 14/07/2021 Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 2 năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
92/QĐ-TĐC 04/06/2021 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
80/QĐ-TĐC 21/05/2021 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
59/QĐ-TĐC 15/04/2021 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
58/QĐ-TĐC 15/04/2021 Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
09/QĐ-TĐC 15/01/2021 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
211/QĐ-TĐC 09/10/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng.
153/QĐ-TĐC 09/07/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Tiêu chuần Đo lường Chất lượng Lâm Đồng

Thông báo

Liên kết website