Văn bản của Chi Cục

RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
76/QĐ-TĐC 19/05/2022 Công khai dự toán năm 2022 Chi cục TĐC
55/QĐ/TĐC 15/04/2022 Công khai Dự toán thu chi quý I năm 2022
228/QĐ-TĐC 22/11/2021 Công khai dự toán quyết toán năm 2020
190/QĐ-TĐC 19/10/2021 Công khai đánh giá thực hiện thu chi NS quý 3 năm 2021 của Chi cục TĐC Lâm Đồng
31/QĐ/TĐC 04/03/2022 Công khai Dự toán năm 2022
129/QĐ-TĐC 14/07/2021 Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 2 năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
92/QĐ-TĐC 04/06/2021 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
80/QĐ-TĐC 21/05/2021 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
59/QĐ-TĐC 15/04/2021 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
58/QĐ-TĐC 15/04/2021 Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
09/QĐ-TĐC 15/01/2021 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
211/QĐ-TĐC 09/10/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng.
153/QĐ-TĐC 09/07/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Tiêu chuần Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
84/QĐ-TĐC 14/04/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
48/QĐ-TĐC 21/02/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Tiêu chuan Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
12/QĐ-TĐC 13/01/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
11/QĐ-TĐC 13/01/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng